ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Ἡ ἀγορά ἀκούει τώρα τόν Καραμανλῆ

Ο ΠΛΕΟΝ διαδεδομένος θρῦλος τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ζωῆς εἶναι ὅτι…

… ἡ ἑλληνική ἐπιχειρηματική ἐλίτ ἀντιπαθεῖ τόν πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλῆ. Ὅτι δέν τόν θεωρεῖ «δικό» της, μολονότι προέρχεται ἀπό τήν μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά σχολή σκέψης. Οἱ κατά καιρούς ἐπισημάνσεις του, ὅτι «ὁ πλοῦτος συγκεντρώνεται παγκοσμίως σέ λίγους», ὅτι «ἡ ὑπερσυσσώρευση ἰσχύος σέ λίγα ἰδιωτικά χέρια εἶναι λάθος», ὅτι «εἶναι ὄνειρο θερινῆς νυκτός ἡ προοπτική ἠρεμίας καί ὁμαλότητας μέ ἀποκλεισμούς καί στέρηση τῆς ἐλπίδας ἀπό τούς πολλούς» καί ὅτι τό «ἀφήγημα τῆς δύσης χάνει τήν ἠθική του ὑπεροχή μέ τίς διακρίσεις πού κάνει μέσα στόν πόλεμο» λέγεται ὅτι ἐνοχλοῦσαν καί ἐνοχλοῦν τήν ἑλληνική ἀστική ἐπιχειρηματική τάξη. (Τόν τίτλο «ἀστική» μόνο λίγες πατριωτικές ἐπιχειρηματικές οἰκογένειές μας τόν ἀξίζουν.)

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς πρίν ἀπό τόν πόλεμο αὐτές οἱ θέσεις δέν ἦταν καί ἰδιαίτερα δημοφιλεῖς στόν κόσμο τῆς βιομηχανίας, στόν κόσμο τῆς ναυτιλίας καί στόν κόσμο τῆς ἐνημέρωσης στήν πατρίδα μας. Ἀκόμη δέν εἶναι. Σιγά-σιγά σπάει ὅμως ἡ σκληρή «κρούστα». Κορυφαῖοι Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες πού μετεῖχαν μέ ἐνθουσιασμό στήν ἀρχή τοῦ πολέμου στόν διαγωνισμό φιλο-αμερικανισμοῦ καί ὑπερακόντιζαν στόν δημόσιο διάλογο τά ἐπιχειρήματα τῆς Δύσεως κατά τῆς Ρωσσίας, σήμερα προβληματίζονται σοβαρά γιά τίς συνέπειες ἑνός παρατεταμένου πολέμου καί ἀκοῦνε προσεκτικά τί λέει ὁ πρώην Πρωθυπουργός. Τό γιατί, ἁπλό: οἱ δυτικές κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας ἀπειλοῦν εὐθέως τίς ἐπιχειρήσεις τους! Μέ τήν ἀπόφαση γιά τό ἐμπάργκο στό ρωσσικό πετρέλαιο, στήν λήψη τῆς ὁποίας μετεῖχε ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐνθουσιωδῶς, ἡ Ἑλλάς κατάφερε κάτι πού πάλευαν χρόνια νά ἐπιτύχουν εἰς βάρος μας οἱ Γερμανοί!

Δεκάδες πλοῖα μας ὑπέστειλαν τήν ἑλληνική σημαία γιά νά μποροῦν νά συνεχίσουν νά μεταφέρουν ρωσσικό πετρέλαιο μέ σημαῖες ἄλλων χωρῶν χωρίς νά κινδυνεύουν ἀπό τίς κυρώσεις. Ἔκ-πλη-κτι-κό! Φαίνεται πώς ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός κατάλαβε πώς δυσαρέστησε φανατικούς ὑποστηρικτές του, καί στήν συνέντευξη Τύπου ἀμέσως μετά τήν Σύνοδο Κορυφῆς τῶν Βρυξελλῶν εἶπε ἀνερυθρίαστα πρός τούς Ἕλληνες ἐφοπλιστές ὅτι «μποροῦν νά διακινοῦν ρωσσικό πετρέλαιο πρός τρίτες χῶρες ἀρκεῖ νά τά ἔχουν καλά μέ τήν συνείδησή τους»! (Συγγνώμη γιά τό ἀνερυθρίαστο, Πρόεδρε, ἀλλά ἄν οἱοσδήποτε κοινός θνητός στήν Ἑλλάδα ἐπιχειρηματολογοῦσε ὑπέρ τῆς διακίνησης ρωσσικοῦ πετρελαίου, τά γνωστά φιλελέ troll θά τόν ἀποκαλοῦσαν χυδαῖα «Πουτινάκι». Ἐνῶ γιά τήν ναυτιλία μας, ποιός τολμᾶ;)

Ἡ ναυτιλία ἔχει πρόβλημα ἐπίσης μέ τήν ἰρανική περιπλοκή πού θέτει σέ μεγάλο κίνδυνο τά ἑλληνικά τάνκερ πού διέρχονται τό Σουέζ. Δέν πρόκειται νά κλείσει τό Σουέζ γιά τίς ἄλλες ναυτιλίες τοῦ κόσμου. Οἱ Ρῶσσοι τό χρησιμοποιοῦν γιά νά σπάσουν τό ἐμπάργκο μέσῳ Ἰνδίας καί νά θησαυρίζουν, ἄρα οἱ σύμμαχοί τους Ἰρανοί δέν θά τούς δημιουργήσουν πρόβλημα. Μπορεῖ νά κλείσει ὅμως γιά τήν δική μας ναυτιλία ἐπ’ ἀόριστον, μετά τήν κατάσχεση στό φορτίο τοῦ ἰρανικοῦ πετρελαίου. Ἀφῆστε πού τό Ἰράν διύλιζε τά καύσιμά του στήν Ἑλλάδα, ἄλλη ζημιά αὐτή. Ἐν προκειμένῳ ἡ Κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει σοβαρότατο δίλημμα: νά ἀνακαλέσει τήν κατάσχεση τοῦ ἰρανικοῦ πετρελαίου καί νά δυσαρεστήσει τίς ΗΠΑ ἤ νά ἐπιμείνει στήν ἀπόφασή της καί νά δυσαρεστήσει τούς Ἕλληνες ἐφοπλιστές; Μέ τίς ΗΠΑ ἤ μέ τήν ἑλληνική ἐπιχειρηματική κοινότητα; Μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα. Δύσκολη ἐξίσωση γιά τόν Πρωθυπουργό. Ἡ ναυτιλία ἀνησυχεῖ ἐπίσης, διότι ἡ παράταση τοῦ πολέμου ἐκτός ἀπό τά δρομολόγια ἀλλάζει καί τόν τρόπο μεταφορᾶς τῶν φορτίων, καί αὐτό σᾶς βεβαιῶ δέν ἀρέσει σέ κανέναν. Ἤδη ὑποδέχεται μέ προβληματισμό πληροφορίες, ὅτι στό μέλλον θά εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνοδεία πολεμικῶν πλοίων στά ἐμπορικά γιά νά διασφαλίζεται ἡ ἔγκαιρη παράδοση.

Καί, τέλος, ὑπάρχει σοβαρότατος προβληματισμός ἀπό τήν παγκόσμια ἔκρηξη τοῦ πληθωρισμοῦ καί τήν μείωση τῆς κατανάλωσης, ἄρα καί τῆς ζήτησης, ἄρα καί τῶν παραγγελιῶν.

Πέρα ἀπό τήν ναυτιλία πρόβλημα ὅμως ἔχει καί ἡ βιομηχανία. Ὑπάρχουν βιομήχανοί μας πού δέν ἔχουν πλέον ὕπνο καθώς μέ τήν ἀλλαγή τῆς τροφοδοσίας τῶν ἐπιχειρήσεών τους μέ «πανάκριβο» ὑγροποιημένο φυσικό ἀέριο δέν εἶναι βέβαιοι γιά τό πόσο ἔγκαιρα θά γίνονται οἱ παραδόσεις του μέσῳ «Ρεβυθούσας» καί ἀπό ἐκεῖ μέσῳ δικτύου διανομῆς τῆς ΔΕΣΦΑ. Τό ἀέριο μέσῳ ἀγωγοῦ φθάνει πάντοτε στόν ἀγοραστή, μέσῳ ὑγροποιημένου LNG ὅμως ὄχι πάντοτε , ἄν τυχόν τό τιμόνι τοῦ καραβιοῦ «κολλήσει» (ἡ πιό ἁπλή ἐκδοχή). Τά ὅσα σᾶς περιγράφω πιό πάνω δέν εἶναι ἐκτιμήσεις ἀλλά πληροφορίες γιά τό τί ψιθυρίζουν τέσσερις κορυφαῖοι Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ἰδιωτικῶς. Σέ κλειστό κύκλο. Χωρίς ἀκόμη νά ἐκδηλώνονται γιά νά μήν παρεξηγηθοῦν.

Καί νά μήν συμπαθεῖ, λοιπόν, τόν Καραμανλῆ ἡ ἀγορά, ἄρχισε νά τόν ἀκούει ξανά, γιατί ὁ πόλεμος τήν πονάει καί γιατί αὐτά πού λέει εἶναι «κοινή λογική». Γιά αὐτό καί ἡ ἔκκληση τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ γιά τόν «τερματισμό» του ἀκούστηκε σάν μουσική στά αὐτιά της. Τήν ἑπομένη μάλιστα τῆς μετάδοσης τῆς εἴδησης, ὅτι στέλνουμε ἅρματα στήν Οὐκρανία καί ἐμπλεκόμεθα βαθύτερα στόν πόλεμο!

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ