Ἡ ἀγορά ἀκούει τώρα τόν Καραμανλῆ

Ο ΠΛΕΟΝ διαδεδομένος θρῦλος τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ζωῆς εἶναι ὅτι…

… ἡ ἑλληνική ἐπιχειρηματική ἐλίτ ἀντιπαθεῖ τόν πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλῆ. Ὅτι δέν τόν θεωρεῖ «δικό» της, μολονότι προέρχεται ἀπό τήν μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά σχολή σκέψης. Οἱ κατά καιρούς ἐπισημάνσεις του, ὅτι «ὁ πλοῦτος συγκεντρώνεται παγκοσμίως σέ λίγους», ὅτι «ἡ ὑπερσυσσώρευση ἰσχύος σέ λίγα ἰδιωτικά χέρια εἶναι λάθος», ὅτι «εἶναι ὄνειρο θερινῆς νυκτός ἡ προοπτική ἠρεμίας καί ὁμαλότητας μέ ἀποκλεισμούς καί στέρηση τῆς ἐλπίδας ἀπό τούς πολλούς» καί ὅτι τό «ἀφήγημα τῆς δύσης χάνει τήν ἠθική του ὑπεροχή μέ τίς διακρίσεις πού κάνει μέσα στόν πόλεμο» λέγεται ὅτι ἐνοχλοῦσαν καί ἐνοχλοῦν τήν ἑλληνική ἀστική ἐπιχειρηματική τάξη. (Τόν τίτλο «ἀστική» μόνο λίγες πατριωτικές ἐπιχειρηματικές οἰκογένειές μας τόν ἀξίζουν.)

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς πρίν ἀπό τόν πόλεμο αὐτές οἱ θέσεις δέν ἦταν καί ἰδιαίτερα δημοφιλεῖς στόν κόσμο τῆς βιομηχανίας, στόν κόσμο τῆς ναυτιλίας καί στόν κόσμο τῆς ἐνημέρωσης στήν πατρίδα μας. Ἀκόμη δέν εἶναι. Σιγά-σιγά σπάει ὅμως ἡ σκληρή «κρούστα». Κορυφαῖοι Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες πού μετεῖχαν μέ ἐνθουσιασμό στήν ἀρχή τοῦ πολέμου στόν διαγωνισμό φιλο-αμερικανισμοῦ καί ὑπερακόντιζαν στόν δημόσιο διάλογο τά ἐπιχειρήματα τῆς Δύσεως κατά τῆς Ρωσσίας, σήμερα προβληματίζονται σοβαρά γιά τίς συνέπειες ἑνός παρατεταμένου πολέμου καί ἀκοῦνε προσεκτικά τί λέει ὁ πρώην Πρωθυπουργός. Τό γιατί, ἁπλό: οἱ δυτικές κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας ἀπειλοῦν εὐθέως τίς ἐπιχειρήσεις τους! Μέ τήν ἀπόφαση γιά τό ἐμπάργκο στό ρωσσικό πετρέλαιο, στήν λήψη τῆς ὁποίας μετεῖχε ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐνθουσιωδῶς, ἡ Ἑλλάς κατάφερε κάτι πού πάλευαν χρόνια νά ἐπιτύχουν εἰς βάρος μας οἱ Γερμανοί!

Δεκάδες πλοῖα μας ὑπέστειλαν τήν ἑλληνική σημαία γιά νά μποροῦν νά συνεχίσουν νά μεταφέρουν ρωσσικό πετρέλαιο μέ σημαῖες ἄλλων χωρῶν χωρίς νά κινδυνεύουν ἀπό τίς κυρώσεις. Ἔκ-πλη-κτι-κό! Φαίνεται πώς ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός κατάλαβε πώς δυσαρέστησε φανατικούς ὑποστηρικτές του, καί στήν συνέντευξη Τύπου ἀμέσως μετά τήν Σύνοδο Κορυφῆς τῶν Βρυξελλῶν εἶπε ἀνερυθρίαστα πρός τούς Ἕλληνες ἐφοπλιστές ὅτι «μποροῦν νά διακινοῦν ρωσσικό πετρέλαιο πρός τρίτες χῶρες ἀρκεῖ νά τά ἔχουν καλά μέ τήν συνείδησή τους»! (Συγγνώμη γιά τό ἀνερυθρίαστο, Πρόεδρε, ἀλλά ἄν οἱοσδήποτε κοινός θνητός στήν Ἑλλάδα ἐπιχειρηματολογοῦσε ὑπέρ τῆς διακίνησης ρωσσικοῦ πετρελαίου, τά γνωστά φιλελέ troll θά τόν ἀποκαλοῦσαν χυδαῖα «Πουτινάκι». Ἐνῶ γιά τήν ναυτιλία μας, ποιός τολμᾶ;)

Ἡ ναυτιλία ἔχει πρόβλημα ἐπίσης μέ τήν ἰρανική περιπλοκή πού θέτει σέ μεγάλο κίνδυνο τά ἑλληνικά τάνκερ πού διέρχονται τό Σουέζ. Δέν πρόκειται νά κλείσει τό Σουέζ γιά τίς ἄλλες ναυτιλίες τοῦ κόσμου. Οἱ Ρῶσσοι τό χρησιμοποιοῦν γιά νά σπάσουν τό ἐμπάργκο μέσῳ Ἰνδίας καί νά θησαυρίζουν, ἄρα οἱ σύμμαχοί τους Ἰρανοί δέν θά τούς δημιουργήσουν πρόβλημα. Μπορεῖ νά κλείσει ὅμως γιά τήν δική μας ναυτιλία ἐπ’ ἀόριστον, μετά τήν κατάσχεση στό φορτίο τοῦ ἰρανικοῦ πετρελαίου. Ἀφῆστε πού τό Ἰράν διύλιζε τά καύσιμά του στήν Ἑλλάδα, ἄλλη ζημιά αὐτή. Ἐν προκειμένῳ ἡ Κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει σοβαρότατο δίλημμα: νά ἀνακαλέσει τήν κατάσχεση τοῦ ἰρανικοῦ πετρελαίου καί νά δυσαρεστήσει τίς ΗΠΑ ἤ νά ἐπιμείνει στήν ἀπόφασή της καί νά δυσαρεστήσει τούς Ἕλληνες ἐφοπλιστές; Μέ τίς ΗΠΑ ἤ μέ τήν ἑλληνική ἐπιχειρηματική κοινότητα; Μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα. Δύσκολη ἐξίσωση γιά τόν Πρωθυπουργό. Ἡ ναυτιλία ἀνησυχεῖ ἐπίσης, διότι ἡ παράταση τοῦ πολέμου ἐκτός ἀπό τά δρομολόγια ἀλλάζει καί τόν τρόπο μεταφορᾶς τῶν φορτίων, καί αὐτό σᾶς βεβαιῶ δέν ἀρέσει σέ κανέναν. Ἤδη ὑποδέχεται μέ προβληματισμό πληροφορίες, ὅτι στό μέλλον θά εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνοδεία πολεμικῶν πλοίων στά ἐμπορικά γιά νά διασφαλίζεται ἡ ἔγκαιρη παράδοση.

Καί, τέλος, ὑπάρχει σοβαρότατος προβληματισμός ἀπό τήν παγκόσμια ἔκρηξη τοῦ πληθωρισμοῦ καί τήν μείωση τῆς κατανάλωσης, ἄρα καί τῆς ζήτησης, ἄρα καί τῶν παραγγελιῶν.

Πέρα ἀπό τήν ναυτιλία πρόβλημα ὅμως ἔχει καί ἡ βιομηχανία. Ὑπάρχουν βιομήχανοί μας πού δέν ἔχουν πλέον ὕπνο καθώς μέ τήν ἀλλαγή τῆς τροφοδοσίας τῶν ἐπιχειρήσεών τους μέ «πανάκριβο» ὑγροποιημένο φυσικό ἀέριο δέν εἶναι βέβαιοι γιά τό πόσο ἔγκαιρα θά γίνονται οἱ παραδόσεις του μέσῳ «Ρεβυθούσας» καί ἀπό ἐκεῖ μέσῳ δικτύου διανομῆς τῆς ΔΕΣΦΑ. Τό ἀέριο μέσῳ ἀγωγοῦ φθάνει πάντοτε στόν ἀγοραστή, μέσῳ ὑγροποιημένου LNG ὅμως ὄχι πάντοτε , ἄν τυχόν τό τιμόνι τοῦ καραβιοῦ «κολλήσει» (ἡ πιό ἁπλή ἐκδοχή). Τά ὅσα σᾶς περιγράφω πιό πάνω δέν εἶναι ἐκτιμήσεις ἀλλά πληροφορίες γιά τό τί ψιθυρίζουν τέσσερις κορυφαῖοι Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ἰδιωτικῶς. Σέ κλειστό κύκλο. Χωρίς ἀκόμη νά ἐκδηλώνονται γιά νά μήν παρεξηγηθοῦν.

Καί νά μήν συμπαθεῖ, λοιπόν, τόν Καραμανλῆ ἡ ἀγορά, ἄρχισε νά τόν ἀκούει ξανά, γιατί ὁ πόλεμος τήν πονάει καί γιατί αὐτά πού λέει εἶναι «κοινή λογική». Γιά αὐτό καί ἡ ἔκκληση τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ γιά τόν «τερματισμό» του ἀκούστηκε σάν μουσική στά αὐτιά της. Τήν ἑπομένη μάλιστα τῆς μετάδοσης τῆς εἴδησης, ὅτι στέλνουμε ἅρματα στήν Οὐκρανία καί ἐμπλεκόμεθα βαθύτερα στόν πόλεμο!

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.