Ἡ ἀδαής Ἀριστερά καί τό Στέμμα

ΣΑΣ ΕΧΩ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ὅτι θά γράφω πάντοτε ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση τήν ἀλήθεια…

… ἀνεξαρτήτως συμπαθειῶν καί ἀντιπαθειῶν πρός πολιτικά πρόσωπα. Τό αὐτό θά πράξω καί σήμερα μέ ἀφορμή τόν ἀνόητο θόρυβο πού προκάλεσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ βασιλικοῦ κτήματος Τατοΐου, οἱ μελέτες τοῦ ὁποίου εἶχαν ἀρχίσει ἐπί τῶν ἡμερῶν του. Τά θέματα πού ἐτέθησαν ἀπό τήν Ἀριστερά ἦταν τρία: Ἔχει δικαίωμα σήμερα ὁ ἑλληνικός λαός νά μάθει τήν ἱστορία ἑνός πολιτειακοῦ θεσμοῦ πού θεσμοθετήθηκε μέ τό πρῶτο Σύνταγμα καί εἶχε ἄδοξο τέλος ἐξ αἰτίας τῆς ἀνοχῆς του στό στρατιωτικό πραξικόπημα κατά τῆς δημοκρατίας τό 1967; Τό πρῶτο. Συνιστᾶ ἡ ἀξιοποίηση καί ἐκμετάλλευση τοῦ Τατοΐου πολιτικό ἄνοιγμα στούς… βασιλόφρονες καί στήν… ἀκροδεξιά; Τό δεύτερο. Καί τέλος: Τί κρύβεται πίσω ἀπό τίς φωτιές τοῦ Αὐγούστου τοῦ 2021 στήν Βαρυμπόμπη; Μήπως δέν ἦταν ἀθῶες καί ἀποτέλεσαν προϊόν ἐμπρησμοῦ προκειμένου νά γίνουν ἀλλαγές στήν χρήση γῆς καί νά διευκολυνθεῖ ἔτσι ἡ ἐπένδυση ξενοδοχείων, spa, ρεστωράν καί μουσείων στά βασιλικά κτήματα; Τήν τελευταία θεωρία συνωμοσίας ἀνέπτυξε βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χθές στόν Real Fm. Ξεκινῶ ἀπό τό τελευταῖο γιατί μέ εἶχε ἀπασχολήσει καί ἐμένα καί τό διερεύνησα στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ πέρυσι τό φθινόπωρο. Μέ βάση τά στοιχεῖα στά ὁποῖα ἀπέκτησα πρόσβαση. Πράγματι ἀρχικῶς εἶχαν δημιουργηθεῖ ὑποψίες ὅτι κάτι τρέχει καθώς ὁ Σύλλογος Φίλων τοῦ Τατοΐου εἶχε ἐκφράσει ἀνησυχίες γιά τήν ἀλλαγή στήν χάραξη ἱστορικῶν μονοπατιῶν πού ἀλλοιώθηκαν μετά τήν φωτιά. Μίλησα τότε μέ ὅλους ὅσους ἔπρεπε νά μιλήσω. Τό γεγονός ὅτι ἡ μελέτη γιά τήν ἀναδάσωση εἶχε χρηματοδοτηθεῖ ἀπό συγκεκριμένους ἐπιχειρηματίες οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στόν χῶρο τοῦ τουρισμοῦ, προκαλοῦσε αἴσθηση. Μέ τήν ἔρευνα ὅμως κατέληξα μέ βάση στοιχεῖα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς στό ἀντίθετο συμπέρασμα: ἡ φωτιά καθυστέρησε τήν ἀξιοποίηση τῶν βασιλικῶν κτημάτων καί τήν παράδοσή τους στόν λαό. Γιατί τό κυβερνητικό σχέδιο γιά τήν ἀνάπλαση τῆς περιοχῆς εἶχε ἐκπονηθεῖ καί ἀνακοινωθεῖ πολύ πρίν ἀπό τήν φωτιά. Πολλούς μῆνες νωρίτερα, παραπάνω ἀπό χρόνο, κορυφαῖος ἀξιωματοῦχος τοῦ Μεγάρου Μαξίμου περιηγήθηκε στήν περιοχή μαζί μέ κορυφαῖο Ὑπουργό καί ἐκεῖ ἔπεσε γιά πρώτη φορά ἡ ἰδέα γιά τήν ἀξιοποίηση. Τήν ὁποία ἀνέλαβε νά φέρει εἰς πέρας ἡ ἔμπιστη Ὑπουργός Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη.

Ὅταν ξέσπασε ἡ φωτιά, ἡ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ ἔσωσε τήν τελευταία στιγμή μέ τήν βοήθεια τοῦ Πρίγκηπος Νικολάου τίς ἱστορικές στολές μέ τίς ὁποῖες ἡγήθηκαν οἱ βασιλεῖς μας στούς ἐθνικούς ἀγῶνες μέ κορυφαία τήν στολή πού φοροῦσε ὁ βασιλεύς Κωνσταντῖνος ὅταν ἀπελευθέρωνε τήν Θεσσαλονίκη τό 1912! Τόσο ὀργανωμένος ἦταν ὁ… ἐμπρησμός! Ὁ δέ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε ἐπισκεφθεῖ χωρίς κάμερες στίς 6 τό πρωί ὅλη τήν περιοχή καί εἰδικῶς τά βασιλικά κτήματα γιά νά λάβει γνώση τῆς ἔκτασης τῆς ζημιᾶς. Ἦταν σκασμένος. Ἀρχικῶς μάλιστα εἶχε λάβει τήν ἀπόφαση –ἠλεγμένο– νά ἀπομακρύνει ὁριστικῶς ἀπό τήν κυβέρνηση τόν τότε ὑφυπουργό Πολιτικῆς Προστασίας Νῖκο Χαρδαλιᾶ, ἐπειδή δέν κατάφερε νά τηρήσει τήν ἐντολή του: νά ἀποφευχθεῖ πάσῃ θυσίᾳ ἡ ἀναζωπύρωση τῆς φωτιᾶς στήν Βαρυμπόμπη. Νά ἀποφευχθεῖ γιατί ἡ καταστροφή θά καθυστεροῦσε, ὅπως καί συνέβη, τήν ἀνάπλαση καί ἀξιοποίηση τῶν βασιλικῶν κτημάτων.

Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τήν φωτιά μέ βάση ὅσα γνωρίζω ἕως σήμερα. Δέν ὑπάρχει περιθώριο γιά θεωρία συνωμοσίας. Πᾶμε τώρα στό ἰδεολογικό καί στό πολιτικό θέμα. Πρέπει νά γνωρίζει ἕνας λαός τήν πολιτειακή καί συνταγματική ἱστορία του; Τήν ἀπάντηση κατ’ ἀρχάς τήν εἶχε δώσει ὁ ἴδιος ὁ λαός πρίν τήν δώσουμε ἐμεῖς. Πλῆθος κόσμου ἐπισκεπτόταν τήν περασμένη δεκαετία τό ἔρημο Τατόι καί τούς βασιλικούς τάφους κάθε Σαββατοκύριακο παραβιάζοντας τά συρματοπλέγματα! Πραγματοποιοῦνταν ὀργανωμένες ἐκδρομές. Ἡ βασιλεία ὡς θεσμός στήν πατρίδα μας δέν πρέπει νά ἀποτιμᾶται μόνον μέ βάση τά ἐγκληματικά λάθη μελῶν τῆς οἰκογένειάς της, τά ὁποῖα ἐπιχείρησε νά διορθώσει μέ τραγική καθυστέρηση ἀνεπιτυχῶς ὁ Κωνσταντῖνος τόν Δεκέμβριο τοῦ 1967 μέ τό ἀντι-πραξικόπημα. Ἡ ἀποτίμησή της ὡς θεσμοῦ πρέπει νά εἶναι συνολική. Ὑπῆρξε ὁ πολιτειακός καταλύτης σέ ἀνώμαλες περιόδους τῆς ἱστορίας μας καί μέ τίς παρεμβάσεις της ἔδωσε λύσεις σέ πολιτικά καί συνταγματικά ἀδιέξοδα ὅπως αὐτό πού προέκυψε μέ τόν θάνατο τοῦ πρωθυπουργοῦ στρατάρχη Ἀλέξανδρου Παπάγου καί χειρίστηκε σοφά ὁ βασιλεύς Παῦλος. Δέ θά εἶχε γνωρίσει ἡ Ἑλλάς τήν χρυσή ὀκταετία ἀνάπτυξης μέ πρωθυπουργό τόν «σωλῆνα» Στεφανόπουλο.

Ἡ βασιλεία συνέδεσε τήν ἱστορία της ἐπίσης μέ ἱστορικές στιγμές τοῦ Ἔθνους μας. Οἱ Βαλκανικοί πόλεμοι ἦταν οἱ μόνοι πού κερδίσαμε στήν πραγματικότητα κατά τήν διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Ὁ Βασιλεύς ἀνέμισε τήν ἑλληνική σημαία καί παρέλαβε τήν Θεσσαλονίκη μας ἀπό τόν Ταχσίν Πασᾶ τό 1912. Ἡ βασιλεία χάρισε χρυσά μετάλλια Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στήν πατρίδα. Ὁ Κωνσταντῖνος ὡς διάδοχος μετεῖχε μαζί μέ τούς Ἐσκιτζόγλου καί Ζαΐμη στούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες ἱστιοπλοΐας τῆς Ρώμης τό 1960 καί ἀνέβηκε στήν κορυφή τοῦ βάθρου νικῶντας στήν κατηγορία «Ντράγκον». Ξέρουμε κανέναν ἄλλο γόνο, ὑποψήφιο ἀρχηγό κράτους, πού νά ρισκάρισε μέ τόν ἐξευτελισμό τῆς ἥττας γιά νά ἀνέβει στό πιό ψηλό σκαλί τοῦ βάθρου γιά νά ἀκούσει τόν ἐθνικό ὕμνο τῆς πατρίδας του;

Ὁ ἐπιμελής ἀναγνώστης τῆς ἀλληλογραφίας τῆς βασιλίσσης Ἀμαλίας (δίτομο ἔργο, ἐκδόσεις «Ἑστία», παρουσιάστηκε καί ὡς θεατρική παράσταση στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς πρό μηνός), τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Πρίγκηπος Νικολάου (ἐκδόσεις Φερενίκη), τοῦ ἡμερολογίου τῆς Κυρίας ἐπί τῶν Τιμῶν τῆς Φρειδερίκης (δίτομο, ἐκδόσεις Καπόν) ἀλλά καί τῆς τρίτομης βιογραφίας τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου (στόν Γιῶργο Μαλοῦχο) θά ἀνακαλύψει πολλές ὀδυνηρές ἀλήθειες. Καί γιά τήν πορεία τοῦ Ἔθνους μας καί γιά τήν προσφορά ἀλλά καί γιά τά μεγάλα λάθη τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας. Ἡ ἐθνική αὐτογνωσία πρέπει νά ἀποτελεῖ μείζονα στόχο κάθε κυβέρνησης καί κάθε λαοῦ. Ἡ μήτρα πολλῶν ἄρθρων πού συναντῶνται στό Σύνταγμά μας ἤ καί καθιερωμένων συνταγματικῶν ἐθίμων ὅπως τό συμβούλιο πολιτικῶν ἀρχηγῶν εὑρίσκεται στό Σύνταγμα τοῦ 1952 (μέ τήν μορφή τοῦ Συμβουλίου τοῦ Στέμματος.)

Τέλος ἐτέθη ἀπό τήν Ἀριστερά καί τό ζήτημα τοῦ πολιτικοῦ ἀνοίγματος πού φέρεται πώς ἔκανε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στούς …βασιλόφρονες μέ τό Τατόι καί τήν συνάντηση μέ τόν Κάρολο. Ἀστεῖα πράγματα! Ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ψηφίζουν σταθερά ΝΔ ἀπό τό 1974. Παρά τό δημοψήφισμα γιά τό πολιτειακό. 54% ἔλαβε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς μολονότι «αὐτοεξορίστηκε» μετά ἀπό σοβαρή σύγκρουση μέ τό Στέμμα τό 1963 (δολοφονία Λαμπράκη-Ὑπόθεση Ἀμπατιέλου). Ποιούς νά πείσει ὁ Κυριάκος μέ τό ραντεβού μέ τόν Κάρολο; Τούς πεπεισμένους; Πιό πολύ κινδυνεύει πολιτικά ἡ ΝΔ ἄν τυχόν ἰδιωτικά συμφέροντα πού στήν ἀγωνία τους νά κερδοσκοπήσουν ἀπό τήν ἐπένδυση μπορεῖ νά ἀλλοιώσουν τήν ἱστορικότητα τοῦ χώρου στά βασιλικά κτήματα παρά ἀπό τά… ἀνοίγματα. Ἀλλά ποῦ νά τά καταλάβει ὅλα αὐτά ἡ ἀδαής Ἀριστερά; Εἴχαμε τήν ἐλπίδα, ὅτι μέ ὅσα ἔπραξε κατά τήν διακυβέρνησή της –καί ὁ Τσίπρας συνάντησε τόν Κάρολο– ὅτι ἀντελήφθη πῶς εἶναι νά κερδίζεις συμμάχους ἀπό ἐκεῖ πού δέν τό περιμένεις, ἀλλά δυστυχῶς διαψευστήκαμε οἰκτρά. Πρώτη φορά εἶναι ὅμως;

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!