Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Πρῶτον, ἡ ΝΔ δέν ἀντιμετωπίζει ἄμεση ἀπειλή γιά τήν πρωτιά της λόγῳ τῆς ἀνικανότητας τῶν ἀντιπάλων της, καί αὐτό τήν ἐμποδίζει νά ἀναστήσει τήν πόλωση τοῦ δικομματισμοῦ. Καί κατά συνέπεια νά περιορίσει τήν ψῆφο διαμαρτυρίας στά δεξιά της καί νά αὐξήσει τήν συσπείρωσή της.

Δεύτερον, ἀπό τόν περασμένο Ἰούλιο καί μετά, ἔπειτα ἀπό τήν μεγάλη ἐκλογική νίκη τῆς ΝΔ, ἡ πολιτική καί κοινωνική ἀτμόσφαιρα ἔχει ἀλλάξει ἄρδην. Τά γεγονότα (Θεομηνία Ντάνιελ, καρατομήσεις πέντε Ὑπουργῶν σέ δόσεις, δύο Δημοσίας Τάξεως, ἑνός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί δύο Ὑπουργῶν Ἐπικρατείας, ἀποκαλύψεις γιά τά Τέμπη, γάμος ὁμοφύλων ζευγαριῶν, νομιμοποίηση παράνομων μεταναστῶν, ἐπιστολική ψῆφος καί διαγραφές εὐρωβουλευτῶν ἀπό τά ψηφοδέλτια, συγκρούσεις μέ μηντιάρχες, ἔξαρση ἐγκληματικότητας κ.λπ.) δημιουργοῦν μία νέα ἀνεξέλεγκτη δυναμική στόν δημόσιο βίο καί ἀναγκάζουν τήν Κυβέρνηση νά εὑρίσκεται διαρκῶς, πλήν ἑνός μικροῦ διαστήματος τόν Νοέμβριο-Δεκέμβριο, σέ μόνιμη ἄμυνα. Ἡ ἐπικοινωνία της εἶναι συνεχῶς σέ ἀπολογία, ἐνῷ πέρυσι ἦταν συνεχῶς στήν ἐπίθεση. Τό ἐπικοινωνιακό περιβάλλον παραμένει γιά τήν ὥρα θετικό στό ἰσοζύγιό του γιά τήν ΝΔ, ἀλλά ἡ ἀτζέντα ἔχει ἀλλάξει πλήρως. Καί οἱ τηλεοράσεις δυσκολεύονται πλέον νά τήν προσπεράσουν.

Τρίτον, ὁ παράγων Κασσελάκης δέν συνιστᾶ ἄμεση ἀπειλή γιά τήν ΝΔ μέν, ἀλλά ἔχοντας ἄγνοια πολιτικοῦ κινδύνου χρησιμοποιεῖ ἀπαγορευμένες ἀπό τήν πολιτική ὀρθότητα λέξεις καί κινητοποιεῖ ἀπολιτίκ ἀντισυστημικά κοινά νά πᾶνε στήν κάλπη νά καταψηφίσουν τό τρέχον πολιτικό σύστημα, δέ. Τά ὁποῖα, σέ κανονικές συνθῆκες, θά πήγαιναν στήν παραλία. Εἶναι πρόβλημα γιά τήν στρατηγική τῆς ΝΔ, ὅτι ὁ κολλεγιόπαις Κασσελάκης δέν εἶναι ἕνας κλασσικός ἀριστερός μέ ταγάρι καί σανδάλια ἀλλά δημιούργημα τῆς εἰκόνας καί τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης. Ὁ σεξουαλικός του προσανατολισμός θά μποροῦσε νά περιχαρακώσει τό συντηρητικό ἀκροατήριο, ἀλλά μετά τήν νομοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἀπό τήν ΝΔ, αὐτό εἶναι ἁπλῶς οὐτοπία.

Τέταρτον, τά διλήμματα πού θέτει ἡ ΝΔ γιά πρώτη φορά δέν «δουλεύουν». Μέχρι στιγμῆς τοὐλάχιστον. Δέν ἀπορρίπτονται μόνον σέ ποσοστό 65% τοῦ συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἀλλά καί ἀπό τούς ἰδίους τούς νεοδημοκράτες. 4 στούς 10 ψηφοφόρους τῆς ΝΔ ἀπορρίπτουν σύμφωνα μέ τήν τελευταία δημοσκόπηση τῆς AlCO τά ἐπιχειρήματα τοῦ Πρωθυπουργοῦ περί ἀστάθειας καί ἀποσταθεροποίησης τῆς Κυβέρνησης ἀπό γνωστά οἰκονομικά συμφέροντα. Δέν τά «ἀγοράζουν». Μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει γιά τήν ἐκλογική συμπεριφορά τους.

Πέμπτον, ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔκανε προχθές στό Συνέδριο τῆς ΝΔ κάτι πού δέν ἔπραξε προσωπικῶς σέ καμμία ἐθνική ἐκλογική ἀναμέτρηση ἀπό τό 2019 ἕως σήμερα. Ἔβαλε προσωπικά τό κεφάλι του στόν τορβᾶ. Μέ τήν φράση, ὅτι πίσω ἀπό τό ψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ «κρύβεται τό ὄνομά μου». Στήν πραγματικότητα προκήρυξε δημοψήφισμα γιά τό ἐπώνυμο Μητσοτάκης καί προσδιόρισε ὡς ἡμέρα διεξαγωγῆς του τήν 9η Ἰουνίου. Πρόκειται γιά ἐνδιαφέρον ρίσκο πού ἔχει ὡς στόχο τό κοινό τοῦ κέντρου.

Ἄν τό ἐπώνυμο Μητσοτάκης ὑπερβαίνει κατά πολύ τά στενά ὅρια τῆς ἐπιρροῆς τῆς ΝΔ, τότε βεβαίως καί θά περιορίσει τήν ζημιά στά δεξιά του καί θά ἀνακτήσει δυνάμεις. Ἐάν ὅμως τό ἐπώνυμο Μητσοτάκης εἶναι γιά τόν σκληρό πυρῆνα τῶν νεοδημοκρατῶν ὑποδεέστερο ἀπό τήν πολιτικό brand name ΝΔ, ὑποσύνολό του, τότε αὐτομάτως τό προκηρυχθέν δημοψήφισμα θά λειτουργήσει ὡς πράξη λύτρωσης καί ἀπελευθέρωσης. Ὅσοι γιά χρόνια ψήφιζαν παρά τίς ἐπί μέρους δυσαρέσκειες γιά τίς πολιτικές τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη τήν ΝΔ, τώρα πού τό δίλημμα δέν ἀφορᾶ τό κόμμα ἀλλά ἕνα πρόσωπο ἴσως συμπεριφερθοῦν διαφορετικά. Kαί δέν θά τούς ἀποτρέψουν ἀπό αὐτό οὔτε οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Καππαδοκία οὔτε ἡ συνύπαρξή του μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν στά τέλη Μαΐου στήν Ἀθήνα. Οἱ συναισθηματικοί ἐκβιασμοί δέν πιάνουν στήν προεκλογική περίοδο.

Τέλος, δέν πρέπει νά ὑποτιμᾶται ἡ ἐπίδραση τῆς ἠθικῆς σέ θέματα καθημερινότητας σέ αὐτή τήν προεκλογική ἐκστρατεία. Μιά νοητή γραμμή συνδέει πλέον τά Τέμπη μέ τήν ἀκρίβεια. Ἡ γραμμή πού δείχνει στούς πολλούς ὅτι ἐπί διαφορετικῶν διλημμάτων ἡ Κυβέρνηση ἀποφεύγει νά συγκρουστεῖ μέ τούς ἰσχυρούς καί ἀδικεῖ τούς ἀνίσχυρους.

Ὑπάρχει, τέλος, ἕνας ἀκόμη παράγων, ὁ γεωπολιτικός. Οἱ γνωστοί «βαθέως πληροφορημένοι» τῆς πλατείας Κολωνακίου ὑποστηρίζουν ὅτι ὅπως τό 2019 τό «ἱππικό» ἔδρασε τήν τελευταία ἑβδομάδα καί ἐξετόξευσε τήν διαφορά ὑπέρ τῆς ΝΔ, ἔτσι καί τώρα θά προσφέρει δῶρο στήν τελική εὐθεῖα ἕνα ἔκτακτο γεγονός στόν Πρωθυπουργό, ὥστε νά τοῦ ἐπιτρέψει νά γλυτώσει τόν γκρεμό καί νά παραμείνει στήν περιοχή τοῦ 30% καί ἄνω. Οὕτως ὥστε νά μπορέσει μετά τίς ἐκλογές νά σταθεῖ στήν διαπραγμάτευση μέ τόν γείτονα.

Θυμίζω ὅτι στήν τελευταία συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν καθιερώθηκε μία νέα ἀρχή πού ἀντικατέστησε τήν παλαιά. Ἡ παλαιά ὅριζε ὅτι δύο κυβερνήσεις μέ ἰσχυρότατη λαϊκή ἐντολή ὑπέρ τους «μποροῦν νά κάνουν ἀποφασιστικά βήματα συμβιβασμοῦ». Ἡ νέα ἀρχή ἡ ὁποία διατυπώθηκε μέ ἀφορμή τήν ἧττα Ἐρντογάν στίς δημοτικές ἐκλογές ἀλλά ἀφορᾶ καί τήν δική μας κυβέρνηση, εἶναι ὅτι τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν «δέν ἀναστέλλουν τόν ἑλληνοτουρκικό διάλογο».

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ