Ἕλληνες γιά βραβεῖο!

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ τό μεσημέρι βρέθηκα στό ἱστορικό Ναύπλιο μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς 2021 τῆς γενέτειράς μου

Οἱ τρεῖς πόλεις πού διετέλεσαν διαδοχικά πρωτεύουσες τῆς Ἑλλάδος, ἡ Αἴγινα (1828-1829), τό Ναύπλιο (1829-1834) καί ἡ Ἀθήνα (ἀπό τότε ἕως σήμερα) ἀποφασίσαμε νά ἐπενδύσουμε στήν ἑνότητα καί νά κοιτάξουμε πρός τό μέλλον. Οἱ τρεῖς Δήμαρχοι, Κώστας Μπακογιάννης (Ἀθηναίων), Δημήτρης Κωστοῦρος (Ναυπλίου) καί Ἰωάννης Ζορμπᾶς (Αἴγινας) ἀνακοίνωσαν τήν πραγματοποίηση μιᾶς κοινῆς συναυλίας ἡ ὁποία θά διεξαχθεῖ ταυτόχρονα στίς τρεῖς ἱστορικές πόλεις στίς 23 Ἰουλίου καί θά μεταδοθεῖ σέ μαγνητοσκόπηση λίγες μέρες ἀργότερα ἀπό τόν τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι».

Ἡ ἐκδήλωση θά ἀρχίσει ἀπό τόν Ἅγιο Νικόλαο τόν θαλασσινό στήν Αἴγινα μέ συναυλία τῆς Δήμητρας Γαλάνη καί τοῦ Μιχάλη Χατζηγιάννη καί θά συνεχιστεῖ στό Ναύπλιο –στό ὁποῖο θά παραδώσει ἡ Αἴγινα τήν ἱστορική σκυτάλη– μέ συναυλία τῆς Ἄλκηστης Πρωτοψάλτη. Καί θά κλείσει στήν Ἀθήνα μέ συναυλία τῆς Ἐλευθερίας Ἀρβανιτάκη. Ἐργαστήκαμε πολύ σκληρά γι’ αὐτό τό ἐγχείρημα ἀπό τόν περασμένο Ἰανουάριο καί χαιρόμαστε πού ἡ ἰδέα φθάνει στήν τελική φάση ὑλοποίησής της. Θά εἶναι πρῶτα ὁ Θεός μία ὡραία μέρα γιά τήν πατρίδα μας.

Στό Ναύπλιο συνάντησα ἀγαπημένους φίλους, τόν καθηγητή μου στό Διεθνές Δίκαιο στήν Νομική Θράκης Στέλιο Περράκη, τόν συμφοιτητή μου Κώστα Χελιώτη ἀντιδήμαρχο καί μέλλοντα Πρόεδρο τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου καί τήν Μαρία Ράλλη, πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Ἐπιχείρησης Πολιτισμοῦ. Εἶναι αὐτονόητο πώς ἡ δημοσιογραφική ἰδιότητα δέν σέ ἐγκαταλείπει πουθενά ὅπου καί ἄν πᾶς. Ἡ ματιά μου πέραν τῆς ἐκδηλώσεως πού προγραμματίζουν οἱ ἱστορικές πόλεις μας ἦταν καί ἱστορική καί πολιτική. Ἱστορική, διότι εὑρισκόμενος στό βουλευτικό ὅπου συνεδρίαζε ἡ Βουλή ὑπό τήν προεδρία ἑνός …Σκανδαλίδη –τοῦ πρώτου προέδρου της– σκέφτηκα τί φουρτοῦνες πέρασε ὁ τόπος μας γιά νά φθάσουμε ἕως ἐδῶ. Ἡ πρώτη Βουλή συνεδρίασε σέ ἕνα ἀνολοκλήρωτο τέμενος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας! Τό οἰκοδόμησε ὁ πασᾶς τῆς ἐποχῆς γιά νά τοῦ συγχωρεθεῖ ἡ ἁμαρτία τῆς δολοφονίας δύο νέων πού βρῆκαν θησαυρό στά θεμέλιά του! Ὅταν τά πράγματα ζόρισαν ἡ Βουλή συνεδρίασε σύμφωνα μέ προσφάτως ἐκδοθέν βιβλίο μέ τά πρακτικά τῶν Βουλῶν 1827-1829, πού ἐπιμελήθηκε ἡ Ἕλλη Δρούλια, πάλι στό Ναύπλιο, ἀλλά λόγω τεταμένης κατάστασης πάνω σέ μιά …ἀγγλική γολέττα. Καί στό τέλος ὅταν ὁ Καποδίστριας ἀφίχθη καί ὁρκίστηκε κυβερνήτης στήν Αἴγινα ἡ Βουλή συνεδρίαζε σέ μιά Ἐκκλησία! Στήν νῦν Μητρόπολη ὅπου σώζονται τό εὐαγγέλιο τῆς ὁρκωμοσίας του καί τά πρῶτα ἕδρανα τῶν βουλευτῶν!

Πέραν τῆς ἱστορίας –θά μποροῦσα νά μιλῶ ἐπί ὧρες– ἡ ματιά μου ἦταν καί πολιτική. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τό φυσικό γκέλ πού ἔχει ὁ Μπακογιάννης στόν κόσμο. Δέν «ἐκβιάζει» τήν ἐπαφή. Στήν βόλτα του στήν πλατεῖα πλατάνου ὅπως λεγόταν κάποτε (νῦν συντάγματος) ὁ κόσμος ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα πήγαινε πάνω του ὄχι ὁ Μπακογιάννης στόν κόσμο. Σπάνιο γιά πολιτικό. Ἄν ἀφήσει πίσω του τόν μεγάλο περίπατο ὅπως τοῦ ζητοῦν ὅλοι –κανείς δέν περπατᾶ ἄλλως τε ἐκεῖ– καί ἀνακοινώσει τά ἔργα ἐνεργειακῆς αὐτονομίας τοῦ Δήμου ὥστε νά ἀπεξαρτηθεῖ ἀπό τό πρόγραμμα τῆς ΔΕΗ καί νά εἶναι παντοῦ φωτισμένες ἐπίμαχες περιοχές ὅπως τό προγραμματίζει (Στρέφη), τό γκέλ του θά αὐξηθεῖ.

Μοῦ ἔκανε ἐπίσης ἐξαιρετική ἐντύπωση ὁ Δήμαρχος Ναυπλίου Δημήτρης Κωστοῦρος, γιατί ἔχει μία ὁλοκληρωμένη ἀντίληψη γιά τήν αὐτοδιοίκηση καί συζητήσαμε γι’ αὐτήν παρόντος καί τοῦ ὁμολόγου τοῦ Αἰγίνης ἐπί μακρόν γιά τό πῶς διοικοῦνται οἱ Δῆμοι σήμερα. Ὑπό ποῖες ἀντιξοότητες. Ἡ ἀδράνεια καί ἡ μονιμότης εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροί τους. Δέν θά ἀναφερθῶ εἰδικότερα σέ περιπτώσεις γιά τό πῶς συνελήφθησαν ἐπ’ αὐτοφώρῳ ὑπάλληλοι νά ἔχουν ἀποσπάσει χρήματα ἀπό τό ταμεῖο τοῦ Δήμου, ἀλλά ἡ ἀρχή νά μήν μπορεῖ νά τούς ἀπολύσει ἀμέσως, γιατί ἕνα Ἐφετεῖο τούς προστατεύει! Οὔτε σέ ἄλλες πού ὑπάλληλος πῆρε ἀναρρωτική γιατί δέν μποροῦσε νά σηκώνει βάρη δῆθεν, ἀλλά λίγες μέρες μετά συνελήφθη νά κουβαλᾶ βαριά τσουβάλια μέ ζωοτροφές σέ ἀποθήκη τῆς πόλης. Θά ἀναφερθῶ ὅμως στό ὅτι ὁ Δήμαρχος Ναυπλίου δέν ἔμεινε μέ σταυρωμένα χέρια. Ἦρθε σέ ρήξη μέ αὐτά τά φαινόμενα. Ἔτσι πρέπει νά λειτουργεῖ ἕνας τοπικός ἡγέτης. Νά δυσαρεστεῖ χάριν τοῦ δημοσίου συμφέροντος. Νά λέει ὄχι. Ἀκόμη καί ἄν τοῦ τηλεφωνεῖ ἡ μισή Βουλή γιά νά διορίσει κάποιον σέ θέση καθαριότητας μέ προοπτική μία ἀργομισθία. Νά δυσαρεστεῖ, ἀλλά καί νά ἐπιβραβεύει ὅμως.

Ὁ κύριος Κωστοῦρος μοῦ διηγήθηκε περίπτωση δημοτικῆς ὑπαλλήλου ἡ ὁποία νοσηλευόμενη στό νοσοκομεῖο μέ σοβαρότατο πρόβλημα ὑγείας τίς ἡμέρες πού ὁ Δῆμος ἔπρεπε νά προλάβει τίς προθεσμίες γιά τό πρόγραμμα Τρίτσης, ἐκείνη ἐργάστηκε μέ τό τάμπλετ ἀπό τό κρεβάτι, συνέταξε καί ὑπέβαλε τίς προτάσεις! Ἐδῶ ὑποκλινόμαστε! Καί πλήν τοῦ βραβείου πού ἀξίζει στούς τρεῖς δημάρχους πού ἄφησαν λίγο στήν ἄκρη διαφορετικές θεωρήσεις γιά τήν ἱστορία καί προχωροῦν στήν κοινή ἐκδήλωση τῆς 23ης Ἰουλίου, βραβεῖο ἀξίζει καί ἡ συγκεκριμένη ὑπάλληλος, κύριε Πρωθυπουργέ. Σέ τελετή στό Μαξίμου! Δέν συμβαίνει νά ἐργάζεται ὑπάλληλος κάθε μέρα ἀπό κρεβάτι νοσοκομείου!

Σκεπτόμουν, καθώς στό τέλος τῆς μέρας ἄναβα ἕνα κερί μπροστά στήν σημαία «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος» στήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας πού βρίσκεται πίσω ἀπό τό ἀρχαιολογικό μουσεῖο, πώς αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάς ἀπό τό 1821 ἕως σήμερα. Μέ τό φιλότιμο τῶν ὀλίγων πάει μπροστά! Ἄς τό κάνουμε ἔμπνευση γιά νά κινητοποιήσουμε καί τούς πολλούς! Ἡ ἱστορία εἶναι ἕνας τρόπος. Τό παράδειγμα καί τό ἀποτέλεσμα γιά τό ὁποῖο μοῦ μιλοῦσε διαρκῶς ὁ Κωστοῦρος ἕνα ἄλλο! Πιστεύω ὅτι μποροῦμε. Ὅπως λέει καί ὁ φίλος μου Κώστας Γεωργίου 20.000 Ἕλληνες ἀρκοῦν γιά νά ἀλλάξουμε τήν Ἑλλάδα!

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!