Ἔχουν νόημα τά σύνορα;

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ τῆς Ἀριστερᾶς στήν νέα ὄξυνση τοῦ προσφυγικοῦ-μεταναστευτικοῦ παραπέμπει σέ ἀνθρώπους πού οὐδέν ἐδιδάχθησαν ἀπό τήν σπάνια ἐμπειρία τῆς διακυβέρνησης

Ἡ κασέτα ἔχει κολλήσει:

– «Ἀπαράδεκτο νά ὁμιλοῦμε γιά εἰσβολεῖς.»

– «Λάθος νά τούς διαχωρίζουμε σέ πρόσφυγες καί μετανάστες.»

– «Οἱ πόλεμοι στήν Συρία, τό Κογκό, τό Ἀφγανιστάν διαρκοῦν, εἶναι ὅλοι πρόσφυγες.»

Τό χειρότερο δέ ἀπό ὅλα εἶναι πώς κάτω ἀπό τίς γραμμές τῶν ἐπιχειρημάτων ὑποκρύπτεται ἕνας ἀδιόρατος ρατσισμός καί μία βαθειά ἐλιτίστικη διαχωριστική γραμμή. Ἀπό τήν μία πλευρά οἱ «πανοικτίρμονες» στούς ὁποίους τοποθετοῦν τόν ἑαυτό τους ὑψιπετῶς οἱ Ἀριστεροί, καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ «ἄπονοι», οἱ «ἄκαρδοι», τά «καθάρματα» οἱ δεξιοί, πού δέν νοιάζονται γιά τόν συνάνθρωπό τους. Εἰδικῶς ὅταν ἀνήκουν σέ ἕνα Ἔθνος πού γνώρισε μετανάστευση καί προσφυγιά.

Ξεκινῶ ἀπό τό τελευταῖο: Πράγματι οἱ Ἕλληνες πῆγαν μετανάστες στήν Ἀμερική, τήν Γερμανία καί τήν Αὐστραλία τήν δεκαετία τοῦ 1960. Ξαναπῆγαν μετανάστες σέ ὅλον τόν κόσμο μέσα στήν κρίση τοῦ 2010. Μέ μία διαφορά: Μπῆκαν ἀπό τήν κύρια εἴσοδο σέ αὐτά τά κράτη. Κτύπησαν τήν πόρτα τους. Ἔκαναν τά χαρτιά τους. Δέν τρύπωσαν ἀπό τά πλαϊνά. Ἄστοχο τό παράδειγμα λοιπόν. Ὅπως ἄστοχο καί τό παράδειγμα περί προσφυγιᾶς. Πράγματι ἡ Ἑλλάς δέχθηκε τήν δεκαετία τοῦ 1920 καί τοῦ 1950 τούς πρόσφυγες τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς καί τῶν Σεπτεμβριανῶν. Τό κτίριο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων στό Σύνταγμα καί τῆς ἕδρας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στήν ὁδό Θόλου στήν Πλάκα κατοικήθηκαν ἀπό πρόσφυγες. Αὐτοί (ἄγνωστη λεπτομέρεια) ζωγράφισαν τόν διάκοσμο μέ τό ψηφιδωτό στό γραφεῖο τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς. Μέ μία διαφορά ὅμως: Οἱ πρόσφυγες γύρισαν στήν μητέρα πατρίδα. Ἕλληνες συναντήθηκαν μέ Ἕλληνες. Ὄχι Ἕλληνες μέ στίφη τοῦ Ἰσλάμ.

Ἐπί τῆς οὐσίας τώρα: Ἄν συμφωνήσουμε ὅπως θέλει ἡ Ἀριστερά ὅτι ὅλοι οἱ μετανάστες δέν εἶναι εἰσβολεῖς (ἐπί τῆς ἀρχῆς σωστό, ἀλλά ἀξιοποιοῦνται ἀπό τούς Τούρκους ὡς τέτοιοι!), τότε θά πρέπει νά συμφωνήσουμε καί σέ κάτι ἀκόμη: Στήν κατάργηση τῆς ἔννοιας τοῦ συνόρου. Ἐάν ὅποιος διαβαίνει ἐλευθέρως ξένη ἐδαφική ἐπικράτεια τό πράττει χωρίς ἐπιπτώσεις, τότε ποιά ἡ ἔννοια τῶν συνόρων; Νά τά καταργήσουμε. Καί τά σύνορα καί τά κράτη. Συμφωνεῖ ἡ Ἀριστερά μέ κάτι τέτοιο; Νά τό πεῖ εὐθέως: «Δέν θέλουμε σύνορα, ἀσφυκτιοῦμε στά κράτη»! Τολμᾶ; Καί ἔπειτα: Τί σημαίνει «εἶναι ὅλοι πρόσφυγες πολέμου;». Δίδει τήν αὐτή ἰδιότητα ἡ Βόρειος Εὐρώπη στούς ξένους; Ἄν ναι, καί τούς θεωρεῖ πρόσφυγες, κανένα πρόβλημα. Βαφτίστε τους ὅλους συλλήβδην πρόσφυγες, ἀνοῖξτε τά σύνορα καί στεῖλτε τους πρός τά πάνω. Ἔτσι καί ἀλλιῶς δέν εἶναι ἡ Ἑλλάδα ὁ προορισμός τους. Ἐάν ὅμως δέν συμφωνοῦμε στόν ὁρισμό, οἱ Εὐρωπαῖοι τούς θεωροῦν μετανάστες καί ὁ Ἐρντογάν …βάρος, τί θά γίνουμε ἐμεῖς; Σάντουιτς ἀνάμεσα στό Βερολῖνο καί τήν Ἄγκυρα; Μέ κίνδυνο νά γεμίσουμε ἀπό πράκτορες τῆς MIT μεταμφιεσμένους σέ πρόσφυγες καί ἀπό τζιχαντιστές πού μισοῦν τόν τρόπο ζωῆς μας; Ὑπάρχει καί ὁ ἑλληνικός λαός στήν ἐξίσωση! Αὐτό νά μήν τό ξεχνᾶμε ποτέ.

Καί κάτι ἀκόμη: Ἄν εἶναι ὅλοι πρόσφυγες ἐπειδή οἱ πόλεμοι δέν σταμάτησαν ποτέ ἐπί δεκαπέντε χρόνια σέ αὐτές τίς περιοχές, γιατί αὐτές οἱ αὐξομειώσεις στίς ροές; Ἔκρηξη τό 2016, ὕφεση τό 2017, καί 2018; Δέν… διεξάγονταν πόλεμοι τά ἔτη 2017 καί 2018 στήν Συρία, τό Κογκό καί τό Ἀφγανιστάν; Προτείνω κάτι στούς πανοικτίρμονες βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού τούς θεωροῦν ὅλους πρόσφυγες, ἀφοῦ οἱ λοιποί Ἕλληνες εἴμαστε ἄκαρδοι. Ἐκτός ἀπό τό 40% τῆς ἀποζημίωσής τους νά ζητήσουν ἀπό τόν Τσίπρα νά χωροθετήσει αὐτός καί ὄχι ὁ Κυριάκος τίς νέες δομές φιλοξενίας στίς ἐκλογικές τους περιφέρειες. Γιά νά δοῦμε ποιοί εἶναι τελικῶς οἱ πανοικτίρμονες οὐμανιστές καί ποιοί τά καθάρματα. Ἔλεος πιά!!!

Απόψεις

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.