Ἔχουν τό θράσος καί μᾶς καταγγέλλουν γιά ὑποκλοπές, ποιοί; Οἱ …Ἀμερικανοί!

…τῶν ὁποίων πράκτορας φυγοδικεῖ στήν Ἑλλάδα γιά τήν παρακολούθηση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ!

ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ! Νά μᾶς κουνᾶνε τό δάχτυλο συστημικές ἐφημερίδες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ὅπως οἱ “New York Times” γιά τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν καί νά διαπιστώνουν ὅτι «ἡ σήψη ἐγκαταστάθηκε στήν καρδιά τῆς Ἑλλάδος.» Ὁ κύριος Ἀλεξάντερ Κλάπ ὁ ὁποῖος ὑπογράφει τό ἐπικριτικό κείμενο γιά τό ὁποῖο πανηγυρίζουν ἀπό χθές ὅλες οἱ ἐφημερίδες, τά ραδιόφωνα καί οἱ ἱστότοποι τοῦ Σύριζα, καλό εἶναι πρίν μᾶς κάνει μαθήματα δημοκρατίας νά κάνει μιά ἔρευνα γιά νά διαπιστώσει τήν σήψη πού ὑπάρχει στήν δική του χώρα ἐδῶ καί τοὐλάχιστον 15 χρόνια στό ζήτημα τῆς προστασίας τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν ‒καί μάλιστα ξένων ἡγετῶν!

Δέν εἶναι δύσκολο νά βρεῖ τά στοιχεῖα πού θά τοῦ χρειαστοῦν γιά τήν σύνταξη τοῦ ρεπορτάζ μέ τίτλο «σήψη στήν καρδιά τῆς Ἀμερικῆς.» Ἀρκεῖ νά ἀναζητήσει τό βούλευμα τοῦ ἑλληνικοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν 3269/2017 στό ὁποῖο περιγράφεται ἐπακριβῶς πῶς ἡ NSA, ἡ παντοδύναμη μυστική ὑπηρεσία πληροφοριῶν τῆς πατρίδας του, εἶχε παγιδεύσει τό 2005 τό κινητό τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ, τῆς συζύγου του, τοῦ μισοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου καί ἄλλων 100 ἀξιωματούχων τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καί τούς παρακολουθοῦσε στενά προκειμένου νά ἀποσπάσει πληροφορίες καί προσωπικά δεδομένα ἱκανά γιά νά μειώσουν τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἀποφασιστικότητα μέ τήν ὁποία διεπραγματεύοντο τά ἐθνικά θέματα.

Θά ἀνακαλύψει ὁ κύριος Κλάπ -τότε πού δέν ὑπῆρχε τό predator- ὅτι τά κινητά τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν ἀξιωματούχων τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης παρηκολουθοῦντο ἀπό ἄλλα καρτοκινητά-σκιές τά ὁποῖα ἀγόρασε πράκτορας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀπό κατάστημα τηλεφωνίας στήν Ἀκτή Μιαούλη στό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ. Θά ἀνακαλύψει ὅτι γιά νά γίνει ἐνεργοποίηση τῶν καρτοκινητῶν πού ὑπέκλεπταν τίς συνομιλίες Καραμανλῆ χωρίς ἴχνη, χρειάστηκε νά τούς γίνουν τηλεφωνικές κλήσεις ἀπό κτίρια πρεσβειῶν σέ ὅλο τόν κόσμο.

Θά ἀνακαλύψει ὅτι ὁ ὑπερκοριός πού παρακολουθοῦσε τόν Καραμανλῆ εἶχε 7.000 γραμμές κώδικα, παγκόσμιο ρεκόρ, μέχρι καί σήμερα. Θά ἀνακαλύψει, τέλος, ὅτι ἡ χώρα του πιάστηκε καί μέ τήν γίδα στήν πλάτη, ὅπως λέμε ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα γιά τούς κλέφτες, ὅταν ὁ πράκτωρ ἔκανε τό λάθος νά συνδέσει ἕνα ἀπό τά τηλέφωνα κοριούς (σκιές) μέ τό τηλεφωνικό κέντρο τῆς ἀμερικανικῆς Πρεσβείας στήν Ἀθήνα. Ἔτσι τόν «συνέλαβε» ὁ εἰσαγγελέας Δασούλας καί βάσει αὐτῶν τῶν στοιχείων τόν παρέπεμψε σέ δίκη ὁ θαρραλέος ἀνακριτής Φούκας, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε ἔνταλμα συλλήψεως ἐναντίον του, τό ὁποῖο δέν ἔχει ἐκτελεστεῖ ἀκόμη, διότι φυγοδικεῖ.

Θά ἀνακαλύψει ἐπίσης ὁ κύριος Κλάπ ὅτι μετά ἀπό αὐτήν τήν ὡραία πρωτοτυπία, χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ παρακολουθεῖ ἐκλεγμένο ἡγέτη ἄλλης χώρας τοῦ ΝΑΤΟ (ὁ Καραμανλῆς εἶχε τό προνόμιο νά εἶναι ἀπό τούς πρώτους), ἡ ὄρεξη τῶν συμπατριωτῶν του ἄνοιξε σέ τέτοιο σημεῖο πού σέ μεταγενέστερο χρόνο οἱ ἴδιες ὑπηρεσίες νά παρακολουθήσουν τό προσωπικό κινητό τῆς Καγκελλαρίου Μέρκελ καί τοῦ Προέδρου Σαρκοζύ.

Ὅταν λοιπόν θά διαβάσει μέ προσοχή τό βούλευμα καταπέλτη τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν γιά τίς ὑποκλοπές πού ἔκανε ἡ χώρα του εἰς βάρος τοῦ ἐκλεγμένου ἡγέτη τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί φυσικά ζητήσει συγγνώμη γιά λογαριασμό της ἀπό τήν στήλη του, τότε ἄς ἔρθει ὁ κύριος Κλάπ νά ζητήσει τά ρέστα ἀπό τόν κύριο Μητσοτάκη γιά τήν παρακολούθηση τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη. Τότε, ναί, καί αὐτός καί ἡ ἐφημερίδα του θά ἔχουν κάθε δικαίωμα νά ἀσκήσουν ὅση κριτική θέλουν κατά τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης.

Ὅσον καιρό ὅμως σιωποῦν γιά τήν ἄθλια αὐτή πρακτική τῆς χώρας του, καλό εἶναι νά μήν ἔρχεται στήν Ἑλλάδα νά μᾶς δείξει τά ἀμπελοχώραφά μας. Τά γνωρίζουμε! Τό θέμα τῶν ὑποκλοπῶν εἶναι ἐσωτερικό καθώς δηλητηριάζει τήν ἐμπιστοσύνη μεταξύ τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν σέ μία κρίσιμη πολιτική συγκυρία, εἶναι διεθνές ἀναμφισβήτητα πρόβλημα, ἀλλά τό ποιοί δικαιοῦνται γιά νά ὁμιλοῦν στήν περίπτωση αὐτή γιά ἐμᾶς εἶναι ἕνα ἐντελῶς ἄλλο θέμα. Καί ἐπειδή οἱ ἐπιθέσεις πού δέχεται ἡ Ἑλλάδα ἀπό ἀμερικανικά μέσα ἐνημέρωσης γιά τό θέμα αὐτό εἶναι διαρκεῖς, καλό θά ἦταν ὁ Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης κατά τήν ὁμιλία του στήν πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτηση στή Βουλή στό τέλος αὐτῆς τῆς ἑβδομάδας νά ὑπενθυμίσει ὅτι ἱστορικά αὐτή ἡ παράταξη καί οἱ ἡγέτες της ὅπως ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἀλλά καί ὁ Κώστας Καραμανλῆς εἶναι συνήθως θύματα παρακολουθήσεων καί ἀπό ξένες ὑπηρεσίες καί ἀπό ἐσωτερικές δυνάμεις συνεργάτες τους καί, λιγώτερο θύτες.

Αὐτή ἄλλως τε εἶναι ἡ μεταπολιτευτική κληρονομιά τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης πρός ὅλους τούς ἡγέτες της: τό τίμιο πολιτικό παιχνίδι. Ἡ ἀπαρέσκεια πρός τήν ἀτιμία. Ἡ ἐπικράτηση στό φῶς τῆς ἡμέρας μέ τά τίμια ὅπλα τῆς Δημοκρατίας καί ὄχι μέ τούς δόλιους κοριούς τοῦ παρακράτους.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…