Ἑστία, Τετάρτη 1 Ἰουλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΝ

Ἀπό ἀφήγησιν τῆς «ἡρωικῆς» δράσεως τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ κατά τήν Κατοχήν: «Ὁ “Πάρις” -αὐτό ήτο τό ψευδώνυμον τοῦ κ. Παπανδρέου κατά τήν διάρκειαν τῆς Κατοχῆς- ἐπραγματοποίησε τάς τελευταίας του ἐπαφάς μέ στελέχη τῆς ἐθνικῆς ἀντιστάσεως καί τούς πολιτικούς παράγοντας κι ἑτοιμάσθηκε διά τό ταξίδι ἀρχές Ἀπριλίου 1944». Ὥστε, λοιπόν, ὁ κ. Πρωθυπουργός εἶχε διαλέξει τό ὄνομα τοῦ ὡραίου… ξεμυαλιστοῦ τῶν κυριῶν τῆς ἀρχαιότητος;… Ἴσως, ὅμως, αὐτός νά εἶναι ὁ λόγος, διά τόν ὁποῖον οἱ ὀπαδοί του ἔχουν ἀρχίσει, τώρα, τόν… τρωικόν πόλεμον εἰς τήν Ἑλλάδα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΗΝ

Τό Ἀρχαιολογικόν Συμβούλιον, κατά τήν συνεδρίασίν του, ἀπεφάσισε ὅπως ἐπιστραφοῦν εἰς τόν ἠθοποιόν Ἄντονυ Κουήν τά ἀρχαιολογικά ἀντικείμενα, τά ὁποῖα εἶχον ἀνακαλυφθῆ εἰς τάς ἀποσκευάς του ὑπό τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Τελωνείου τοῦ ἀερολιμένος τοῦ Ἑλληνικοῦ καί εἶχον κρατηθῆ διά νά ἀξιολογηθοῦν καί χρονικῶς. Τό Συμβούλιον ἐνέκρινε ἐξαγωγήν των εἰς τό ἐξωτερικόν. Κατόπιν τούτου, ὁ Κουήν δέν κινδυνεύει νά χαρακτηρισθῆ ὡς ἀρχαιοκάπηλος. Τά ἀρχαιολογικά ἀντικείμενα εἶναι: Ἕνα ξύλινον ἀγαλμάτιον, παριστάνον τόν Χριστόν, ἕνας σταυρός μέ βάσιν ἀπό ὀρείχαλκον, ἕνα ξύλινον πλαίσιον μέ εἰκόνα, δύο τρίπτυχα φατνωμάτων, πέντε πήλινα μικρά δοχεῖα μέ ἀρχαίας παραστάσεις, ἕνα πήλινον ἀντικείμενον σχήματος λύχνου, ἕνα ξύλινον δοχεῖον παριστάνον γοργόναν, καί ἕνα κόσμημα παλαιάς τεχνοτροπίας ἀπό χρυσόν.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924