Ἑστία, Σάββατο 21 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΙΣ

«Μετά τήν διδυμοποίησιν τῶν Ἀθηνῶν μετά τῆς Βοστώνης καί τῶν καταβαλλομένων προσπαθειῶν πρός σύνδεσιν τοῦ Πειραιῶς μετά τῆς Ν. Ὑόρκης καί τῆς Θεσσαλονίκης μετά τοῦ Ἁγ. Φραγκίσκου, ἀνηγγέλθη χθές εἰς Λεβάδειαν ἡ διδυμοποίησις τῆς πόλεως μέ τήν πόλιν Ἐσκανάμπα τοῦ Μίτσιγκαν. Σκοπός τῆς διδυμοποιήσεως εἶναι ἡ μορφωτική, κοινωνική καί οἰκονομική συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν μετά τῶν ἀμερικανικῶν πόλεων». Δέν εἶναι κακή αὐτή ἡ μόδα τῆς διδυμοποιήσεως, μολονότι ἀμφιβάλλομεν ἄν ἔχῃ κανένα νόημα, προκειμένου περί μικρῶν πόλεων! Πάντως, ἐλπίζομεν, ἡ μέν Λεβάδεια νά ἀναλάβῃ τήν μορφωτικήν πλευράν τῆς συνεργασίας, ἡ δέ Ἐσκανάμπα τήν… οἰκονομικήν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 1.000 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Εἰς τό Ὑπ. Ἐξωτερικῶν συνῆλθεν, εἰς πρώτην συνεδρίασιν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου, ἡ ἐκτελεστική ἐπιτροπή τοῦ προσεχοῦς ἑορτασμοῦ τῆς χιλιετηρίδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατά τήν συνεδρίασιν παρέστη ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ ὁποίου διεβίβασε τάς εὐχάς, διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἑορτασμοῦ καί τήν ἐπιθυμίαν, ὅπως ὁ ἑορτασμός προσλάβῃ παγκόσμιον χαρακτῆρα. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἐπιτροπή ἠσχολήθη μέ τήν ἐκτέλεσιν διαφόρων τουριστικῶν ἔργων, διά τήν φιλοξενείαν εἰς Ἅγιον Ὄρος τῶν προσωπικοτήτων, αἱ ὁποῖαι θά κληθοῦν διά τόν ἑορτασμόν.

Απόψεις

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εφημερίς Εστία
Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Τό περιβάλλον, ἡ προστασία του καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Χθές εἴχαμε τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἐντελῶς τυχαίως, ἦταν καί «τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Λές καί ἤθελε ἡ Θεία Χάρις νά μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νά προσέχουμε, ἤτοι «Τό περιβάλλον καί τά μάτια μας»!

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!

PRODEA Investments: Οι χώροι εργασίας χρειάζεται να είναι ανθρωποκεντρικοί

Εφημερίς Εστία
Τη σημασία του σχεδιασμού και της κατασκευής χώρων εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και τις προσδοκίες των εργαζομένων ανέδειξε η συζήτηση που συνδιοργάνωσε η PRODEA Investments στο πλαίσιο του TEDx Athens 2023.