Ἑστία, Σάββατο 21 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΙΣ

«Μετά τήν διδυμοποίησιν τῶν Ἀθηνῶν μετά τῆς Βοστώνης καί τῶν καταβαλλομένων προσπαθειῶν πρός σύνδεσιν τοῦ Πειραιῶς μετά τῆς Ν. Ὑόρκης καί τῆς Θεσσαλονίκης μετά τοῦ Ἁγ. Φραγκίσκου, ἀνηγγέλθη χθές εἰς Λεβάδειαν ἡ διδυμοποίησις τῆς πόλεως μέ τήν πόλιν Ἐσκανάμπα τοῦ Μίτσιγκαν. Σκοπός τῆς διδυμοποιήσεως εἶναι ἡ μορφωτική, κοινωνική καί οἰκονομική συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν μετά τῶν ἀμερικανικῶν πόλεων». Δέν εἶναι κακή αὐτή ἡ μόδα τῆς διδυμοποιήσεως, μολονότι ἀμφιβάλλομεν ἄν ἔχῃ κανένα νόημα, προκειμένου περί μικρῶν πόλεων! Πάντως, ἐλπίζομεν, ἡ μέν Λεβάδεια νά ἀναλάβῃ τήν μορφωτικήν πλευράν τῆς συνεργασίας, ἡ δέ Ἐσκανάμπα τήν… οἰκονομικήν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 1.000 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Εἰς τό Ὑπ. Ἐξωτερικῶν συνῆλθεν, εἰς πρώτην συνεδρίασιν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου, ἡ ἐκτελεστική ἐπιτροπή τοῦ προσεχοῦς ἑορτασμοῦ τῆς χιλιετηρίδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατά τήν συνεδρίασιν παρέστη ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ ὁποίου διεβίβασε τάς εὐχάς, διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἑορτασμοῦ καί τήν ἐπιθυμίαν, ὅπως ὁ ἑορτασμός προσλάβῃ παγκόσμιον χαρακτῆρα. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἐπιτροπή ἠσχολήθη μέ τήν ἐκτέλεσιν διαφόρων τουριστικῶν ἔργων, διά τήν φιλοξενείαν εἰς Ἅγιον Ὄρος τῶν προσωπικοτήτων, αἱ ὁποῖαι θά κληθοῦν διά τόν ἑορτασμόν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ