ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Ἑστία, Σάββατο 21 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΙΣ

«Μετά τήν διδυμοποίησιν τῶν Ἀθηνῶν μετά τῆς Βοστώνης καί τῶν καταβαλλομένων προσπαθειῶν πρός σύνδεσιν τοῦ Πειραιῶς μετά τῆς Ν. Ὑόρκης καί τῆς Θεσσαλονίκης μετά τοῦ Ἁγ. Φραγκίσκου, ἀνηγγέλθη χθές εἰς Λεβάδειαν ἡ διδυμοποίησις τῆς πόλεως μέ τήν πόλιν Ἐσκανάμπα τοῦ Μίτσιγκαν. Σκοπός τῆς διδυμοποιήσεως εἶναι ἡ μορφωτική, κοινωνική καί οἰκονομική συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν μετά τῶν ἀμερικανικῶν πόλεων». Δέν εἶναι κακή αὐτή ἡ μόδα τῆς διδυμοποιήσεως, μολονότι ἀμφιβάλλομεν ἄν ἔχῃ κανένα νόημα, προκειμένου περί μικρῶν πόλεων! Πάντως, ἐλπίζομεν, ἡ μέν Λεβάδεια νά ἀναλάβῃ τήν μορφωτικήν πλευράν τῆς συνεργασίας, ἡ δέ Ἐσκανάμπα τήν… οἰκονομικήν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 1.000 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Εἰς τό Ὑπ. Ἐξωτερικῶν συνῆλθεν, εἰς πρώτην συνεδρίασιν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου, ἡ ἐκτελεστική ἐπιτροπή τοῦ προσεχοῦς ἑορτασμοῦ τῆς χιλιετηρίδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατά τήν συνεδρίασιν παρέστη ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ ὁποίου διεβίβασε τάς εὐχάς, διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἑορτασμοῦ καί τήν ἐπιθυμίαν, ὅπως ὁ ἑορτασμός προσλάβῃ παγκόσμιον χαρακτῆρα. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἐπιτροπή ἠσχολήθη μέ τήν ἐκτέλεσιν διαφόρων τουριστικῶν ἔργων, διά τήν φιλοξενείαν εἰς Ἅγιον Ὄρος τῶν προσωπικοτήτων, αἱ ὁποῖαι θά κληθοῦν διά τόν ἑορτασμόν.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.