Ἑστία, Σάββατο 21 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΙΣ

«Μετά τήν διδυμοποίησιν τῶν Ἀθηνῶν μετά τῆς Βοστώνης καί τῶν καταβαλλομένων προσπαθειῶν πρός σύνδεσιν τοῦ Πειραιῶς μετά τῆς Ν. Ὑόρκης καί τῆς Θεσσαλονίκης μετά τοῦ Ἁγ. Φραγκίσκου, ἀνηγγέλθη χθές εἰς Λεβάδειαν ἡ διδυμοποίησις τῆς πόλεως μέ τήν πόλιν Ἐσκανάμπα τοῦ Μίτσιγκαν. Σκοπός τῆς διδυμοποιήσεως εἶναι ἡ μορφωτική, κοινωνική καί οἰκονομική συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν μετά τῶν ἀμερικανικῶν πόλεων». Δέν εἶναι κακή αὐτή ἡ μόδα τῆς διδυμοποιήσεως, μολονότι ἀμφιβάλλομεν ἄν ἔχῃ κανένα νόημα, προκειμένου περί μικρῶν πόλεων! Πάντως, ἐλπίζομεν, ἡ μέν Λεβάδεια νά ἀναλάβῃ τήν μορφωτικήν πλευράν τῆς συνεργασίας, ἡ δέ Ἐσκανάμπα τήν… οἰκονομικήν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 1.000 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Εἰς τό Ὑπ. Ἐξωτερικῶν συνῆλθεν, εἰς πρώτην συνεδρίασιν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου, ἡ ἐκτελεστική ἐπιτροπή τοῦ προσεχοῦς ἑορτασμοῦ τῆς χιλιετηρίδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατά τήν συνεδρίασιν παρέστη ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ ὁποίου διεβίβασε τάς εὐχάς, διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἑορτασμοῦ καί τήν ἐπιθυμίαν, ὅπως ὁ ἑορτασμός προσλάβῃ παγκόσμιον χαρακτῆρα. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἐπιτροπή ἠσχολήθη μέ τήν ἐκτέλεσιν διαφόρων τουριστικῶν ἔργων, διά τήν φιλοξενείαν εἰς Ἅγιον Ὄρος τῶν προσωπικοτήτων, αἱ ὁποῖαι θά κληθοῦν διά τόν ἑορτασμόν.

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ