Ἑστία, Σάββατο 21 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΙΣ

«Μετά τήν διδυμοποίησιν τῶν Ἀθηνῶν μετά τῆς Βοστώνης καί τῶν καταβαλλομένων προσπαθειῶν πρός σύνδεσιν τοῦ Πειραιῶς μετά τῆς Ν. Ὑόρκης καί τῆς Θεσσαλονίκης μετά τοῦ Ἁγ. Φραγκίσκου, ἀνηγγέλθη χθές εἰς Λεβάδειαν ἡ διδυμοποίησις τῆς πόλεως μέ τήν πόλιν Ἐσκανάμπα τοῦ Μίτσιγκαν. Σκοπός τῆς διδυμοποιήσεως εἶναι ἡ μορφωτική, κοινωνική καί οἰκονομική συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν μετά τῶν ἀμερικανικῶν πόλεων». Δέν εἶναι κακή αὐτή ἡ μόδα τῆς διδυμοποιήσεως, μολονότι ἀμφιβάλλομεν ἄν ἔχῃ κανένα νόημα, προκειμένου περί μικρῶν πόλεων! Πάντως, ἐλπίζομεν, ἡ μέν Λεβάδεια νά ἀναλάβῃ τήν μορφωτικήν πλευράν τῆς συνεργασίας, ἡ δέ Ἐσκανάμπα τήν… οἰκονομικήν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 1.000 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Εἰς τό Ὑπ. Ἐξωτερικῶν συνῆλθεν, εἰς πρώτην συνεδρίασιν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου, ἡ ἐκτελεστική ἐπιτροπή τοῦ προσεχοῦς ἑορτασμοῦ τῆς χιλιετηρίδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατά τήν συνεδρίασιν παρέστη ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ ὁποίου διεβίβασε τάς εὐχάς, διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἑορτασμοῦ καί τήν ἐπιθυμίαν, ὅπως ὁ ἑορτασμός προσλάβῃ παγκόσμιον χαρακτῆρα. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἐπιτροπή ἠσχολήθη μέ τήν ἐκτέλεσιν διαφόρων τουριστικῶν ἔργων, διά τήν φιλοξενείαν εἰς Ἅγιον Ὄρος τῶν προσωπικοτήτων, αἱ ὁποῖαι θά κληθοῦν διά τόν ἑορτασμόν.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…