Ἑστία, Πέμπτη 25 Ἰουνίου 1964

Ὁ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΜΑΓΙΟ

Καθ’ ἥν ὥραν αἱ λιμενικαί Ἀρχαί λαμβάνουν, ἤδη, μέτρα πρός ἀπαγόρευσιν τοῦ ἐξωστήθου μαγιό, πού χαλᾶ κόσμον εἰς τήν Ἀμερικήν, μία ἐφημερίς ἠρώτησε χθές μερικάς ἠθοποιούς, ἐάν ἐγκρίνουν τό νέον μαγιό. Καί αἱ μέν περισσότεραι τό κατεδίκασαν, δι’… αἰσθητικούς λόγους∙ ἀλλά μία ἐξ αὐτῶν -προφανῶς περισσότερον καλλίσωμος- ἀπήντησε: «Καί βέβαια τό ἐγκρίνω! Σᾶς λέγω, μάλιστα, ὅτι ἑτοιμάζω τό νέο μου μαγιό, χωρίς στηθόδεσμο, μέ τό ὁποῖον πιστεύω θά εἶμαι ἡ πρώτη πού θά ἐμφανισθῆ σέ ἑλληνικό ἀκρογιάλι». Θά εἶναι, ἀσφαλῶς, καί ἡ πρώτη πού θά συλληφθῇ ἐπί προσβολῇ τῆς δημοσίας αἰδοῦς – ἐκτός ἐάν τό νέον μαγιό ἔχει, ἐν τῷ μεταξύ, ἐπιβληθῆ εἰς τό ἐξωτερικόν, ὁπότε θά τό ἀνεχθοῦν καί… αἰδώ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕΚ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,

Σχετικῶς μέ τήν ὑφισταμένην κατάστασιν εἰς τό σιδηροδρομικόν δίκτυον Βορείου Ἑλλάδος, ἀνεφέρθη, ἁρμοδίως, ὅτι ὑπάρχουν 600 κεναί ὀργανικαί θέσεις εἰς ὅλους τούς κλάδους. Ὀκτώ σιδηροδρομικοί σταθμοί εἶναι κλειστοί καί τό ὑπάρχον τροχαῖον ὑλικόν, ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι ἀνεπαρκές, εὑρίσκεται καί αὐτό εἰς κακήν κατάστασιν.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
ΕΚ ΠΤΩΣΕΩΣ ΧΑΛΑΖΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,

Χάλαζα μεγάλου μεγέθους, ἡ ὁποία ἔπεσεν εἰς τήν περιοχήν Γρεβενῶν, προεκάλεσε μεγάλας ζημίας εἰς τάς καλλιεργείας 7 χωρίων. Ἐξ ἄλλου, ἔξωθι τοῦ χωρίου Ταξιάρχης τῆς ἰδίας περιφερείας ἐπλήγη καί ἐφονεύθη ὑπό κεραυνοῦ ὁ Ἀ. Τσιόρβας, ἐτῶν 54, γεωργός, πατήρ 7 τέκνων.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924