Ἑστία, Παρασκευή 20 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

«Συνελήφθησαν ὑπό ἑλληνικῶν καταδιωκτικῶν, τῶν ὁποίων ἐπέβαινον τελωνοφύλακες καί χωροφύλακες, εἰς τό μεταξύ Σύμης καί Τουρκίας στενόν, δύο Τοῦρκοι λαθρέμποροι, ἐπιβαίνοντες μικροῦ ἁλιευτικοῦ. Ἐπί τοῦ σκάφους εὑρέθησαν δύο βώδια, τά ὁποῖα, προφανῶς, ἐπρόκειτο νά ἀνταλλάξουν μέ καφέ».

Καί ἀποδεικνύεται μέν, οὕτω, ὅτι, μόλις ἐμφανισθοῦν Ἑλληνικά καταδιωκτικά, προστατεύονται τά ἑλληνικά παράλια. Ἀποδεικνύεται, ὅμως, ἀκόμη, συμβολικῶς, πῶς μᾶς βλέπουν οἱ Τοῦρκοι, χάριν εἰς τήν φιλίαν τοῦ ἐκ Περτουλίου Μετερνίχου: Ἀνταλλάσσουν τόν καφέν μας, μέ… βώδια!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΥΝΕΛΑΒΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ

Κατά τηλεγράφημα τῶν λιμενικῶν ἀρχῶν Δωδεκάνησου πρός τό Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, Τουρκικόν καταδιωκτικόν συνέλαβε παρά τήν νησῖδα Ἀφρονήσι τήν ἁλιευτικήν λέμβον «Εὐτυχία», νηολογίου Καλύμνου ὑπ. ἀρ. 332, τήν ὁποίαν ὡδήγησε μετά τοῦ ἐκ τεσσάρων ἀνδρῶν πληρώματός της εἰς Ἁλικαρνασσόν.

Τό Ὑπουργεῖον Ναυτιλίας ἐζήτησεν ἀπό τό Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, ὅπως προβῇ εἰς τ’ ἀπαραίτητα διαβήματα παρά τῇ Τουρκικῇ Κυβερνήσει, διά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ σκάφους καί τῶν ἀνδρῶν τοῦ πληρώματός του.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ