Ἑστία, Παρασκευή 20 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

«Συνελήφθησαν ὑπό ἑλληνικῶν καταδιωκτικῶν, τῶν ὁποίων ἐπέβαινον τελωνοφύλακες καί χωροφύλακες, εἰς τό μεταξύ Σύμης καί Τουρκίας στενόν, δύο Τοῦρκοι λαθρέμποροι, ἐπιβαίνοντες μικροῦ ἁλιευτικοῦ. Ἐπί τοῦ σκάφους εὑρέθησαν δύο βώδια, τά ὁποῖα, προφανῶς, ἐπρόκειτο νά ἀνταλλάξουν μέ καφέ».

Καί ἀποδεικνύεται μέν, οὕτω, ὅτι, μόλις ἐμφανισθοῦν Ἑλληνικά καταδιωκτικά, προστατεύονται τά ἑλληνικά παράλια. Ἀποδεικνύεται, ὅμως, ἀκόμη, συμβολικῶς, πῶς μᾶς βλέπουν οἱ Τοῦρκοι, χάριν εἰς τήν φιλίαν τοῦ ἐκ Περτουλίου Μετερνίχου: Ἀνταλλάσσουν τόν καφέν μας, μέ… βώδια!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΥΝΕΛΑΒΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ

Κατά τηλεγράφημα τῶν λιμενικῶν ἀρχῶν Δωδεκάνησου πρός τό Ὑπουργεῖον Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, Τουρκικόν καταδιωκτικόν συνέλαβε παρά τήν νησῖδα Ἀφρονήσι τήν ἁλιευτικήν λέμβον «Εὐτυχία», νηολογίου Καλύμνου ὑπ. ἀρ. 332, τήν ὁποίαν ὡδήγησε μετά τοῦ ἐκ τεσσάρων ἀνδρῶν πληρώματός της εἰς Ἁλικαρνασσόν.

Τό Ὑπουργεῖον Ναυτιλίας ἐζήτησεν ἀπό τό Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, ὅπως προβῇ εἰς τ’ ἀπαραίτητα διαβήματα παρά τῇ Τουρκικῇ Κυβερνήσει, διά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ σκάφους καί τῶν ἀνδρῶν τοῦ πληρώματός του.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…