Ἑστία, Δευτέρα 23 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΒΕΡΕΣΕΔΕΣ

«Ὁ Σταῦρος Νιάρχος, ὁ Ἕλλην μεγαλοεφοπλιστής, ἐλύπησε πολύ τούς ἑστιάτορες τοῦ Σαίν-Τροπέζ μέ τήν ἀναχώρησίν του ἀπό τήν γαλλικήν λουτρόπολιν. Εἰς Παρισινόν δημοσιογράφον ἕνας ἀπό αὐτούς ἐδήλωσεν: «Ὁ Νιάρχος εἶναι εὐεργέτης τοῦ τόπου. Κάθε βράδυ ἐρχόταν σέ κάποιον ἀπό μᾶς μέ συντροφιά τριάντα προσώπων τό λιγώτερο. Ἄλλωστε, ὅλοι οἱ φίλοι του στό Σαίν-Τροπέζ ἔχουν ἀνοιχτό «βερεσέ» γιά λογαριασμό του στά ἑστιατόρια». Περισσότερον ἀπό τούς ἑστιάτορας, δηλαδή, θά ἐστενοχωρήθησαν οἱ τζαμπατζῆδες φίλοι τοῦ ἐφοπλιστοῦ! Πάντως, καιρός ἦτο νά παύσῃ ἡ… ἐκμετάλλευσις ἀπό μέρους των, ἀφοῦ, μάλιστα, πρόκειται περί πτωχοῦ ἀνθρώπου, ἔχοντος μόλις 11.000 δρχ. ἐτησίως!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΣ ΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΕΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Τήν 1ην μ.μ. χθές, ἐξερράγη πυρκαϊά, εἰς τήν πευκόφυτον περιοχήν Καραγιάννη μεταξύ Σελινίων Σαλαμῖνος καί Κατσιβίδα, ἡ ὁποία κατεσβέσθη, μετά πεντάωρον, ὑπό πυροσβεστικοῦ ὀχήματος τοῦ Βασιλικοῦ Ναυστάθμου. Ἐκ τῆς πυρκαϊᾶς κατεστράφη πευκόφυτος περιοχή 110 στρεμμάτων.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…