ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ἑστία, Δευτέρα 23 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΒΕΡΕΣΕΔΕΣ

«Ὁ Σταῦρος Νιάρχος, ὁ Ἕλλην μεγαλοεφοπλιστής, ἐλύπησε πολύ τούς ἑστιάτορες τοῦ Σαίν-Τροπέζ μέ τήν ἀναχώρησίν του ἀπό τήν γαλλικήν λουτρόπολιν. Εἰς Παρισινόν δημοσιογράφον ἕνας ἀπό αὐτούς ἐδήλωσεν: «Ὁ Νιάρχος εἶναι εὐεργέτης τοῦ τόπου. Κάθε βράδυ ἐρχόταν σέ κάποιον ἀπό μᾶς μέ συντροφιά τριάντα προσώπων τό λιγώτερο. Ἄλλωστε, ὅλοι οἱ φίλοι του στό Σαίν-Τροπέζ ἔχουν ἀνοιχτό «βερεσέ» γιά λογαριασμό του στά ἑστιατόρια». Περισσότερον ἀπό τούς ἑστιάτορας, δηλαδή, θά ἐστενοχωρήθησαν οἱ τζαμπατζῆδες φίλοι τοῦ ἐφοπλιστοῦ! Πάντως, καιρός ἦτο νά παύσῃ ἡ… ἐκμετάλλευσις ἀπό μέρους των, ἀφοῦ, μάλιστα, πρόκειται περί πτωχοῦ ἀνθρώπου, ἔχοντος μόλις 11.000 δρχ. ἐτησίως!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΣ ΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΕΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Τήν 1ην μ.μ. χθές, ἐξερράγη πυρκαϊά, εἰς τήν πευκόφυτον περιοχήν Καραγιάννη μεταξύ Σελινίων Σαλαμῖνος καί Κατσιβίδα, ἡ ὁποία κατεσβέσθη, μετά πεντάωρον, ὑπό πυροσβεστικοῦ ὀχήματος τοῦ Βασιλικοῦ Ναυστάθμου. Ἐκ τῆς πυρκαϊᾶς κατεστράφη πευκόφυτος περιοχή 110 στρεμμάτων.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.