«Ἐβασίλευσε» καί ἡ Ἀριστερά

Δέν κατανοεῖ τά κοινωνικά ρεύματα καί δύει μαζί μέ ἄλλες πολιτικές δυνάμειςΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ τῆς Ἀριστερᾶς πραγματικά δέν ἔχει ὅριο. Ἀπό χθές βουλευτές καί στελέχη της ξιφουλκοῦσαν στά ραδιόφωνα καί τίς τηλεοράσεις κατά τῆς Κυβέρνησης γιά τό θέμα τῆς κηδείας Κωνσταντίνου, καθώς δέν τούς ἔφτασε ἡ λανθασμένη ἀπόφαση τοῦ Μαξίμου γιά ἰδιωτική ἐξόδιο ἀκολουθία, ἤθελαν κι ἄλλα.

Γιατί νά διατεθοῦν χρήματα γιά νά ἀναμορφωθεῖ ὁ περιβάλλων χῶρος στό Τατόι γιά τήν κηδεία καί τήν ταφή; Γιατί ἐκπροσωπήθηκε ἡ Κυβέρνηση σέ ἐπίπεδο ἀντιπροέδρου, τοῦ Παναγιώτη Πικραμμένου; Γιατί διετέθησαν 1.000 ἀστυνομικοί γιά τήν περιφρούρηση τῆς τελετῆς; Δέν ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος ἐχθρός τῆς Δημοκρατίας; Αὐτά λέγανε χθές ὅλη μέρα. Στήν ἀπελπισία τους γιά τό γεγονός ὅτι τό ποτάμι τῆς ἱστορίας τούς πῆρε καί τούς σήκωσε, ἔφτασαν αὐτοί, οἱ κατά σύστημα ἀντικαραμανλικοί, νά ἐπικαλοῦνται τά… Ἀρχεῖα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί τίς ἀποφάσεις τοῦ Γεωργίου Ράλλη γιά τήν κηδεία τῆς Φρειδερίκης! Ἀρχεῖα, τά ὁποῖα οὐδέποτε διάβασαν γιά νά δοῦν ἄν περιέχουν αὐτά πού λένε, ὅπως δέν τά διάβασαν βεβαίως καί οἱ μεταρρυθμιστές κεντρῶοι τῆς Νέας Δημοκρατίας, πού ἐμφανίζοντο στά κανάλια μέ τό ἴδιο ἀκριβῶς σκονάκι.

Ἄν μή τί ἄλλο, ἐπιμελεῖς οἱ φίλοι τῆς Ἀριστερᾶς ἀλλά σέ κάθε περίπτωση ἀνιστόρητοι. Ἀνιστόρητοι, διότι τό Τατόι εἶναι δημόσιο κτῆμα, μέ νόμο τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου, ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε τό 1994 ἐπί πρωθυπουργίας Ἀνδρέα Παπανδρέου μέ τήν συναίνεση τοῦ Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς καί τῆς Προόδου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἀπό τήν στιγμή πού εἶναι λοιπόν δημόσιο κτῆμα καί ἡ Πολιτεία θέλησε νά τῆς ἀποδοθεῖ, σέ αὐτήν ἀνήκουν οἱ δαπάνες γιά τίς ἐργασίες ἀποκατάστασης στό κτῆμα τοῦ Τατοΐου, τό ὁποῖο ἀφέθηκε ἀνυπεράσπιστο μαζί μέ ὅλες τίς περιουσίες χιλιάδων Ἑλλήνων πολιτῶν στήν πυρκαγιά τῆς Βαρυμπόμπης τό καλοκαίρι τοῦ 2021. Εἰδικῶς ὅταν σέ αὐτό τό κτῆμα ὑπάρχουν οἱ τάφοι τῶν νικητῶν βασιλέων τῶν βαλκανικῶν πολέμων πού ἔγραψαν τό 1912 ἔνδοξες σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.

Ὅσον ἀφορᾶ στούς ἀστυνομικούς, τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα: Ἄν χιλιάδες πολῖτες ἀποφάσισαν νά προσπεράσουν καί νά ἀγνοήσουν αὐτά πού τούς εἰσηγήθηκε ἡ Κυβέρνηση καί ἡ ἀντιπολίτευση γιά τό πρόσωπο τοῦ Κωνσταντίνου καί θέλησαν νά δώσουν ἠχηρό «παρών» στήν ἐξόδιο ἀκολουθία, κι ἄν ἕξι ἀρχηγοί κρατῶν θέλησαν νά παραστοῦν σέ αὐτήν, τί ἔπρεπε ἄραγε νά κάνει ἡ Πολιτεία; Νά ἀφήσει τόν χῶρο πέριξ τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν ἀφρούρητο γιά νά ἱκανοποιηθοῦν τά κόμπλεξ τῆς Ἀριστερᾶς πού δέν ἤθελε κηδεία τοῦ Κωνσταντίνου δημοσίᾳ δαπάνῃ;

Ἐξευτελιστήκαμε πού ἐξευτελιστήκαμε μία φορά, μέ τό γεγονός ὅτι ἡ Πολιτεία, φοβική καί ἐκδικητική, δέν θέλησε νά ἀποδώσει τιμές στόν τελευταῖο βασιλέα ἑνός πολιτεύματος, τό ὁποῖο οἱ Ἕλληνες εἶχαν γιά 130 ὁλόκληρα χρόνια, ἔπρεπε νά ξεφτιλιστοῦμε κι ἄλλο; Ἐπειδή ἡ Ἀριστερά θεωρεῖ τόν Κωνσταντῖνο ἐχθρό τῆς δημοκρατίας, ἀλλά λόγῳ τοῦ ἄκρατου σημερινοῦ φιλοαμερικανισμοῦ της δέν τολμᾶ νά πεῖ ὅτι τό πραξικόπημα τό σχεδίασαν οἱ ΗΠΑ καί ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος; Καί ὅτι βασική εὐθύνη γιά τήν ἐκτροπή εἶχαν κορυφαῖοι πολιτικοί τοῦ κέντρου τούς ὁποίους ἡ ἑλληνική δημοκρατία κήδευσε μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους; Γιά αὐτά, σιωπή ἡ Ἀριστερά, βεβαίως…

Τό πλέον ἐνδιαφέρον ὅμως εἶναι ἡ ἀντίδραση βουλευτῶν καί στελεχῶν τῆς Ἀριστερᾶς, ὅταν σέ δημόσιες παρεμβάσεις μου τούς θύμισα τά ἑξῆς: πρῶτον, ὁ Κωνσταντῖνος μέ συνέντευξή του στούς “Times” τοῦ Λονδίνου, κατά τήν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων τοῦ 2015 γιά τό μνημόνιο, ἔπλεξε τό ἐγκώμιο τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, τόν χαρακτήρισε συμπαθέστατο, ἐνῶ ἐπιτέθηκε τότε μέ σφοδρότητα στούς δανειστές γιά τά μέτρα μέ τά ὁποῖα ἤθελαν νά τιμωρήσουν-ἐξοντώσουν τήν ἑλληνική Δημοκρατία. Δεύτερον, ὁ κύριος Τσίπρας συνάντησε τυχαῖα σέ αἴθουσα VIP στό ἀεροδρόμιο Ἀθηνῶν τόν Κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος τόν χαιρέτησε πρῶτος, καί μόλις τόν ἀναγνώρισε, ἔσπευσε πρός τό μέρος του, ἔπιασαν συζήτηση γιά τά …ψέματα τά ὁποῖα λέγονται στίς προεκλογικές ἐκστρατεῖες. Τό περιστατικό μάλιστα ἔχει διηγηθεῖ σέ συνέντευξή του ὁ ἴδιος ὁ Βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος. Στό ἄκουσμα καί τῶν δύο αὐτῶν περιστατικῶν, εἰδικά τοῦ δεύτερου ἀπό τό ὁποῖο προέκυψε ἡ φιλική διάθεση τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ ἀπέναντι στόν «ἐχθρό τῆς Δημοκρατίας» βασιλέα –στό πλαίσιο ἑνός πολιτικοῦ σαβουάρ βίβρ, ἐπικράτησε ἡ πλήρης ἀμηχανία. Μοῦ ἀπαντοῦσαν ἄλλα ἀντί ἄλλων.

Ἄν λοιπόν ἡ Δεξιά δέν εἶχε τά κόμπλεξ της ἀπέναντι στήν Ἀριστερά καί ὑποστήριζε μέ ἐπιχειρήματα τά γιατί καί τά διότι τῆς ὑποθέσεως, δέν θά βρισκόμασταν χθές στό ντροπιαστικό γεγονός νά ἀποδίδουν τιμές στόν βασιλέα ἡ συντηρητική βάση τῆς εὐρύτερης παράταξης καί ὄχι ἡ ἑλληνική Πολιτεία, ἀνώτατος ἀρχῶν τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ Κωνσταντῖνος γιά μία δεκαετία. Κάποια παλιόπαιδα στό Μαξίμου, ἀντιθέτως, προτίμησαν νά μᾶς λένε θρασύτατα ὅτι δέν ἐτιμήθη ἐπειδή δέν ἔχει ἑλληνική ἰθαγένεια. Ἐνῶ ὅταν σήκωνε τήν ἑλληνική σημαία στό ὑψηλότερο σημεῖο τοῦ ἱστοῦ στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τῆς Ρώμης, ἦταν ἀλλοδαπός, καί ὄχι Ἕλληνας.

Ἕνα ἔχω νά πῶ μόνον στούς μυαλοπώληδες τῶν κομμάτων πού δέν ἀντιλαμβάνονται τά κοινωνικά ρεύματα καί τά ἑρμηνεύουν μέ παλαιά σχήματα καί παλαιά ἰδιώματα. Συνεχίστε ἔτσι. Καί ἡ Ἀριστερά καί ἡ κεντρώα ὑποτιθέμενη Δεξιά. Θά βαρεθεῖτε νά μετρᾶτε ἄκυρα ψηφοδέλτια μέ τό ἔμβλημα τοῦ κόμματός σας –εἰδικά ἡ Νέα Δημοκρατία στίς κάλπες πού ἔρχονται. Θά «βασιλεύσετε» μαζί.

 

Απόψεις

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!

PRODEA Investments: Οι χώροι εργασίας χρειάζεται να είναι ανθρωποκεντρικοί

Εφημερίς Εστία
Τη σημασία του σχεδιασμού και της κατασκευής χώρων εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και τις προσδοκίες των εργαζομένων ανέδειξε η συζήτηση που συνδιοργάνωσε η PRODEA Investments στο πλαίσιο του TEDx Athens 2023.

Ὁ Βεζούβιος «βράζει», τό μέλλον ἀβέβαιον

Μανώλης Κοττάκης
Στό 38,8% τό μέτρο τῆς αὐτοδυναμίας μέ ἑπτακομματική Βουλή • Πρωτοφανής ρευστότητα στό ἐκλογικό σῶμα • Κυρίαρχη ἡ ΝΔ μέ δυναμική γιά αὐξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ἀλλά… «Κέντρο Διερχομένων» οἱ ἐκλογικές βάσεις τῶν κομμάτων • Οἱ μετακινήσεις ψηφοφόρων μεταξύ τοῦ συστημικοῦ καί τοῦ ἀντισυστημικοῦ μπλόκ • Τά κριτήρια τῆς ψήφου καί τό μέλλον • Τό «τρίγωνο» ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ • Οἱ 1 ἑκατομμύριο ψηφοφόροι τῶν ἐκτός Βουλῆς κομμάτων

Το Σάββατο 10.06 με την Εστία: Οι Βασιλείς στην Ελλάδα

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε το Σάββατο 10.06 με την Εστία: Οι Βασιλείς στην Ελλάδα • Εικόνες & Στιγμιότυπα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν