Ἄσκηση ἀληθείας γιά τό Καστελλόριζο

TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ τῶν ἀναγνωστῶν μας γιά τό Καστελλόριζο «πέφτουν βροχή» καθημερινά

Δικαιολογημένα. Ἀγωνιοῦν τί θά συμβεῖ. Ἔχει ἐπήρεια καί πόση; Θά ἀνακηρύξουμε κοινή ΑΟΖ μέ τήν Κύπρο; Τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκουμε ἐμεῖς; Τί οἱ Τοῦρκοι; Ἀντί ἀπαντήσεως πού μοίραῖα θά εἶχε καί ἔντονα στοιχεῖα ὑποκειμενικότητας, προτίμησα νά συλλέξω τίς πλέον πρόσφατες δηλώσεις τῶν πρωταγωνιστῶν, νά σᾶς τίς παραθέσω, καί νά ἐξαγάγει ὁ καθένας τά συμπεράσματά του. Ἀπροκατάληπτα. Διαβάστε προσεκτικά τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ. Οἱ διατυπώσεις καί οἱ ἀποχρώσεις πού θά διακρίνετε στό ὕφος τῶν τοποθετήσεων εἶναι μία πολύτιμη ἄσκηση μέ προορισμό τήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας. Ἀπαιτητική καί προκλητική ἄσκηση βεβαίως. Ἀλλά μήν τά θέλουμε καί ὅλα στό «πιάτο». Εἶναι εὐαίσθητη ἡ καμπή πού διερχόμεθα. Καλή ἀνάγνωση!

«Καί φέτος τό καλοκαίρι, ἀντιδρώντας στήν ὑπογραφή μιᾶς μακροχρόνιας, νόμιμης καί διεθνῶς ἀναγνωρισμένης συμφωνίας ὁριοθέτησης θαλασσίων συνόρων μεταξύ Ἑλλάδας καί Αἰγύπτου, ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἔστειλε τό πολεμικό ναυτικό του γιά νά στηρίξει μιά προσπάθεια ἐξερεύνησης κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου σέ περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου στήν ὁποία τόσο ἡ Ἑλλάδα ὅσο καί ἡ Τουρκία διεκδικοῦν δικαιώματα καί ἡ ὁποία δέν ἔχει ἀκόμη ὁριοθετηθεῖ. Σύμφωνα μέ τή Σύμβαση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τό δίκαιο τῆς θάλασσας, ἐπρόκειτο γιά μονομερῆ πράξη κατά παράβαση τοῦ διεθνοῦς δικαίου.» Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός,  ἄρθρο στούς «Times», τήν «FAZ»  καί τήν «Le Monde» (9.9.2020)

«Σύμπτωμα αὐτῆς τῆς παραβατικότητας τῆς Τουρκίας. εἶναι ἡ ἀπόπειρα πραγματοποίησης παράνομων ἐρευνῶν ἀπό τό τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος τό Oruc Reis πάνω ἀπό ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα.» Νῖκος Δένδιας, συνέδριο Economist (16-9-2020)

«Δέν μπορεῖ νά ἀποκοπεῖ ἡ πρόσβαση τῆς Τουρκίας στήν ἀνοιχτή θάλασσα καί στίς δικές της θαλάσσιες ζῶνες, διεκδικώντας 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ὑφαλοκρηπίδας γιά ἕνα μικρό νησί ὅπως τό Μέις ἤ Καστελλόριζο πού εἶναι μόνο 2 χιλιόμετρα μακριά ἀπό τήν Τουρκία καί 580 ἀπό τήν ἑλληνική ἠπειρωτική χώρα. Κανένας νόμος ἤ λογική, οὔτε μιά βασική αἴσθηση δικαίου δέν θά ἐπέτρεπε ἕνα ἀντίθετο ἐπιχείρημα.

Ἐπιπλέον, ἀπόπειρες πρός τήν κατεύθυνση τοῦ ἀποκλεισμοῦ μιᾶς χώρας ὅπως ἡ Τουρκία –μέ τή μεγαλύτερη σχετική ἀκτογραμμή στήν περιοχή, ἕναν αὐξανόμενο πληθυσμό, παραγωγικές δυνατότητες καί αὐξανόμενες ἐνεργειακές ἀνάγκες– ἀπό τά πλούτη τῆς ἴδιας τῆς γειτονίας δέν εἶναι ρεαλιστικές. Ὅπως τό τονίσαμε πολλές φορές, αὐτό ἁπλά δέν πρόκειται νά συμβεῖ.»
Μεβλούτ Τσαβούσογλου,  Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας,  ἄρθρο στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» (15.9.2020)

«Ἡ Ἑλλάς δηλώνει τό αὐτονόητο. Ὅτι τά κυριαρχικά δικαιώματα σέ θαλάσσιες ζῶνες δέν εἶναι οὔτε προϊόν ἀτομικῆς ἀντίληψης περί δικαίου οὔτε ποικίλλουν ἀναλόγως συσχετισμοῦ μεγεθῶν καί ἰσχύος μεταξύ κρατῶν. Προβλέπονται μέ σαφήνεια καί ἰσότητα γιά ὅλα τά κράτη ἀπό τό ἐθιμικό καί συμβατικό δίκαιο τῆς θάλασσας. Πού εἶναι δεσμευτικό γιά ὅλα τά κράτη. Εἴτε τούς ἀρέσει εἴτε ὄχι.

»Κράτη μέλη τοῦ OHE καί τῆς Ε.Ε. δέν ἐξαφανίζονται ἀπό τόν χάρτη ἄν δέν ἀναγνωρίζονται ἀπό κάποιον. Ὁλόκληρα νησιά δέν ἐξαφανίζονται ἀπό τόν χάρτη γιά νά παραχθοῦν κατά βούληση καινοφανεῖς γειτονίες, νομικά ἐξαμβλώματα καί τεχνητές παράνομες συμφωνίες. Οὔτε φυσικά τά νόμιμα κυριαρχικά δικαιώματα τῶν νησιῶν ὅπως προβλέπονται ἀπό τό Διεθνές Δίκαιο ἀποτελοῦν μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις.

»Καί βέβαια οἱ μονομερεῖς διεκδικήσεις κρατῶν δέν συνιστοῦν διακρατικές διαφορές. Μία καί μοναδική διαφορά ὑπάρχει μεταξύ Ἑλλάδας καί Τουρκίας. Αὐτή τῆς ὁριοθέτησης τῆς ὑφαλοκρηπίδας καί ΑΟΖ.» Νῖκος Δένδιας,  Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος,  ἄρθρο στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» (15.9.2020)

«Οἱ διαφορές δέν ἐπιλύονται μέ βία, τεχνάσματα ἤ χειραγώγηση, ἀλλά εἰρηνικά καί μέσω ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί ἀμοιβαίας κατανόησης. Δέν χρειάζεται νά εἶναι ἔτσι ἡ κατάσταση. Ἡ λύση εἶναι ἁπλή. Καθόμαστε. Συζητᾶμε τίς διαφορές μας. Καί προσπαθοῦμε νά καταλήξουμε σέ συμφωνία. Ἄν δέν τά καταφέρουμε, τότε θά ἀφήσουμε τό Διεθνές Δικαστήριο νά ἀποφανθεῖ. Τί ἔχει ἄλλωστε νά φοβηθεῖ ἡ Ἄγκυρα ἀπό τό κράτος δικαίου;» Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός,  ἄρθρο σέ «Times», «FAZ», «Le Monde» (9.9.2020)

«ΣΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ): (…). Μάλιστα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στό Καστελλόριζο, ἀναρωτιέμαι πῶς ἡ ἑλληνική πλευρά θά στηρίξει τήν ἐπήρεια τοῦ Καστελλόριζου στή συνολική διευθέτηση, βλέποντας τά πράγματα ὡς ἔχουν σήμερα;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ἐπιτρέψτε μου νά μήν μπῶ σέ καμμία τεχνική συζήτηση πού ἀφορᾶ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά ἀντιμετωπίσουμε τό ζήτημα τῆς ὁριοθέτησης ὑφαλοκρηπίδας καί Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης γιά λόγους τούς ὁποίους νομίζω ὅτι ἀντιλαμβάνεστε ἀπόλυτα.» (ΔΕΘ, 13.9.2020)

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ