ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Ἄς μιλήσουν! Τί περιμένουν;

Στό σήριαλ τῶν ὑποκλοπῶν, πού προσφέρει σέ συνέχειες ἡ «ἐρευνητική δημοσιογραφία» τῶν «ντοκουμέντων», δέν ἔχει, μέχρι σήμερα, προβληθεῖ ἕνα ἔστω στοιχεῖο, πού νά θεμελιώνει καί νά ἀποδεικνύει τούς ἰσχυρισμούς της.

Εἶναι προφανές ὅτι, ἐάν εἶχε στήν διάθεσή της ἀποδεικτικά στοιχεῖα, ὄχι ἁπλῶς θά τά εἶχε δημοσιοποιήσει, ἀλλά θά τά εἶχε προσφέρει ὡς «σημαία» στόν ἀγωνιοῦντα γιά τήν τύχη του στίς προσεχεῖς ἐκλογές Ἀλέξη Τσίπρα…

Βέβαια, ἡ ἐσπευσμένη διαβεβαίωση τοῦ δικηγόρου τῶν ντοκουμέντων καί στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μαντζουράνη ὅτι «δέν ὑπάρχουν ἀποδείξεις», λειτουργεῖ, κατά τήν ἄποψη τῶν «ἐρευνητῶν δημοσιογράφων», ὑπέρ τῶν προσπαθειῶν τους: Μποροῦν ἄνετα νά ἰσχυρίζονται ὅτι τά στοιχεῖα καταστράφηκαν ἤ ἐξαφανίστηκαν ἤ ὅ,τι ἄλλο μία στρατευμένη καί ὁρμητική φαντασία μπορεῖ νά ἐπινοήσει, προκειμένου νά συντηρηθεῖ τό σήριαλ τῶν ὑποκλοπῶν…

Ἀλλά, ἀκόμη καί ἄν τά στοιχεῖα δέν ὑφίστανται πλέον, ἀκόμη καί ἄν ὑποτεθεῖ, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ «ἐρευνητές» τῶν «ντοκουμέντων», ὅτι τά «ἐξαφάνισε» ὁ Μητσοτάκης, καί πάλι κάτι δέν πάει καλά στήν ὅλη ἱστορία: Γιά νά τά γράψουν, ὅλα ὅσα γράφει ὁ Βαξεβάνης καί οἱ σύν αὐτῷ καί ἐφ’ ὅσον «διακονοῦν» τήν ἀλήθεια, δέν μπορεῖ παρά νά ἔχουν πληροφορηθεῖ ἀπό κάποιον ἤ ἀπό κάποιους τά στοιχεῖα πού δημοσιεύουν (καί ἀναδημοσιεύουν) ἤ, ἀκόμη καλύτερα, νά ἔχουν δεῖ καί νά ἔχουν ἀναγνώσει ἐπιλήψιμα ἔγγραφα ἤ νά ἔχουν ἀκούσει παράνομες ἠχητικές ἐγγραφές, μέ τήν συνδρομή ἤ τήν βοήθεια κάποιου ἤ κάποιων. Συνεπῶς, ἔστω καί χωρίς τό ἀκριβές περιεχόμενο τῶν στοιχείων, θά ἦταν ἰσχυρή ἀπόδειξη ἡ ἁπλῆ ἀναφορά τῆς πηγῆς πληροφόρησης αὐτῶν τῶν στοιχείων, γιά νά ξεδιαλυθεῖ τό μυστήριο, νά βοηθηθεῖ ἡ ἔρευνα τῆς Δικαιοσύνης καί νά πειστεῖ ἡ κοινή γνώμη ὅτι, πράγματι, ὑπηρετεῖται ἡ ἀλήθεια καί ἡ διαφάνεια…

Οὔτε εἶναι δυνατόν νά πειστεῖ κανείς ἀπό τόν πιθανό ἀντίλογο, ὅτι δέν μποροῦν οἱ ἐρευνητές «νά δώσουν» τίς πηγές τους. Διότι, οὕτως ἤ ἄλλως, εἶναι ὑποχρεωμένοι νά τό πράξουν ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης, πρός τήν ὁποία ἔσπευσε νά ἀπευθυνθεῖ ὁ Βαξεβάνης μέ τήν δημόσια διαβεβαίωση ὅτι παρέδωσε ἤ θά παραδώσει ὅλα τά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν τήν βασιμότητα τῶν δημοσιευμάτων του…

Οὐδείς εἶναι τόσο ἀφελής ὥστε νά πιστεύει ὅτι, ἐάν οἱ «ἐρευνητές δημοσιογράφοι» διέθεταν ἀποδείξεις γιά τά δημοσιεύματά τους, δέν θά τίς ἀποκάλυπταν μέ πηχυαίους τίτλους στίς ἐφημερίδες τους. Διότι, βέβαια, ἡ παράθεση συνομιλιῶν ὑπουργῶν τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη μέ τρίτους, δέν ἀποδεικνύει ὅτι οἱ σχετικές παρακολουθήσεις ἔγιναν κατ’ ἐντολή τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ «ἐρευνητές», μέ τήν σύμφωνη γνώμη καί τοῦ πανηγυρίζοντος Τσίπρα. Μόνον ἐάν γινόταν γνωστό ποιός ἔκανε τίς διασυνδέσεις καί κατ’ ἐντολή ποίου (ἐάν ὁ ὠτακουστής δέν ἐνεργοῦσε μέ δική του πρωτοβουλία), μόνον τότε θά μποροῦσε νά διαπιστωθεῖ, μέ ἀσφάλεια καί πέρα ἀπό ὁποιαδήποτε ἀμφισβήτηση, πόθεν προέρχεται τό ὅλο ζήτημα καί ποιές σκοπιμότητες ἐξυπηρετεῖ.

Ἐπί τοῦ παρόντος, οἱ μόνες βεβαιότητες ὡς πρός τό ὅλο ζήτημα εἶναι οἱ ἑξῆς: Τό θέμα βασίζεται σέ ἰσχυρισμούς καί δημοσιεύματα τοῦ Βαξεβάνη καί τῶν συναδέλφων του, οἱ ὁποῖοι ἀναμεταδίδουν μέ συνέπεια καί ἀφοσίωση τά ὅσα ἐκεῖνος γράφει.

Ὁ Τσίπρας ἔχει υἱοθετήσει πλήρως ὅλα τά σχετικά δημοσιεύματα καί, συνεπῶς, ἐμφανιζόμενος ὡς διαπρύσιος τιμητής καί κατήγορος τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὀφείλει νά ἀνοίξει, ἐπί τέλους, τά χαρτιά του καί νά βροντοφωνάξει αὐτό πού ὁ ἴδιος ἐμφανίζεται νά κατέχει: Τίς ἀδιάψευστες ἀποδείξεις τῆς ἐνοχῆς τοῦ πρωθυπουργοῦ!…

Καί μήν μᾶς πεῖ ὅτι «δεσμεύεται ἀπό τό ἀπόρρητο», διότι θά γελάσουμε πιό πολύ καί ἀπό τό ἀκράτητο γέλιο, πού προκάλεσε τό θέαμα τοῦ Ἀπόστολου Γκλέτσου ὅταν, πρόσφατα, ὑποδέχθηκε στήν Λαμία, ἐπί κεφαλῆς καμία δεκαριά ὀπαδῶν, τόν Τσίπρα ἀλαλάζοντας «Νά ’τος, νά ’τος ὁ πρωθυπουργός»!…

Ἤ τό γέλιο πού προκάλεσε ἡ «ντοκουμενταρισμένη» εἴδηση γιά τήν ὑποτιθέμενη παρακολούθηση τῆς ἡγεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀπό τήν ΕΥΠ, γιά τήν ὁποία ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε ἐκδώσει ἀνακοίνωση πρίν δημοσιευθεῖ ἡ «ἀποκλειστικότητα»!…

Ἤ ἀκόμη τό γέλιο πού μᾶς προσέφερε ὁ νεόκοπος ΣΥΡΙΖΑῖος Ραγκούσης, ἀπευθυνόμενος πρός τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὅτι «ἐσεῖς βάλατε τήν χώρα στά Μνημόνια», ξεχνῶντας, ὁ δύστυχος, ὅτι ἡ χώρα μπῆκε στό 1ο μνημόνιο τόν Μάϊο τοῦ 2010, ἐπί πρωθυπουργοῦ Γιώργου Παπανδρέου, στήν κυβέρνηση τοῦ ὁποίου ὑπουργός Ἐσωτερικῶν ἦταν ὁ τότε φανατικός πασόκος… Ραγκούσης!…

Τό «ἀπόρρητο» ἔχει τόσες φορές παραβιαστεῖ ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τήν ἡγεσία του, ὥστε εἶναι ἀπολύτως βέβαιον, ὅτι δέν θά μποροῦσε νά κρατήσει κλειστό τό στόμα τοῦ Τσίπρα, ἐάν μποροῦσε νά καταφέρει στόν μισητό ἀντίπαλό του τό πλῆγμα, πού ἐδῶ καί 3 ½ χρόνια ματαίως ἀναζητεῖ…

Στήν πραγματικότητα καί ἀπ’ ὅσα τερατώδη ἔχουν γραφεῖ μέχρι σήμερα, τά συμπεράσματα πού μποροῦν νά ἐξαχθοῦν εἶναι τά ἑξῆς:

Ἡ νομιμότητα τῶν παρακολουθήσεων τῆς ΕΥΠ, ὅσες ἔχουν γίνει μέ βάση τόν μέχρι χθές ἰσχύοντα νόμο, ἐφ’ ὅσον τηρήθηκαν οἱ προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητηθεῖ. Οὔτε καί ἀμφισβητήθηκε ἐπί νομικῆς βάσεως.

Ὁ προβληματισμός πού ἀνέκυψε ὡς πρός τήν ὀρθότητα τοῦ μέχρι χθές ἰσχύοντος νόμου, ὁδήγησε σέ ἕναν νέο νόμο, τόν ὁποῖο ἡ ἀντιπολίτευση καταψήφισε, ἀρνούμενη νά συμβάλει μέ θετικές προτάσεις στήν διαμόρφωσή του, προφανῶς διότι προτίμησε νά συντηρήσει τήν παραπληροφόρηση, τήν ἔνταση καί τόν ἀντιμητσοτακισμό.

Γιά τίς φημολογούμενες ἐκτός ΕΥΠ παρακολουθήσεις, οἱ μόνες πηγές εἶναι ὁ Βαξεβάνης, οἱ ἀναμεταδότες του καί ὁ Τσίπρας, πού ἀναμασᾶ, χωρίς περίσκεψη, ἀλλά μέ παραληρηματικό ἐνθουσιασμό, τήν «ἐπιχειρηματολογία» τους. Δέν ἀναφέρομαι στόν Ἀνδρουλάκη, διότι πρός τό παρόν προσπαθεῖ νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν «κεραμίδα» Καϊλῆ καί τό μόνο πού σκέπτεται, εἶναι ὁ «δούρειος ἵππος»… Ἀλλά τό μόνο ἀποδεικτικό στοιχεῖο τῶν παρακολουθήσεων, πού καταγγέλλει ὁ Βαξεβάνης καί ἀσμένως ἀποδέχεται ὁ Τσίπρας, εἶναι ὁ ἰσχυρισμός ἀμφοτέρων ὅτι εἶναι πραγματικές! Τίποτε περισσότερο!… Ἑπομένως, ἀφοῦ Βαξεβάνης καί Τσίπρας γνωρίζουν τήν ἀλήθεια, ἄς μιλήσουν! Τί περιμένουν;

*Δικηγόρος

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…