Ἄρρωστα μυαλά, εὐσεβεῖς πόθοι

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ νά κάνει κανείς ἰδιαίτερο ρεπορτάζ στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022 γιά νά…

… καταλάβει πῶς ἀνασυντάσσονται οἱ πολιτικές καί ἐπιχειρηματικές δυνάμεις ἐν ὄψει τῶν νέων συσχετισμῶν πού διαμορφώνει ὁ πόλεμος. Ἀρκεῖ νά παρατηρήσουμε τά πρωτοσέλιδα τοῦ κυριακάτικου Τύπου, νά ἑστιάσουμε σέ δύο τρία θέματα πού προβάλλουν, καί ἔχουμε τήν εἰκόνα στό πιάτο. Τό σύστημα ἀσχολεῖται καί πάλι μέ τήν κατά Σουμπέτερ δημιουργική καταστροφή του καί τήν ἀναπαραγωγή του σέ νέα συσκευασία. Ποιός θά κάνει τί. Ποιός θά εἶναι Πρόεδρος Δημοκρατίας τό 2025, ποιός πρωθυπουργός κυβέρνησης συνεργασίας τό 2023, ποιός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν στόν ἀνασχηματισμό τοῦ 2022. Πῶς θά ἐπιβληθεῖ ἡ συνεργασία ΝΔ – ΚΙΝΑΛ. Πῶς θά ἀφαιρεθοῦν τά πολιτικά δικαιώματα ἀπό μέλη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς γιά νά ἀποκλειστεῖ τό κόμμα «Ἕλληνες γιά τήν Πατρίδα» ἀπό τίς προσεχεῖς ἐκλογές. Μιλᾶμε γιά ἄρρωστα μυαλά πού ἀντί νά ἀσχολοῦνται μέ τό πῶς θά γίνει ἡ ζωή τῶν πολιτῶν καλύτερη, εἶναι ὅλη μέρα στά τηλέφωνα τῶν δημοσίων σχέσεων γιά νά κάνουν διαρροές πού θά μᾶς ἐνημερώσουν πῶς φαντάζονται τόν ἑαυτό τους καί τούς ἀντιπάλους πού μισοῦν μέσα στήν κρίση!

Τί διαβάσαμε λοιπόν τό Σαββατοκύριακο; Πρῶτον, ὅτι ὁ πόλεμος στόν ὁποῖο μετέχουμε μέ τόσο φανατισμό δημιουργεῖ ὕφεση καί πολεμική οἰκονομία πού θά ζορίσει νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις ἀκόμη καί στά βασικά: ρεῦμα, ψωμί, οἰκογενειακός προϋπολογισμός.

Δεύτερον, ὅτι καμμία μονοκομματική κυβέρνηση δέν μπορεῖ μόνη της νά τά φέρει βόλτα, πρέπει νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῆς Εὐρώπης πού ἔχει πολυκομματικές.

Τρίτον, ἀνοίγει θέμα προσώπου πρωθυπουργοῦ σέ κυβερνήσεις συνεργασίας. Διότι ὅταν φιλικά πρός τό Μαξίμου πρωτοσέλιδα σπεύδουν νά ὑποστηρίξουν ὅτι σέ ὅλες τίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεργασίας πρωθυπουργός ὁρίζεται ὁ ἀρχηγός τοῦ πρώτου κόμματος, εἶναι προφανές ὅτι κάποιος νοιώθει ἀνασφάλεια. Ἤδη καί ἄλλοι κινοῦνται δραστήρια γιά τήν διεκδίκηση τοῦ θώκου ὅπως ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ὁ ὁποῖος ἔφθασε νά παρερμηνεύει φράσεις τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ γιά τά ἑλληνοτουρκικά πρίν ὑπογραφεῖ ἡ σύμβαση γιά τό δίκαιο τῆς θάλασσας τό 1982 (θά ἐπανέλθω σέ αὐτό) γιά νά ἐκπέμψει πρός πᾶσα κατεύθυνση τό μήνυμα, ὅτι αὐτός θά προωθήσει ἕναν ἐπώδυνο συμβιβασμό. Ἤδη γράφτηκε στά «Νέα» καί δέν διαψεύστηκε, ὅτι στήν Κωνσταντινούπολη ὁ Ἐρντογάν ἔθεσε στόν Πρωθυπουργό θέματα ΑΟΖ, Αἰγαίου, συνεκμετάλλευσης καί μειονότητας!

Τέταρτον, ὅτι τίθεται θέμα προσώπου Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Μέ μία ἄθλια διαρροή στό «Βῆμα τῆς Κυριακῆς» χθές ὁ ἴδιος ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ κοινοποίησε ἐμπιστευτικές συνομιλίες του μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια προκειμένου νά τόν ἐμφανίσει ὡς …εὔπιστο φιλορῶσσο πού δέν ἀντελήφθη ὅτι ὁ Πούτιν ἑτοιμάζει εἰσβολή καί δέν ἐνημέρωσε τήν κυβέρνησή του. Ἀστειότητες. Νά τόν βγάλουν ἀπό τήν μέση θέλουν, ἐν ὄψει συνυποσχετικοῦ μέ τήν Τουρκία!

Πέμπτον, ἀνοίγει ἐπισήμως γιά πρώτη φορά θέμα ἀποκλεισμοῦ τῆς Ἀκροδεξιᾶς ἀπό τίς ἐκλογές. Οἱ συμβουλές πού ἔδωσε ὁ Μαργαρίτης Σχοινᾶς στό συνέδριο τοῦ Ἱσπανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος γιά τόν περιορισμό τῆς ἀπειλῆς τοῦ VOX εἶναι ἀποκαλυπτικές. Τούς εἶπε νά κάνουν ὅ,τι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μέ τήν Χρυσή Αὐγή. Φυλακή! Τήν στιγμή μάλιστα πού στήν Ἑλλάδα δρομολογεῖται σέ χρόνο ρεκόρ τό ἐφετεῖο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς γιά νά τήν καταδικάσουν ὁριστικά καί νά ἀφαιρέσουν ἀπό τά μέλη της πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τά πολιτικά δικαιώματά τους.

Ἕκτον καί τελευταῖο. Τά ἄρρωστα μυαλά ἀσχολοῦνται πώς δέν θά εἶναι ὑποψήφιος στίς ἐθνικές ἐκλογές ὁ Καραμανλῆς, γιατί δέν τόν θέλουν στήν Βουλή ὅταν θά γίνουν οἱ μειοδοσίες γιά τό Αἰγαῖο. Διαδίδουν πώς θά ἀποχωρήσει γιά νά ἐκλεγεῖ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί πώς τό ἔχει συμφωνήσει, προχθές ὅμως ἄλλαξαν γνώμη, μᾶς λένε τώρα πώς δέ συμφωνοῦν ὁ Τσίπρας καί ὁ Ἀνδρουλάκης μέ τήν ὑποψηφιότητά του. Λές καί γνωρίζουν οἱ ἀνόητοι πώς θέλει ὁ Καραμανλῆς νά γίνει ὁ κομπάρσος τῆς μειοδοσίας πού ἑτοιμάζεται ἀπ’ ἔξω! Λές καί ξέρουν τί θά συμβαίνει στήν χώρα τό μακρινό 2025 καί ποιός θά ἡγεῖται αὐτῆς γιά νά μπορεῖ νά κάνει συμφωνίες ἀπό τώρα γιά τόν ἑπόμενο Πρόεδρο. Ἀλλά τά ἄρρωστα μυαλά ἐκεῖ ἔχουν τόν νοῦ τους! Πῶς θά διαμοιραστεῖ ἡ ἐξουσία, πῶς θά λεηλατηθεῖ τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης!

Ὁ νοῦς στά ἀξιώματα, ὄχι στόν λαό. Ὁ ὁποῖος τώρα κάνει ὑπομονή. Ἀλλά ἄν συνεχίσουν νά τόν ἀγνοοῦν προκλητικά γιά νά ἀναπαραγάγουν αἱμομικτικά τήν ἐξουσία τους, ἀργά ἤ γρήγορα, θά τούς πάρει μέ τίς πέτρες. Ἐννοῶ τή μεγάλη παρέα! Τό μηντιακό, πολιτικό καί οἰκονομικό σύστημα στό σύνολό του τό ὁποῖο ξεμπροστιάζει μόνο τίς πομπές του κάθε Σαββατοκύριακο στά πρωτοσέλιδα!

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ