ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ἄρρητα ρήματα

ΟΤΑΝ ΑΠΟΒΑΛΕΙΣ μαθητές ἀπό τά σχολεῖα ἐπειδή τόλμησαν νά τραγουδήσουν στήν παρέλαση τό «Μακεδονία Ξακουστή»…

Ὅταν κάθεσαι καί συζητᾶς σέ ἐπιτροπές τά θρασύτατα αἰτήματα τῶν Σκοπίων νά ἀλλάξουν τά σχολικά βιβλία μας, νά ἀναθεωρηθεῖ ἡ ἱστορία μας, νά ἀλλάξει τό ὄνομα τοῦ Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου (!) καί νά διαχωριστεῖ ἡ Μακεδονία ἀπό τό Ἑλληνικό Βυζάντιο…

Ὅταν ἐπιτρέπεις σέ κάθε ἀνιστόρητο νά ὀνομάζει τά Σκόπια «Μακεδονία» σέ ἡμερολόγια καί ἱστοσελίδες τῶν Ὑπουργείων Ἄμυνας καί Δημόσιας Τάξης, τότε ναί! Θά ξυπνήσεις μιά μέρα καί θά ἀνακαλύψεις ὅτι ἐκτός ἀπό τίς ἀριστερές ὑπάρχουν καί οἱ δεξιές καταλήψεις. Οἱ πατριωτικές καταλήψεις. Οἱ ἐθνικιστικές καταλήψεις. Θά ἀνακαλύψεις ἐπίσης ὅτι αὐτές οἱ καταλήψεις προπαγανδίζονται, διαφημίζονται καί ἀποφασίζονται μέ τήν ἴδια μέθοδο, ὅπως τό ἔκανες ἐσύ τό 1991 καί ὅπως τό ἔκαναν καί οἱ διάδοχοί σου τό 2008: Ἀποφασίζονται ἀπό συντονιστικές ἐπιτροπές χωρίς γενικές συνελεύσεις καί ψηφοφορίες καί στίς μέρες μας διαφημίζονται μέ sms καί ὁμάδες πρωτοβουλίας ἀπό τό Facebook. Ἔτσι προέκυψε ἄλλωστε καί ὁ Δεκέμβριος τοῦ 2008. Χωρίς κανείς νά ἀναζητήσει ποιός κρυβόταν τότε πίσω ἀπό τήν μαζική ἀποστολή 70.000 sms σέ μαθητές σχολείων, κ. ὑπουργέ τῆς Παιδείας.

Ἀναφέρομαι μέ τό σημερινό σημείωμα, ἀγαπητοί φίλοι, στό κῦμα τῶν καταλήψεων πού δείχνει νά ξεσπᾶ στά σχολεῖα –εἶναι καί ἡ ἐποχή τους– μέ ἕνα πολιτικό πλαίσιο ὅμως ριζικά διαφορετικό ἀπό τό ἀναμενόμενο. Ἄν καί οἱ ἐπανειλημμένες εἰσβολές μαθητῶν στό γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας θά ἔπρεπε κανονικά νά μᾶς ἔχουν προβληματίσει πώς κάτι τρέχει στήν νεολαία (αὐτές βεβαίως δέν τίς χαρακτήρισε «φασιστικές» ὁ κ. Γαβρόγλου), πώς τό καζάνι βράζει, κανείς δέν περίμενε –δέν εἶναι τό ἀριστερό σύστημα συνηθισμένο– πώς αἰχμή τῶν καταλήψεων θά ἦταν ἕνα ἐθνικό θέμα. Ἀκόμη καί ἐμεῖς πού ἐπανειλημμένως ἔχουμε προειδοποιήσει τήν Κυβέρνηση ὅτι ἔχει πατήσει νάρκη μέ τό Σκοπιανό καί μέ τό Ἐκκλησιαστικό, αἰφνιδιαζόμαστε.

Πρίν συνεχίσω, σπεύδω νά διευκρινίσω κάτι: Δέν εἶμαι ὀπαδός τῶν καταλήψεων. Ἔκανα μιά φορά στήν ζωή μου κατάληψη μέ ἀπόφαση Γενικῆς Συνέλευσης μαζί μέ συμφοιτητές ἀπό τόν «Δημοκρατικό Ἀγῶνα» στό πλαίσιο τῆς προστασίας τοῦ ἀσύλου ἰδεῶν καί λειτουργήσαμε ραδιοφωνικό σταθμό στήν Πρυτανεία τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου (ὅπου οἱ διοικητικές ὑπηρεσίες τότε) ἀλλά δέν παρεμποδίσαμε τήν λειτουργία τῶν μαθημάτων. Τό 1987 αὐτό, ἐπί ΠΑΣΟΚ. Πέρασε πολύς καιρός ἀπό τότε γιά νά μήν ἀλλάξω ἄποψη. Εἶμαι κατά. Ὡστόσο εἶμαι ὑποχρεωμένος νά παρακολουθήσω καί τήν διεργασία χωρίς νά σπεύσω νά «κολλήσω» ταμπέλες.

Ἀπό ὅσο πρόλαβα νά παρατηρήσω στά ρεπορτάζ, οἱ προσκλήσεις γιά καταλήψεις μέσω Facebook ἑστιάζουν στό Μακεδονικό, τήν δολοφονία Κατσίφα, τήν Βόρειο Ἤπειρο. Ἐκπλήσσει ἡ ἀτζέντα αὐτή τούς διαποροῦντες ἀριστερούς. Μέ τήν ἴδια εὐκολία πού βάφτισαν τρελλό καί ἐθνικιστή τόν νεαρό Κωνσταντῖνο (διερωτήθησαν ἄν τόν τρέλλανε μήπως ἡ ἀδιαφορία τῆς μητέρας πατρίδας γιά τό ἐγκαταλελειμμένο στά σαγόνια τοῦ Ράμα χωριό τοῦ Ἑλληνισμοῦ;), μέ τήν ἴδια εὐκολία χαρίζουν στήν Χρυσή Αὐγή τόν σχεδιασμό τῶν κινητοποιήσεων αὐτῶν. Μά ἀκόμη καί ἄν ἰσχύει αὐτό, ἀντιλαμβάνεται κανείς στήν Ἀριστερά γιατί μπορεῖ ἡ Ἀκροδεξιά νά κινητοποιεῖ μαθητές, ἤ μήπως εἶναι ὅλα αὐτά ἄρρητα ρήματα γιά ἐκείνην; Οἱ ἀπαντήσεις ὑπάρχουν, ἀρκεῖ νά ἔχει κανείς τήν γενναιότητα νά τίς ἀκούσει. Ὅταν ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἀρνεῖται νά τηρήσει ἑνός λεπτοῦ σιγή γιά τόν «τρελλό» πού δολοφονήθηκε στήν Ἀλβανία, καί χρειάζεται ἡ ἀνταρσία ἑνός ἀντιπροέδρου της, τοῦ Νικήτα Κακλαμάνη, γιά νά συμβεῖ αὐτό, ὅταν ἀπαγορεύεται ἡ χρήση τοῦ γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ «Βόρειος Ἤπειρος» (ἐνῶ ἀποδεχόμαστε μιά χαρά τόν προσδιορισμό «Βόρειος Μακεδονία») καί ὅταν χαρακτηρίζεται συλλήβδην ἐθνικιστής ὅποιος μάχεται γιά τό ὄνομα «Μακεδονία», τότε νά μήν μᾶς ἐκπλήσσει πού ἀφήνεται χῶρος στά «ἄκρα» νά διεισδύουν στίς σχολικές αἴθουσες καί νά πυρπολοῦν τίς ψυχές τῶν νέων Ἑλλήνων. Ὅπου λείπει ἡ λαϊκή ψυχή, φύεται ἡ λαϊκίστικη. Ὅπου λείπει ὁ λαϊκός λόγος, ξεπηδᾶ ὁ λαϊκισμός. Ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, καί ὅσο πιό σύντομα τό συνειδητοποιήσει τό πολιτικό μας σύστημα τόσο τό καλύτερο γι’ αὐτό. Τά πάντα ἔχουν τίς συνέπειές τους. Ὅταν ἀποβάλλεις τό Ἔθνος μέσα ἀπό τό σχολεῖο, ἐκεῖνο μπαίνει ἀπό τήν πλαϊνή πόρτα μέσω καταλήψεων.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ