Ἄρρητα ρήματα

Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὅπως ἔλεγε καί ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς «πολιτική μέ συμβουλές δέν γίνεται.»

Ὅλα τά δολλάρια τοῦ κόσμου νά πληρώσετε στόν Ἀμερικανό σύμβουλό σας, δέν θά καταφέρει ποτέ νά μπεῖ στά ἄδυτα τῆς ψυχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πόσῳ μᾶλλον νά καταλάβει τί θά ἦταν αὐτό πού θά μποροῦσε νά τόν φέρει στό φιλότιμο καί νά τόν συγκινήσει. Σᾶς συμβουλεύουν νά ρίχνετε τίς εὐθῦνες στόν δυστυχῆ Πατούλη καί μάλιστα ὄχι στά ἴσια ἀλλά μέ ἀνώνυμα βίντεο «Ὁμάδων Ἀλήθειας», (ἐνῶ θά ἔπρεπε νά τοῦ εἴχατε κάνει εἰκόνισμα πού ἀποφάσισε νά κλείσει τά σχολεῖα κόντρα στίς εἰσηγήσεις τοῦ ὑπουργοῦ σας), σᾶς συμβουλεύουν νά ρίχνετε τίς εὐθῦνες στούς δημάρχους, λές καί αὐτό δέν προκαλεῖ ζημιά στή ΝΔ (ἡ πλειονότης τους ἐξελέγη μέ τήν σημαία σας στίς δημοτικές ἐκλογές), σᾶς συμβουλεύουν, τέλος, νά καταγγείλετε τόν φιλελευθερισμό:

Τήν ἰδιωτική ΤΡΑΙΝΟΣΕ ἡ ὁποία πουλήθηκε γιά 40 ἑκατομμύρια στούς Ἰταλούς καί τήν Ἀττική Ὁδό ἡ ὁποία πρώτη φορά στά εἴκοσι χρόνια λειτουργίας της ἔδωσε δικαιώματα.

Γενικῶς νά ἐπιρρίψετε τίς εὐθῦνες στούς πάντες, ἀρκεῖ νά μήν φτάσει ἡ ζημιά στήν αὐλή σας. Τό γράψαμε καί χθές: θά φτάσει. Καί μέ τήν τακτική πού ἀκολουθεῖτε νά μοιράζετε κίτρινες καί κόκκινες κάρτες, λές καί εἶστε διαιτητής καί ὄχι ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας, θά πολλαπλασιαστεῖ.

Αὐτό βεβαίως δέν θά σᾶς τό ποῦν οἱ σύμβουλοί σας, ἀλλά ἔτσι συνήθως γίνεται στή ζωή.

Προεκλογικῶς τούς πληρώνετε γιά νά σᾶς ποῦν πῶς θά κερδίσετε καί μετεκλογικῶς τούς πληρώνετε νά σᾶς ποῦν γιατί χάσατε. Ἐάν χάσετε.

Ἐπιτρέψτε μας δύο σύντομες ἐπισημάνσεις πού ἔρχονται ὡς βοή ἀπό τήν κοινωνία.

Ἡ Κυβέρνησή σας μολονότι ξεκίνησε ἐξαιρετικά καλά, καί τόσο μέ τήν ψηφιακή διακυβέρνηση ὅσο καί μέ τήν διαχείριση τῆς πανδημίας στήν πρώτη της φάση μᾶς ἔδωσε τήν ἐλπίδα, ὅτι μπορεῖ νά ἀλλάξουν τά πράγματα ἀπό τόν περασμένο Φεβρουάριο, ἕως σήμερα ἐπέτυχε τό ἀκατόρθωτο. Νά καταρρεύσει ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν καί πρός τό κράτος καί πρός τόν ἰδιωτικό τομέα. Ἐπιστρέψαμε στά παλιά. Στεῖλτε τούς συμβούλους σας σέ κανένα καφενεῖο νά ἀκούσουν τί λένε οἱ πολῖτες καί μήν περιμένετε νά σᾶς φέρουν φιλτραρισμένες καί ἐξωραϊσμένες δημοσκοπήσεις. Τό μόττο εἶναι κοινό:

«Πληρώνω φόρους, ἀλλά δέν ἔχω κράτος, καίγομαι, ἀλλά βλέπω τό πυροσβεστικό μέ τά κιάλια, παγώνω, ἀλλά δέν ἔχω ρεῦμα γιά μία ἑβδομάδα, πνίγομαι, ἀλλά οἱ ἁρμόδιοι ἐξαφανισμένοι. Μόνο νά πληρώνω μοῦ ζητοῦν. Ὅταν πρέπει νά μέ πληρώσουν ὅμως τότε… φταῖμε καί ἐμεῖς, φταῖτε καί ἐσεῖς, φταῖνε καί οἱ ἄλλοι, φταίει κι ὁ Χατζηπετρῆς».

Εἶναι συντριπτικό τό πλῆγμα πού ἔχει δεχθεῖ ἡ ἀξιοπιστία ἑνός κράτους πού δέν μπορεῖ νά κρατήσει ἀνοιχτή μιά ἀρτηρία ὅπως ἡ Μεσογείων, καί θεωρεῖ ὅτι ἡ Περιφέρεια δέν εἶναι κράτος. Ἄν δέν εἶναι κράτος, τότε γιατί, κ. Πρωθυπουργέ, ἐγκαταστήσατε τριψήφιο τηλέφωνο ἀπ’ εὐθείας ἐπικοινωνίας δικῆς σας μέ τούς Περιφερειάρχες στό Μέγαρο Μαξίμου;

Τό δεύτερο ἐντυπωσιακό εὕρημα τῆς περιόδου εἶναι τό πλῆγμα ἀξιοπιστίας πού δέχεται καί ὁ ἰδιωτικός τομέας. Ἡ ΝΔ εἶναι φιλελεύθερο κόμμα. Ὑποτίθεται ὅτι μιλᾶ τή ἴδια γλῶσσα καί συνεννοεῖται πολύ καλύτερα σέ σύγκριση μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ, μέ τόν ἰδιωτικό τομέα. Κι ὅμως! Στήν κρίση τῆς «Ἐλπίδας» κατήγγειλε τήν Ἰταλικῶν συμφερόντων ΤΡΑΙΝΟΣΕ γιά τήν συμπεριφορά της στό ἐπιβατικό κοινό. Κατήγγειλε ἐπίσης τήν «Ἀττική Ὁδό» Ὁλλανδικῶν πλέον συμφερόντων γιά τό χάος τῶν ἐγκλωβισμένων. Ἡ ἑταιρεία σαφῶς καί ἔχει εὐθῦνες. Ἔχει ὅμως ὅλες τίς εὐθῦνες; Ἡ ἑταιρεία ἀποφάσισε νά εἰσέρχονται ἐντός τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ τά μεγάλα φορτηγά τροφοδοσίας ἤ αὐτή ἦταν μιά ἀπόφαση τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργοῦ; Καί ἡ Τροχαία τῆς Ἀττικῆς, Ὁδοῦ ἐάν ἡ ἑταιρεία παρέλειψε τίς ὑποχρεώσεις της τί ἔκανε;

Φτάνει στό σημεῖο νά διερωτᾶται κανείς τό ἑξῆς: Θά ἐπιτίθετο ἡ πολιτεία μέ τέτοια δριμύτητα στήν ἑταιρεία ἄν ἦταν ἑλληνικῶν συμφερόντων καί ἐάν ἀνῆκε στήν παλιά διαπλοκή; Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι ἄρρητα ρήματα γιά πολλούς, δέν λέγονται εὔκολα. Ὅταν ὅμως ἀποφασίζεις νά ἀναλάβεις τόν ρόλο τοῦ διαιτητῆ, τοὐλάχιστον πρέπει νά εἶσαι ἀκριβοδίκαιος διότι ἀθροιζόμενα ὅλα ὅσα συνέβησαν μέ τήν Ἀττική Ὁδό, τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ πού ἐπίσης δέν εἶναι ἑλληνικῶν συμφερόντων καί μέ τήν ἄρνηση τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα Ὑγείας νά βάλει πλάτη στό ΕΣΥ γιά τήν καταπολέμηση τῆς πανδημίας (αὐτός εἶναι ἑλληνικῶν συμφερόντων καί δέν τόν κατήγγειλε ποτέ κανείς), στούς ἀδαεῖς μένει ἡ αἴσθηση ὅτι καί οἱ ἰδιῶτες ἀποτυγχάνουν. Ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἡ πολιτεία ἐπιλέγει τούς ἰδιῶτες πού θά καταγγείλει. Εἶσαι ξένος, καταγγέλλεσαι, εἶσαι Ἕλλην, πέφτεις στά μαλακά. Ὅσο γιά τήν συγγνώμη, κ. Πρωθυπουργέ, μπράβο σας. Πεῖτε ὅμως στούς συμβούλους σας πώς μιά λαϊκή παροιμία λέει πώς ἀπό τότε πού «βγῆκε ἡ συγγνώμη χάθηκε τό φιλότιμο». Καί ἄν δέν καταλαβαίνουν τί σημαίνει φιλότιμο παραπέμψτε τους στήν ὁμιλία Ὀμπάμα στό «Ἵδρυμα Νιάρχος» τό 2016. Τό ἐξηγεῖ μιά χαρά.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.