Ἄνθρωποι καί τρυπάνια

ΖΟΥΜΕ τήν νέα φάση τοῦ προσφυγικοῦ-μεταναστευτικοῦ

Αὐτή δέν ἀφορᾶ ἀμιγῶς τούς πληθυσμούς πού μετακινοῦνται ἀπό τό Ἰντλίμπ καί τήν Κωνσταντινούπολη πρός τά μικρασιατικά παράλια καί ἀπό ἐκεῖ στήν ἐπικράτειά μας. Αὐτό σᾶς βεβαιῶ εἶναι τό ὀλιγώτερο. Τό περισσότερο αὐτήν τήν φορά εἶναι ἡ ταυτότητα, τό ἰδεολογικό-κοινωνικό προφίλ τῶν προσφύγων-παράνομων μεταναστῶν πού διέρχονται ἀπό τήν πατρίδα μας. Καί βεβαίως τό περισσότερο εἶναι ὅτι αὐτήν τήν φορά ὁ Ἐρντογάν ἐκμεταλλεύεται τούς ταλαίπωρους ξερριζωμένους γιά νά διαπραγματευτεῖ. Παλαιά ὑπῆρχε ἕνα πρόγραμμα τοῦ ΟΗΕ πού εἶχε τόν τίτλο «πετρέλαιο ἀντί τροφίμων». Ὁ Σουλτάνος βάζει μπροστά παιδιά, γυναῖκες καί ἄνδρες, τούς σπρώχνει σέ ἐμᾶς γιά νά διαπραγματευτεῖ μέ τήν διεθνῆ κοινότητα τό πρόγραμμα «πρόσφυγες ἀντί φυσικοῦ ἀερίου».

Ἡ «Ἑστία» κτύπησε προώρως τό καμπανάκι τήν περασμένη ἑβδομάδα: Δύο μόλις μέρες πρίν ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας καλέσει τόν Τοῦρκο πρεσβευτή στήν Ἀθήνα προκειμένου νά τοῦ ἀπευθύνει διάβημα γιά τά τουρκικά παιχνίδια. Κτύπησε τό καμπανάκι μία μέρα πρίν ὁ ἁρμόδιος ἀν. ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Γιῶργος Κουμουτσάκος (ὁ ὁποῖος κάνει ἄριστη δουλειά στό παρασκήνιο) συναντήσει τόν σύμβουλο τῆς Μέρκελ γιά τό προσφυγικό στό Βερολῖνο. Καί βεβαίως πρίν ὁ Πρωθυπουργός συγκαλέσει τό ΚΥΣΕΑ, Σαββατιάτικα, γιά νά ἀξιολογήσει τήν κατάσταση.

Τά πράγματα δέν εἶναι ἁπλά. Τό προσφυγικό αὐτήν τήν φορά μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ τήν τρομοκρατία. Στήν Ἀθήνα τό ἐξτρεμιστικό Ἰσλάμ τῶν «γηγενῶν μουσουλμάνων» ἤδη ὀργανώνεται. Στό σκέλος αὐτό σταματῶ ἐδῶ. Οἱ φύλακες εὐτυχῶς ἔχουν γνῶσιν. Τό προσφυγικό-μεταναστευτικό, ἐπίσης, συνδέεται εὐθέως ἀπό τόν Ἐρντογάν μέ τήν ΑΟΖ. Ἡ Τουρκία δέν χρειάζεται πλέον φρεγάτες καί κανονιοφόρους γιά νά ἐπιβάλει νέα Ἴμια. Ἐξαπολύει ἐναντίον μας «ἀνάμικτους» μουσουλμάνους, πρόσφυγες καί μετανάστες, φανατικούς καί μετριοπαθεῖς, πράκτορες καί νομοταγεῖς, ἐξαπολύει ἐναντίον μας τέσσερα ἐρευνητικά πού κάνουν βόλτες στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο μέσα στά ὕδατά μας καί ἁπλῶς περιμένει τήν ἡμέρα πού θά καθίσουμε ὅλοι μαζί στό τραπέζι νά μιλήσουμε ταυτόχρονα γιά τήν Κύπρο, τήν Κρήτη καί τό Καστελλόριζο.

Τό πανοῦργο ἐγχείρημα τοῦ Τούρκου Προέδρου εἶναι νά στρέψει τόν ἑλληνικό λαό πρός τήν Κυβέρνησή του καί νά τήν πιέζει ἐκεῖνος (θορυβημένος ἀπό τίς χιλιάδες προσφυγικές ροές) νά καθίσει στό τραπέζι τοῦ ἐξευτελιστικοῦ συμβιβασμοῦ. Τό πανοῦργο σχέδιό του εἶναι νά διαταράξει τήν ἐσωτερική ἀσφάλεια τῆς χώρας –τινές ἐκ τῶν προσφύγων πού θά περάσουν στό ἔδαφός μας δέν θά εἶναι ἄγγελοι ὅπως οἱ προηγούμενοι, ἀλλά ριζοσπάστες– ὥστε νά σηκώσουμε τά χέρια ψηλά καί νά κερδίσει ἀναιμάκτως τήν μεγάλη γεωπολιτική παρτίδα πόκερ. Τό σχέδιό του εἶναι νά μήν πέσει κανονιά. Σφαῖρες του εἶναι οἱ ἄνθρωποι καί τά τρυπάνια σέ αὐτόν τόν γῦρο. Ἐπιμένουμε λοιπόν: τό προσφυγικό-μεταναστευτικό σέ αὐτήν τήν φάση ἀποτελεῖ ἐθνικό θέμα πού ἀφορᾶ τήν ἄμυνα καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας καί ὀρθῶς ὁ Πρωθυπουργός τό σηματοδότησε ὡς τέτοιο μέ τήν σύγκληση τοῦ Κυβερνητικοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν καί Ἄμυνας (ΚΥΣΕΑ) (ἄν δέν τό καταλάβαμε). Ἡ ἀπόκρουση τοῦ προσφυγικοῦ ρεύματος, ἐπαναλαμβάνω, σήμερα εἶναι θέμα ἐθνικῆς ἄμυνας. Αὐτό πρέπει νά τό καταλάβουν τά κόμματα καί εἰδικῶς ὁ ἀμήχανος ΣΥΡΙΖΑ, πού προσπαθεῖ νά κάνει ἀντιπολίτευση μέ ἕνα ἐθνικό θέμα ἀναπαράγοντας τίς ἰδεοληψίες του. Αὐτό, ἐπίσης, πρέπει νά τό κατανοήσει ὁ κρατικός μηχανισμός καί εἰδικῶς οἱ ὑπηρεσίες ἀποδόσεως ἀσύλου πού σέ πλεῖστες ὅσες περιπτώσεις ἐργάζονται στό ὄνομα τοῦ δικαιωματισμοῦ ἀποκλειστικά, πρός ὄφελος τῶν προσφύγων καί ὄχι στό ὄνομα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τήν ὁποία ἔχουν ὁρκιστεῖ νά ὑπηρετοῦν.

Βεβαίως, τέλος, αὐτό πρέπει νά τό καταλάβουν καί οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας πού συνηθίζουν νά νίπτουν τάς χεῖρας. Σωστά τό ἔθεσε ὁ Πρωθυπουργός στήν Μέρκελ. Καί σωστά ἡ Ἑλλάς ὑπαινίσσεται στό παρασκήνιο ὅτι ἄν οἱ χῶρες τοῦ Βίζεγκραντ συνεχίσουν νά ἀρνοῦνται νά ἀναλάβουν τό μερίδιο τῆς εὐθύνης πού τούς ἀναλογεῖ γιά τό προσφυγικό, τότε δέν θά ἦταν ἄσχημη ἰδέα νά ἀνασταλεῖ ἡ ἐφαρμογή τῆς Συνθήκης Σένγκεν στό ἔδαφός τους. Γιά νά δοῦν τί ἐστί βερύκοκο. Κάποτε ὁ ἀντιευρωπαϊσμός πρέπει νά σημαίνει καί λιγώτερη Εὐρώπη. Κάποτε ὁ ἀντιευρωπαϊσμός πρέπει νά ἔχει καί συνέπειες. Ἀλλιῶς δέν θά συνέλθουν ὁρισμένοι.

Καταλήγω: Εἶναι ὥρα ἐθνικῆς καί εὐρωπαϊκῆς ἀφύπνισης. Γιά τήν Ἑλλάδα τό προσφυγικό στήν νέα φάση του συνδέεται μέ τήν ἀσφάλειά της καί τά κυριαρχικά της δικαιώματα στήν ΑΟΖ. Γιά τήν Εὐρώπη τό προσφυγικό συνδέεται μέ τήν ἑνότητά της, τίς κοινές της ἀξίες καί τήν διατήρησή της ὡς οἰκονομικοῦ σχήματος μέ τήν παροῦσα μορφή τῆς εὐρωζώνης. Ἐάν ἡ ΕΕ δέν προσέξει πρόσφυγες, Brexit καί νέα ὕφεση, ἴσως εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς διάσπασής της. Ὅ,τι δέν πέτυχαν οἱ κερδοσκόποι, ἴσως τό ἐπιτύχουν οἱ παράνομοι καί οἱ ἀδικημένοι.

Απόψεις

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ