ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ἄλλου τύπου ἐξελίξεις στά Βαλκάνια

ΚΑΝΟΝΙΚΑ δέν εἶναι ὥρα γιά κριτική

Εἶναι ὥρα γιά συγκέντρωση, συσπείρωση καί ἑνότητα. Μερικά πράγματα ὅμως πρέπει νά εἰπωθοῦν γιά νά μήν ξαναειπωθοῦν ἤ γιά νά μήν ἐπαναληφθοῦν. Εἴμαστε ἱκανοί. Ἡ ἀπόπειρα παραβίασης τῶν συνόρων μας στόν Ἕβρο ἀπό χιλιάδες παράνομους μετανάστες ἀποτελεῖ κατ’ ἀρχήν ὀδυνηρά διάψευση γιά τήν ἀνόητο «φιλάνθρωπο» Ἀριστερά πού κατηγοροῦσε ἐμᾶς τούς ὑπολοίπους γιά «ρατσισμό» καί «ξενοφοβία». Ἀλλά καί δυνατό χαστούκι γιά τούς ἀναθεωρητές τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς πού μέχρι πρόσφατα δήλωναν ὑπερηφάνως ὅτι ἡ Τουρκία δέν εἶναι ἀπειλή γιά τήν Ἑλλάδα καί ὅτι μποροῦμε νά συνεννοηθοῦμε μαζί της. Ὄνειρα ἐαρινῆς νυκτός. Καί γιά τήν ἀνόητο Ἀριστερά πού περιδεής ἀντικρύζει τά στίφη τῶν παράνομων μεταναστῶν νά ἐπιχειροῦν νά περάσουν μέ τήν βία τά σύνορα ἀλλά καί γιά τήν μεταρρυθμιστική σημιτική Κεντροαριστερά πού παρέσυρε τμήματα τῆς φιλελεύθερης ΝΔ μέ τήν ἀφέλειά της.

Εἶναι ξεκάθαρο λοιπόν: Ὅταν ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἐκδίδει ἀνακοίνωση πού χαρακτηρίζει τήν Τουρκία διακινητή καί τούς μετανάστες ἀσύμμετρη ἀπειλή, ἡ ἀνόητος Ἀριστερά πού διακρινόταν γιά τό φιλοπροσφυγικό της ντελίριο καταδικάζεται νά σωπάσει. Δέν ἀναφέρομαι στόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης πού ἔδειξε μέ τήν ἕως τώρα στάση του ὑπευθυνότητα, ἀλλά σέ μερικά ἀνόητα παιδάκια πού ἀδυνατοῦν νά καταλάβουν τί σημαίνει ὁ τίτλος βουλευτῆ τοῦ ἐθνικοῦ μας κοινοβουλίου καί πῶς μποροῦν νά ἀξιοποιηθοῦν οἱ δηλώσεις τους ἀπό τούς Τούρκους σέ αὐτήν τήν συγκυρία. Ἄς ἐνηλικιωθοῦν πολιτικῶς, ἐπιτέλους! Τό θέμα εἶναι ἐθνικό. Δέν προσφέρεται γιά ἰδεολογική ἀντιπαράθεση καί διαχωριστικές γραμμές! Ὅσοι ὑποστηρίζαμε ὅτι οἱ μετανάστες εἶναι εἰσβολεῖς καί ὄχι αὐθόρμητοι ἐπισκέπτες, αἰσθανόμαστε σήμερα πώς δέ λέγαμε κάτι παράλογο. Ὅσοι ἐπισημαίναμε πώς ὁ Ἐρντογάν κάνει κάθε μέρα θερμό ἐπεισόδιο μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς μετανάστες, δέν ἤμασταν οὔτε λαϊκιστές οὔτε ρατσιστές. Ἁπλῶς Ἕλληνες.

Ὅσα ἰσχύουν γιά τήν ἀνόητο Ἀριστερά πού ζεῖ αὐτές τίς ἀμήχανες ὧρες τόν δεύτερο γῦρο τῆς αὐταπάτης της μετά τόν πρῶτο τοῦ 2015, ἰσχύουν κατά μείζονα λόγο γιά τήν μεταρρυθμιστική Κεντροαριστερά καί τίς φιλελεύθερες συνιστῶσες της. Πῶς νοιώθει ἄραγε σήμερα ὁ/ἡ κορυφαῖος βουλευτής τῆς ΝΔ πού δήλωνε σέ ἐκδήλωση τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ στίς 19.2.2020 ὅτι «δέν αἰσθάνομαι νά ἀπειλοῦμαι ἀπό τήν Τουρκία»;; Ἀσφαλής; Πῶς αἰσθάνεται ὁ φιλελεύθερος μέγας σχολιαστής πού εἰρωνεύτηκε ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε –ναί– ἠχηρό μήνυμα στήν Ἄγκυρα καί ἐπέμενε στήν ἀνάδειξη τοῦ θέματος «ἑλληνικά σύνορα ἴσον μέ βάση τίς συνθῆκες καί εὐρωπαϊκά σύνορα;». Θά τολμήσει ὁ ἐξυπνάκιας νά εἰρωνευτεῖ ξανά ἀρχηγό τοῦ κράτους; (Δέν ρωτῶ βεβαίως πῶς αἰσθάνεται ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος πού ἔκανε retweet ἐκεῖνο τό ἄρθρο, δέ φταίει αὐτός.) Πῶς αἰσθάνονται, τέλος, διάφοροι πολιτικοί κύκλοι, κύκλοι τῆς ναυτιλίας καί ἄλλοι πού ἰδιωτικῶς σχολίαζαν μέ ἐνθουσιασμό τήν ὑπογραφή τοῦ μνημονίου συνεργασίας Ἐρυθροῦ Σταυροῦ – Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου; Διάβασαν οἱ ἀνόητοι πώς οἱ μετανάστες μεταφέρθηκαν στόν Ἕβρο τῇ μερίμνῃ τῆς Τουρκικῆς Ἡμισελήνου;; Τῆς …συνεργάτου τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ; Ἄν δέν, ἄς ξυπνήσουν καί ἄς τό διαβάσουν.

Ἡ κρίση στά σύνορά μας δίδει, τέλος, καί μία ἰσχυρά ἀπάντηση γιά τό πῶς πρέπει νά ἀντιλαμβάνεται ἡ συντεταγμένη πολιτεία τίς σχέσεις Προέδρου Δημοκρατίας – Πρωθυπουργοῦ – ἀρχηγοῦ ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης. Καί βεβαίως τίς προδιαγραφές τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους. Θά γράψω στό μέλλον τό ἡμερολόγιο αὐτῶν τῶν ἡμερῶν. Γιά τήν ὥρα περιορίζομαι νά σημειώσω πώς ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπέδειξε ἔξοχη ἐθνική στάση διατηρῶντας ἀνοικτό κανάλι ἐπικοινωνίας μέ ἕναν ἄνθρωπο πού ξέρει τί νά κάνει στήν κρίση γιά νά βοηθήσει τήν κυβέρνησή του, τόν Πρωθυπουργό του καί τήν χώρα του. Τόν Προκόπη Παυλόπουλο. Μακάρι νά εὐτυχήσει καί μέ τήν διάδοχό του Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου, τό εὐχόμαστε γιά τό καλό τῆς πατρίδας μέσα ἀπό τήν καρδιά μας!

Ἄν, καταλήγω, λάβαμε τά μαθήματά μας αὐτό τό τριήμερο, ἡ Ἀριστερά γιά τούς πρόσφυγες, οἱ μεταρρυθμιστές γιά τήν ἀδυναμία συνεννόησης μέ τήν Τουρκία, ἡ κορυφή γιά τόν τρόπο λειτουργίας τῆς κορυφῆς, ὥρα νά περάσουμε στό ἑπόμενο στάδιο. Τοῦ συναγερμοῦ. Εἶναι Μάρτιος. Ὁ Ἐρντογάν ἑτοιμάζεται νά στείλει ἐρευνητικό στήν Κρήτη μας. Ὁ Ἕβρος καί τά νησιά εἶναι πρόβα. Ἀντί γιά στρατιῶτες ὁ Σουλτάνος μᾶς στέλνει στίφη γιά νά μᾶς καταπονεῖ χωρίς κόστος. Λίαν πιθανόν λοιπόν τόν μῆνα ἑορτασμοῦ τῆς Ἀνεξαρτησίας μας νά συνδυάσει μεταναστευτικό καί Αἰγαῖο. Μετά τό τέλμα τῆς Συρίας καί τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Πούτιν ὁ Ἐρντογάν χρειάζεται γρήγορη νίκη. Ἐλπίζουμε νά μήν ἀποτελέσει ἡ ἀνάγκη του τό δέλεαρ γιά τήν Δύση γιά νά τόν ρυμουλκήσει ξανά στά νερά της ρίχνοντας τήν Ἑλλάδα. Μήν τό διανοηθεῖ! Διότι ἄν αὐτό συμβεῖ θά ἔχουμε ἄλλου τύπου ἐξελίξεις στήν Ἑλλάδα καί στά Βαλκάνια. Ἀφῆστε πού τό Αἰγαῖο θά γίνει ὁ ὑγρός πολιτικός του τάφος. Προσοχή!

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ