Ὁ θίασος «Καραγκιόζ-Ἰντζέ» τώρα καί στήν Θράκη

Γιά μία καί μοναδική ἐμφάνιση – Ἄδεια ὁμιλίας στόν χορευτή ὑποψήφιο Πρόεδρο

ΤΟ ΚΑΝΕΙ ἐπίτηδες ἡ τουρκική ἀντιπολίτευσις; Ἐπέλεξε ὡς ἀντίπαλο τοῦ Ἐρντογάν γιά τίς ἐπικείμενες προεδρικές ἐκλογές ἕναν πολιτικό πού διακρίνεται γιά τίς ἐπιδόσεις του στό… τσιφτετέλι; Διότι αὐτή εἶναι ἡ δραστηριότης γιά τήν ὁποία ἔχει γίνει γνωστός ὁ Μουχαρρέμ Ἰντζέ, ὁ ὑποψήφιος τῶν κεμαλιστῶν, πού ἐλπίζει νά ἀμφισβητήσει τήν παντοκρατορία τοῦ σημερινοῦ Προέδρου. Ἀλλά πῶς θά τό ἐπιτύχει ὅταν οἱ χορευτικές ἐμφανίσεις του στήν Προύσσα ἔχουν ἐπισκιάσει ὁλόκληρη τήν πολιτική δράση του, περιλαμβανομένων καί τῶν ἀγορεύσεών του στήν Ἐθνοσυνέλευση, πού χαρακτηρίσθηκαν «πύρινες» κατά τοῦ Ἐρντογάν; Πῶς θά τό ἐπιτύχει ὅταν ὁ ἴδιος μέ τό ἐκλογικό ἐπιτελεῖο του ἐνθυμίζουν «περιοδεύοντα θίασο Καραγκιόζη», μέ τίς φαιδρότητες στίς ὁποῖες ἐπιδίδονται ἀνά τήν τουρκική ἐπικράτεια; Αὐτό ἄραγε εἶναι τό ἀντίπαλον «μεταρρυθμιστικό» δέος ἔναντι τοῦ ὀπισθοδρομικοῦ σουλτάνου; Ὁ… Ταμτᾶκος τῆς Ἀνατολίας;

Ὁ Ἰντζέ ἄρχισε τήν ἐκστρατεία του μέ μᾶλλον ἀσύμβατα πρός τόν κεμαλισμό προσκυνήματα. Ἀναδεικνύει τό ἀνερμάτιστο τῶν πολιτικῶν στόχων του, ὁπότε πρέπει νά ὁδηγηθοῦμε στό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐπιλογή του ἀποσκοπεῖ στήν δικαιολόγηση τῆς ἥττας, τήν ὁποία βλέπουν οἱ κεμαλιστές νά ἔρχεται. Κι ἄς δηλώνει ὁ ἴδιος ὁ Ἰντζέ ὅτι στίς 24 τοῦ μηνός θά εἶναι Πρόεδρος.

Γιά νά σοβαρευθοῦμε ὅμως: Ὁ κεμαλιστής ὑποψήφιος πρόεδρος δέν εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού θά χόρευε ζεϊμπέκικο μέ κάποιον Ἕλληνα ὁμόλογό του, ὅπως κάποιοι στό παρελθόν. Κατά τόν ἴδιο τρόπο μέ τόν Ἐρντογάν, θέτει ὡς πυλῶνα τῆς πολιτικῆς του τίς διεκδικήσεις στήν Θράκη. Ἔρχεται, μάλιστα, αὔριο νά κάνει περιοδεία στήν Κομοτηνή καί τήν Ξάνθη καί νά ὁμιλήσει στό λεγόμενο «Κέντρο τουρκικῆς νεολαίας». Προφανής σκοπός, νά παγιώσει καί ὁ ἴδιος τήν ἐπεκτατική πολιτική τήν ὁποία σταθερά ἐφαρμόζει ἡ Ἄγκυρα ἐπί δεκαετίες. Ἀλήθεια, ποιός τοῦ ἔδωσε ἄδεια νά μεταφέρει σέ ἑλληνικό ἔδαφος τήν προεκλογική ἐκστρατεία τῆς χώρας του; Σέ ποιούς θά ἀπευθυνθεῖ, ἀφοῦ εἶναι γνωστόν ὅτι στήν Θράκη δέν ὑπάρχει τουρκική μειονότης, ἀλλά ἕνα σύνολο ἀπό μουσουλμάνους διαφόρων προελεύσεων, οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, δέν ἀποτελοῦν κάν μέρος τοῦ τουρκικοῦ ἐκλογικοῦ σώματος; Ἕνα σύνολο μουσουλμάνων, τό ὁποῖο, ἐξ αἰτίας τῆς ἀδρανείας τῶν ἑλληνικῶν Ἀρχῶν, ἔχει ἀφεθεῖ νά σύρεται ἀπό τό τουρκικό Προξενεῖο.

Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι, μέ ἑλληνική ὑπαιτιότητα, ὑπεχρεώθησαν πρίν ἀπό λίγους μῆνες νά ὑποστοῦν τήν –δῆθεν ἰδιωτική– ἐπίσκεψη τοῦ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἔκανε μίαν ἐξόχως ἡγετική ἐμφάνιση, λίγο πρίν προκηρύξει ἐκλογές. Καί τώρα ἔρχεται ὁ χορευτής Ἰντζέ. Καί οἱ ὑποστηρικτές του λέγουν ὅτι θά κάνει μία συγκέντρωση ἀντίβαρο σέ αὐτήν τοῦ Ἐρντογάν στό Σεράγεβο! Ἐξομοιώνουν, δηλαδή, τήν Θράκη μέ μία μουσουλμανική χώρα· στήν ὁποία εἶχαν καλέσει Τούρκους μετανάστες ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἠρνήθη νά φιλοξενήσει προεκλογικές συγκεντρώσεις στίς πόλεις της. Ἀλλά ἐμεῖς δεχόμαστε. Καί μάλιστα, στήν περιοχή τῆς Θράκης· ὅπου ὁ Ἰντζέ δέν θά χορέψει ζεϊμπέκικο. Θά μιλήσει, ἴσως, γιά τά 18 νησιά πού, κατά τό κόμμα του, θά πρέπει νά διεκδικήσει ἡ Τουρκία. Θά διατρανώσει ὅτι τήν μειονότητα τήν ἀποτελοῦν Τοῦρκοι. Καί ἐμεῖς θά τόν ἀκοῦμε ἀμήχανοι.

Κεντρικό θέμα

Ὑπό διαπραγμάτευσιν ὥς καί τό… «Μῆλο μου κόκκινο»!

Εφημερίς Εστία
Εἰδική ρύθμισις γιά τούς χορούς τῆς Μακεδονίας στήν συμφωνία μέ τά Σκόπια

Σπούτνικ-οὐρανοξύστης!

Πρό 60 ἐτῶν
Σάββατον, 7 Ἰουνίου 1958

Τό βάρος τοῦ πολιτισμοῦ δέν μετρᾶται μέ τίς εἰσπράξεις

Εφημερίς Εστία
Ἀπίστευτα ἐπιχειρήματα τῶν Βρεταννῶν γιά τά «Γλυπτά»

Φοβόμαστε τίς λέξεις;

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΡΑΤΗΡΩ τήν πανικόβλητη γραμμή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τό Μακεδονικό ἀπό χθές καί δέν παύω νά ἐντυπωσιάζομαι.

Ἁρμοδιότης Μπαμπινιώτη

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ πού διατυπώσαμε τήν Δευτέρα, ὅτι δηλαδή ἡ ἐμπλοκή στίς διαπραγματεύσεις Ἑλλάδος – Σκοπίων ἀποτελεῖ συμφωνημένο ἐπεισόδιο γιά ἐσωτερική κατανάλωση καί στίς δύο χῶρες, ἀπεδείχθη ἀκριβής.