ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

Ὁ Πάπας ἀποκαλεῖ τά Σκόπια «Μακεδονία»

Ἀποκαλύψεις τοῦ συνεργάτου τῆς «Ἑστίας» Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου

Ο ΠΑΠΑΣ θά ἐπισκεφθεῖ στίς 7 προσεχοῦς Μαΐου τά Σκόπια καί στή σχετική ἀνακοίνωση τοῦ Βατικανοῦ, πού ἐξεδόθη χθές, τό γειτονικό κράτος ὀνομάζεται «Μακεδονία» –οὔτε κἄν «Βόρεια Μακεδονία». Εἶναι ἔτσι ὁ πρῶτος ἀρχηγός κράτους καί θρησκευτικός ἡγέτης, πού μετά τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν σπεύδει ἀμέσως στήν γειτονική χώρα, παραποιεῖ τήν ἱστορική ἀλήθεια καί σκανδαλωδῶς μεροληπτεῖ ὑπέρ τῶν γειτόνων μας.

Ἡ ἱστοσελίδα vaticannews ἀναφέρεται στό ταξίδι καί, πέραν τῶν ἄλλων, δημοσιεύει τήν ἀφίσα τῆς ἐπίσκεψης, ὅπως τήν «σχεδίασε» τό Βατικανό. Μέ αὐτήν θά γεμίσουν οἱ δρόμοι τοῦ γειτονικοῦ κράτους καί αὐτήν θά δημοσιεύσουν τά ἀνά τήν οἰκουμένη ΜΜΕ. Ἡ ἀφίσα ἔχει σέ πρῶτο πλάνο τόν Πάπα νά εὐλογεῖ, καί ἀπό κάτω μέ μεγάλα γράμματα ἀναγράφεται: «Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος στή Μακεδονία – 7 Μαΐου 2019».

Στό φόντο τῆς προκλητικῆς ἀφίσας ὑπάρχει τό σχῆμα τῆς χώρας καί ἡ σημαία της. Πάνω ἀπό «πρόσωπο» τοῦ Πάπα ἀναγράφεται τό σύνθημα τῆς ἐπίσκεψης «Μή φοβοῦ τό μικρό ποίμνιο». Πρόκειται γιά τόν λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς (ιβ΄ 32). Στά Σκόπια δέν ὑπάρχουν ἄλλοι ρωμαιοκαθολικοί, πλήν τῶν διπλωματῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους. Γι’ αὐτό καί τό σύνθημα τῆς ἐπίσκεψης, τό ὁποῖο ὅμως ἔχει καί μεσσιανικό χαρακτῆρα, ἀφοῦ στόν ἑπόμενο στίχο ὁ Λουκᾶς γράφει: «Σέ ἐσᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Πατέρας σας νά δώσει τή βασιλεία του», δηλαδή, κατά τό Βατικανό, στόν Πάπα… Ὁ πληθυσμός τῆς γειτονικῆς χώρας ἀποτελεῖται ἀπό Σλάβους ὀρθοδόξους χριστιανούς (65%) καί Ἀλβανούς – Κοσσοβάρους σιῖτες μουσουλμάνους (33,5%).

Τό ἐρώτημα εἶναι γιατί ὁ Πάπας ἐπισκέπτεται μιά χώρα, στήν ὁποία δέν ὑπάρχουν ρωμαιοκαθολικοί καί χρησιμοποιεῖ προκλητικά τήν ὀνομασία «Μακεδονία», προσβάλλοντας βάναυσα τά ἐθνικά αἰσθήματα τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἀπάντηση εἶναι πώς τό Βατικανό ἔχει τή δική του γεωπολιτική, ἡ ὁποία προηγεῖται αἰῶνες ἐκείνης τῶν κατά καιρούς μεγάλων κοσμικῶν δυνάμεων. Ἡ ἐφαρμογή της ἔχει δύο σκέλη: Πρῶτον νά θέσει ὑπό τόν Πάπα ὅλους τούς χριστιανούς καί δεύτερον νά ἔχει κύριο λόγο στήν ἐξουσία ἐπί τῶν λαῶν τῆς Γῆς. Σήμερα, ἡ γεωπολιτική τοῦ Βατικανοῦ ταυτίζεται μέ αὐτήν τῶν μεγάλων δυνάμεων τῆς Δύσης. Ἐπιδιώκει καί αὐτό νά περιορίσει τήν ἐπιρροή τῆς Ὀρθόδοξης Ρωσσίας στήν Εὐρώπη καί στίς ἄλλες ἠπείρους καί ἀπό αὐτόν τόν περιορισμό νά ἀποκτήσει ὀφέλη. Κυρίως στίς χῶρες πού στή μεγάλη τους πλειοψηφία εἶναι Ὀρθόδοξες, ὅπως στήν Οὐκρανία, στή Βουλγαρία (τήν ὁποία θά ἐπισκεφθεῖ πρίν ἀπό τά Σκόπια, στίς 6 Μαΐου), στή Ρουμανία, ὅπου, ὅπως στήν Οὐκρανία, οἱ Οὐνῖτες εἶναι πολυάριθμοι, καί στά Σκόπια. Σημειώνεται ὅτι ὁ προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος, πρῶτος στίς urbi et orbi εὐχές του, ἔλεγε ὅτι εὐλογοῦσε στή «μακεδονική» γλῶσσα τούς «Μακεδόνες» τῶν Σκοπίων… Ἐπίσης, οἱ δυτικοστραφεῖς πολιτικές ἡγεσίες τῶν Σκοπίων καί τῆς Βουλγαρίας, κάθε χρόνο στίς 24 Μαΐου –ἡμέρα πού ἑορτάζονται στίς χῶρες τους οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, ἐπισκέπτονται τή Ρώμη γιά νά προσκυνήσουν τόν τάφο τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου καί νά συναντηθοῦν μέ τόν Πάπα… Νά προστεθεῖ ὅτι πρίν ἀπό κάποια χρόνια οἱ σχισματικοί ἀρχιερεῖς τῶν Σκοπίων ἀπείλησαν νά ὑπαχθοῦν στόν Πάπα καί νά καταστοῦν οὐνῖτες, ἀλλά ὑποχώρησαν μπρός στήν ἰσχυρή ἀντίδραση πού ὑπῆρξε ἀπό τόν σλαβικό κλῆρο καί λαό τῆς γειτονικῆς χώρας… Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα, ὡς κρατικοῦ ἡγεμόνος τοῦ Βατικανοῦ, στά Σκόπια θά προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στήν Ἑλλάδα καί ἰσχυρές ἐκκλησιαστικές ἀναταράξεις. Πάντοτε ὁ Πάπας στίς ἐπισκέψεις του συναντᾶται μέ τήν πολιτική καί τήν θρησκευτική ἡγεσία τῆς κάθε χώρας. Στά Σκόπια ἡ κυβέρνηση Ζάεφ, πού προσκάλεσε τόν Πάπα, ἀναγνωρίζει ὡς ἐπίσημη Ἐκκλησία αὐτήν πού ὅλες οἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες θεωροῦν σχισματική καί δέν ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση καί κοινωνία μαζί της.

Τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, ὑπό τήν ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου εἶναι τά Σκόπια, καί οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀναγνωρίζουν ὡς κανονική τήν ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σκοπίων Ἰωάννη αὐτόνομη Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος, τήν ὁποία ὄχι μόνο δέν ἀναγνωρίζει ἡ κυβέρνηση Ζάεφ ἀλλά διώκει τόν Προκαθήμενο καί τούς κληρικούς της. Ὁ Πάπας συναντώντας τούς σχισματικούς ἀρχιερεῖς θά ἐπιτελέσει ἕνα ἀκόμη βαρύ ἐκκλησιολογικό ἀτόπημα καί θά προκαλέσει τή δίκαιη ἀντίδραση τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καί ὄχι μόνο. Νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Σερβική Ἐκκλησία εἶναι ἐναντίον τῶν σχεδίων Δύσης, Βατικανοῦ καί Φαναρίου στήν Οὐκρανία, μέ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό…

Τό Βατικανό διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τή γεωπολιτική τῆς Δύσης. Ὁ χρόνος θά δείξει ἄν εἶναι κοινή ἐπιδίωξή τους νά προωθηθεῖ, κατά τό πρότυπο τῆς Οὐκρανίας, ἡ ἀναγνώριση ὡς κανονικῆς τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, νά περιορισθεῖ ἡ ἐπιρροή τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας στίς χῶρες τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας (σημ. Ἀκολουθεῖ ἡ αὐτοκεφαλία τοῦ Μαυροβουνίου;) καί νά ἐπιβληθεῖ ἡ σύνθετη ὀνομασία μέ τό «Μακεδονία» σέ αὐτήν. Τό γεγονός εἶναι ὅτι τό Βατικανό ἤδη ὀνομάζει «Μακεδονία» τή γειτονική χώρα, ἐνῶ τό Φανάρι σιωπᾶ, ὅπως καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος…

Κεντρικό θέμα

Ἡ Νίκη καί ἡ ἧττα τῆς Σαμοθράκης

Δημήτρης Καπράνος
Ναί, δέν λέω, γίναμε ρεζίλι διεθνῶς μέ τήν Σαμοθράκη. Ὄχι πώς δέν συμβαίνουν καί ἀλλοῦ αὐτά, ἀλλά ὅταν θές νά λέγεσαι «ἡ χώρα τῶν νησιῶν» καί νά διεκδικεῖς μεγαλύτερο μερίδιο ἀπό τήν ἀγορά, ὀφείλεις νά θωρακίζεις τά νῶτα σου. Ὡραιότατο νησί, καταπράσινο καί μέ ὀμορφιές ἡ Σαμοθράκη, ἔγινε γνωστό τά τελευταῖα χρόνια κυρίως γιά τήν ἐλευθεριότητα πού ἔχει ἐκεῖ ὁ τουρίστας. Μπορεῖ, δηλαδή, νά ἐπιλέξει μεταξύ «Γοῦντστοκ», ἐνοικιαζόμενου δωματίου, Airbnb καί καλοῦ ξενοδοχείου. Ἀπό ὅλα ἔχει ὁ μπαξές. Ἐμεῖς, εὐτυχῶς, τήν γνωρίσαμε νέοι, πρίν «ἀξιοποιηθεῖ», μέ διαμονή σέ πρόχειρα καταλύματα, μέ ἀναβάσεις στίς κορυφές καί μέ μπάνιο σέ καταγάλανα νερά. Ὡστόσο, τό νησί ἀπό ὅπου ἐκλάπη ἡ περίφημη «Νίκη τῆς Σαμοθράκης» ὀφείλει πολλά στόν ἄγνωστο μεγαλοφυῆ γλύπτη, πού «κέντησε» τό περίφημο δημιούργημα, τό ὁποῖο σήμερα κοσμεῖ (κλοπιμαῖο) τό μουσεῖο τοῦ Λούβρου καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ ἐκθέματα στόν κόσμο! Στίς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1865 ἡ ἀρχαιολογική ἀποστολή τοῦ Γάλλου ὑποπροξένου Καρόλου Σαμπουαζώ πραγματοποιοῦσε ἀνασκαφές στό βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ, πού ἐτέλει ὑπό ὀθωμανική κατοχή. Κάποια στιγμή, ἕνας Ἕλληνας ἐργάτης ἀναφώνησε: «Κύριε, εὕραμεν μιά γυναίκα»! Εἶχε βρεῖ τά πόδια καί τόν κορμό τῆς Νίκης τῆς Σαμοθράκης. Ὁ Σαμπουαζώ χρειαζόταν τήν ἄδεια τῆς Ὑψηλῆς Πύλης γιά νά μεταφέρει τό γλυπτό […]

Μόρφωσις ἀναλφαβήτων!

Πρό 60 ἐτῶν
Δευτέρα, 17 Αὐγούστου 1959

«Ἔτσι κρατᾶμε ἐμεῖς τήν Ἑλλάδα ὄρθια!»

Εφημερίς Εστία
Δεκαπενταύγουστος στίς Κυκλάδες – Ἡ δύναμις τῆς κοινότητος

Ὁ κύριος πρέσβυς καί ἡ «Ἑστία»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ τό μεσημέρι, λίγο μετά τήν κυκλοφορία τοῦ πρωτοσέλιδου τῆς «Ἑστίας»…

Nέα μεγάλη ὕφεσις στό κατώφλι τοῦ κόσμου

Εφημερίς Εστία
Συναγερμός σέ ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία, Βρεταννία