Ἡ «τρόικα» ζητᾶ λογαριασμό γιά τίς ἐξαγγελίες Τσίπρα!

Ἐγκαταστάθηκε στό Γενικό Λογιστήριο – Παρελθόν τό Χίλτον

ΤΡΙΑ χρόνια μετά τήν «ἔξωση» τῶν ἐκπροσώπων τῶν δανειστῶν ἀπό τά ὑπουργεῖα καί τόν ὁρισμό τοῦ ξενοδοχείου Χίλτον ὡς χώρου διαπραγματεύσεων ἀνάμεσα στίς δύο πλευρές, ἡ «ἀγέρωχη» Κυβέρνησις ἀλλάζει ἐπικοινωνιακή τακτική καί ἐπιτρέπει ξανά τήν εἴσοδό τους σέ αὐτά.

Ἐπιδιώκοντας νά πείσει ὅτι στήν πρώτη ἀξιολόγηση μετά τήν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τά σκληρά προγράμματα προσαρμογῆς ἔχει «γυρίσει σελίδα» καί διαθέτει τήν ἐλευθερία κινήσεων, πέφτει στήν παγίδα πού προσπάθησε νά ἀποφύγει τό 2015 προκειμένου νά μήν δημοσιοποιοῦνται εἰκόνες τῶν δανειστῶν νά «ἁλωνίζουν» σέ δημοσίους χώρους, ἐκθέτοντας τούς ὑπουργούς τῆς πρώτης ἀριστερῆς κυβερνήσεως. Τότε ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ ἔκανε μακρά διαπραγμάτευση ὥστε νά ἀλλάξει ὄνομα ἡ τρόικα (μετονομάσθη σέ «θεσμούς») ἐνῶ πανηγύρισε ὅταν ἀπεμάκρυνε τούς «μπάστακες» ἀπό τά ὑπουργεῖα. Τό πολιτικό θέατρο, ὅμως, τελείωσε. Τά μνημόνια ἔφυγαν, ἀλλά ἡ τρόικα εἶναι ἐδῶ γιά νά μοιράζεται τά τραπέζια τῶν συσκέψεων στά ὑπουργεῖα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ παρεδόθη. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἐπαφές θά πραγματοποιηθοῦν πιθανότατα στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐνῶ ἐναλλακτικά ἀναζητεῖται ἕνας ἀκόμη δημόσιος χῶρος σέ περίπτωση πού δέν προχωρήσει τό ἀρχικό σχέδιο.

Ἡ ἀλλαγή τοῦ μεταμνημονιακοῦ τοπίου σηματοδοτήθηκε μέ τίς ἐπισκέψεις τῶν τεχνικῶν κλιμακίων τῆς τρόικα στό Ὑπουργεῖο Ἐνέργειας καί τό Γενικό Λογιστήριο γιά μία πρώτη ἐνημέρωση σχετικά μέ τήν πρόοδο τῶν δεσμεύσεων πού ἔχουν ἀναλάβει. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, οἱ τεχνοκράτες ζήτησαν ἀναλυτικά στοιχεῖα, πλήρως κοστολογημένα γιά τίς ἐξαγγελίες Τσίπρα στήν ΔΕΘ, γιά νά διαπιστώσουν ἐάν καί πόσο κινοῦνται ἐντός δημοσιονομικῶν στόχων ἤ ἀπειλοῦν τό πρωτογενές πλεόνασμα τοῦ 2019. Νά σημειωθεῖ ὅτι καί οἱ διαβουλεύσεις μεταξύ τῶν τεχνικῶν κλιμακίων, τά ὁποῖα ἔρχονται νωρίτερα στήν Ἑλλάδα γιά νά προετοιμάσουν τό ἔδαφος καί τίς συνομιλίες σέ ἀνώτερο ἐπίπεδο, ἐπραγματοποιοῦντο στό Χίλτον. Σήμερα ἀναμένεται ἡ ἄφιξις στήν Ἀθήνα τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν δανειστῶν, ἐνῶ τό ἀπόγευμα θά συναντηθοῦν μέ ἐκπροσώπους κομμάτων καί φορέων. Ἡ διαπραγμάτευσις σέ ἐπίπεδο «κορυφῆς» θά ἐξελιχθεῖ τό τριήμερο 12-14 Σεπτεμβρίου καί στό τραπέζι τῶν διαβουλεύσεων θά τεθοῦν τά ἔσοδα καί οἱ δαπάνες τοῦ Προϋπολογισμοῦ, ἡ ἀναπτυξιακή πορεία τῆς χώρας, ἡ ἐξόφλησις τῶν ληξιπροθέσμων ὀφειλῶν τοῦ Δημοσίου στούς ἰδιῶτες, ἡ τοποθέτησις γενικῶν γραμματέων στό Δημόσιο ἀλλά καί ὁ «δημοσιονομικός χῶρος» τῶν 3,5 δισ. εὐρώ (2019-2022) στόν ὁποῖο στηρίζονται οἱ 4ετεῖς ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης.

Ταυτοχρόνως, ἕως καί τήν Παρασκευή, θά πρέπει νά πεισθεῖ τό κουαρτέττο γιά τό ὕψος τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος τοῦ 2018, ὥστε νά δοθεῖ πράσινο φῶς στήν Κυβέρνηση γιά διανομή κοινωνικοῦ μερίσματος, γιά τό γεγονός ὅτι ὁ Προϋπολογισμός μπορεῖ νά ἐμφανίσει τό ἐπιθυμητό πρωτογενές πλεόνασμα χωρίς τήν περικοπή τῶν συντάξεων ἀλλά καί τήν ὑπεραπόδοση κατά τήν ἐκτέλεση τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῆς ἑπομένης χρονιᾶς, προκειμένου νά χρηματοδοτηθοῦν οἱ κυβερνητικές παροχές.

Ἐν συνεχεία τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θά καταθέσει τό προσχέδιο τοῦ Προϋπολογισμοῦ στήν Βουλή τήν 1η Ὀκτωβρίου καί στίς 15 Ὀκτωβρίου θά τό ὑποβάλει πρός ἔγκρισιν στήν Κομμισσιόν στό πλαίσιο τῆς διαδικασίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἑξαμήνου. Καί αὐτό διότι τό οἰκονομικό ἑξάμηνο προβλέπει ὅτι ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρωζώνης πρέπει νά καταθέσουν τόν προϋπολογισμό τους στήν Κομμισσιόν μέχρι καί τίς 16 Ὀκτωβρίου. Ἡ ὁμάδα τῶν δανειστῶν θά συντάσσει ἀνά τρίμηνο μιά ἔκθεση προόδου ἡ ὁποία θά κοινοποιεῖται καί στό Eurogroup, ἐνῶ βάσει αὐτῆς θά λαμβάνεται καί ἡ ἀπόφασις γιά τήν ἐπιστροφή τῶν κερδῶν ἀπό τά ἑλληνικά ὁμόλογα πού ἔχουν στήν κατοχή τους τόσο ἡ ΕΚΤ ὅσο καί οἱ ἐθνικές κεντρικές τράπεζες τῶν χωρῶν μελῶν τῆς Εὐρωζώνης. Τά μηνύματα πού φθάνουν ἀπό τούς Εὐρωπαίους δέν εἶναι ἐνθαρρυντικά γιά τίς κυβερνητικές ἐπιδιώξεις ὡς πρός τήν μείωση τῶν συντάξεων. Ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ ξεκαθάρισε πώς ἡ Εὐρωζώνη μπορεῖ νά σταματήσει τά μέτρα ἐλαφρύνσεως τοῦ χρέους πού ἀποφασίσθηκαν γιά τήν Ἑλλάδα ἐάν τά προγράμματα προσαρμογῆς δέν συνεχισθοῦν ἐπί τῆ βάσει ὅσων ἔχουν συμφωνηθεῖ.

Κεντρικό θέμα

Ἀμνηστία γιά τήν Siemens μέ τόν νέο Ποινικό Κώδικα

Εφημερίς Εστία
Ἰδού γιατί ὁ κ. Σώυμπλε ἐπήνεσε τόν κ. Τσίπρα – Ὁ μέγας εὐεργέτης ΣΥΡΙΖΑ

Δημοκρατία δευτέρας διαλογῆς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ πού ἄνοιξε προκλητικά σέ παλαιότερη ἐκλογική ἀναμέτρηση ἀπό ὑπουργούς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ περί τῆς ἀνάγκης νά κλειδώνει κάποιος τούς γέροντες στίς οἰκίες τους γιά…

Στίς Βρυξέλλες τό φορολογικό νομοσχέδιο

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ἀναπτυξιακά χαρακτηριστικά πού θά ἔχει τό φορολογικό νομοσχέδιο πού ἑτοιμάζεται νά καταθέσει στήν Βουλή ἡ Κυβέρνησις θά εἶναι τό «κλειδί» πού θά ἄρει τίς ἀντιρρήσεις τῶν δανειστῶν καί θά ἐπιτρέψει τήν ὑλοποίηση τῶν δεσμεύσεων γιά φοροελαφρύνσεις.

Ὅταν ἄλλαξαν ὅλα τόσο πολύ…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἔγινε πραξικόπημα στήν Κύπρο! Κυνηγοῦν νά σκοτώσουν τόν Μακάριο!». Στό τηλέφωνο ἡ φωνή ἀπό τήν Ἀγγλία ἦταν σπασμένη, ἀκουγόταν σχεδόν σάν λυγμός. Ἐμεῖς, ἐδῶ, δέν εἴχαμε ἰδέα.

Πῶς τόν λέν’ τόν ποταμό…

Πρό 60 ἐτῶν
Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1959