ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

«Ἐψωνίσθη» ὁ Τσίπρας! Νομίζει ὅτι εἶναι ὁ …Ἄρης

Συγκέντρωσις στό «Πανελλήνιον» Τρικάλων ὅπου εἶχε ὁμιλήσει ὁ Βελουχιώτης

ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΧΑΣΤΙΚΟΝ ΕΠΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη ἐνεφανίσθη γιά πρώτη φορά στό «κομμένο» σπότ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στό ὁποῖο εἶχε περιληφθεῖ ὁ Πρωθυπουργός τοῦ γνησίου «Ὄχι» Ἰωάννης Μεταξᾶς. Τό φάντασμα τοῦ –κατά δήλωσιν τοῦ ἰδίου– σφαγέως ἔκανε καί πάλι τήν ἐμφάνισή του ἐπάνω ἀπό τήν Πλατεῖα Λαοῦ τῆς Λαμίας τήν Πέμπτη, ὅταν ὁ Πρωθυπουργός ἀνεφέρθη στόν λόγο τοῦ Βελουχιώτη μέ τήν λήξη τοῦ πολέμου, χαρακτηρίζοντας ἀνατριχιαστικά ἐπίκαιρη τήν ὁμιλία του. Ἀλλά ὡς φαίνεται ὁ Τσίπρας ἔχει τήν διάθεση νά συνεχίσει τό διχαστικόν ἔπος μέ τόν Βελουχιώτη, ἐπηρεασθείς ἴσως ἀπό τό γεγονός ὅτι ἔξω ἀπό τό χωριό τοῦ πατρός του Ἀθαμάνιον, στό Βουλγαρέλι, εἶχαν σημειωθεῖ στό παρελθόν ἐχθροπραξίες μεταξύ τῶν ἀντάρτικων ὁμάδων τοῦ κεντρογενοῦς Ναπολέοντος Ζέρβα καί τοῦ κομμουνιστοῦ Βελουχιώτη. Ἴσως καί ἐπειδή τό ἴνδαλμα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου εἶχε ἀντικαταστήσει τήν φωτογραφία τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στά γραφεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ πορτραῖτα τοῦ Ἄρη καί τοῦ Μάρξ.

Μετά τήν Λαμία, λοιπόν, καί ἀκολουθώντας τά βήματα τοῦ Ἄρη –μέ τήν γνωστή ἄδοξη ἱστορική κατάληξη– ὁ κ. Πρωθυπουργός μετέβη χθές στά Τρίκαλα καί ἀπηύθυνε ὁμιλία πρός τόν λαό τῆς Θεσσαλίας σέ μιά συγκέντρωση πού ἔγινε μπροστά ἀπό τό ξενοδοχεῖο «Πανελλήνιον». Πρόκειται γιά τό ξενοδοχεῖο ἀπό τό μπαλκόνι τοῦ ὁποίου εἶχε ὁμιλήσει ὁ Βελουχιώτης στούς Τρικαλινούς. Τοῦ ἄρεσαν τά μπαλκόνια, εἶχε μιλήσει καί ἀπό τό μπαλκόνι τοῦ ξενοδοχείου «Ρέξ» τῆς Καλαμάτας μαζί μέ τόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο τό 1944. Ὁ Πρωθυπουργός δέν τόλμησε νά ἀνέβει μέχρι τό μπαλκόνι ὅπως εἶχε κάνει στό παρελθόν ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ἀλλά χρησιμοποίησε καί πάλι τό φάντασμα τοῦ Ἄρη γιά νά ἐπασυσπειρώσει στήν κάλπη τό μέτωπο τοῦ «Ὄχι» τοῦ 2015. «Ἐψωνίσθη» λοιπόν ὁ κ. Τσίπρας, καί νομίζει πώς εἶναι ὁ διάδοχος τοῦ σφαγέως –τό συμπέρασμα αὐτό προκύπτει ἄλλωστε καί ἀπό τό σπότ στό ὁποῖο ὁ Βελουχιώτης ἐμφανίζεται νά παραδίδει τήν σκυτάλη στόν Ἀλέξη.

Ἀλλά ἡ περίφημη ὁμιλία ἀκόμη καί αὐτοῦ –τοῦ κατά δήλωσίν του– σφαγέως Βελουχιώτη κατά τήν διάρκεια τῆς «ἀπεύθυνσής» του στόν λαό τῆς Λαμίας, περιεῖχε χαρακτηριστικά πού ὁ Τσίπρας δέν μπορεῖ νά ἀντέξει. Στοιχεῖα, ὅπως οἱ ἀναφορές του στήν ἑλληνική «φυλή», τόν ρόλο τῆς «οἰκογενείας» καί τῆς «θρησκείας» πού μέ ὅρους 2019 δέν ἀναγνωρίζονται ὡς ἀριστερά. Θεωροῦνται ἀντιθέτως ἀκροδεξιά. Συμφωνοῦμε, πάντως, μέ τόν κ. Τσίπρα. Πράγματι, κάποια ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ ἥρωός του εἶναι ἀνατριχιαστικά. Ἀλλά ὑπό τήν ἔννοια πώς δέν μπορεῖ νά τά ὑπηρετήσει ὁ ἀρχηγός τῶν σημερινῶν ἀτάκτων. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Πρωθυπουργός «ἐψωνίσθη» καί νομίζει πώς εἶναι ὁ Ἄρης, ἄς τολμήσει νά ἐκφωνήσει τά ἀνατριχιαστικά λόγια του πού ὑπενθυμίζει ἀναγκαστικά σήμερα –βάσκανος μοῖρα– ἡ «Ἑστία». Πρόκειται γιά ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία Βελουχιώτη στήν Λαμία, ἡ ὁποία πάντως βρίθει ἀνακριβειῶν γιά τόν ρόλο τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια καί τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ. Σᾶς τά ἀφιερώνουμε, κ. Τσίπρα, ἐξαιρετικά:

«Ἡ ἀθάνατη ἑλληνική φυλή

Κάποτε ἡ γωνιά αὐτή τῆς γῆς πού πατᾶμε καί λέγεται Ἑλλάδα ἤτανε δοξασμένη κι εὐτυχισμένη κι εἶχε ἕνα πολιτισμό, ὁπού ἐπί 2 1/2 χιλιάδες χρόνια συνεχίζει νά παραμένει καί νά θαυμάζεται ἀπ’ ὅλο τόν κόσμο. Κανένας σοφός ἤ ἄσοφος δέν μπορεῖ μέχρι σήμερα νά γράψει οὔτε μιά λέξη, ἄν δέν ἀναφερθεῖ στά ἔργα πού ἄφησαν οἱ δημιουργοί αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ, πού λέγεται ἀρχαῖος ἑλληνικός πολιτισμός.

[…] Στήν ἐποχή τῆς σκλαβιᾶς πέρασε σκληρά, μαῦρα χρόνια καί πολλοί «ἔξυπνοι», ἀνάμεσα στούς ὁποίους καί κάποιος Φαλμεράγιερ, ἰσχυρίστηκαν πώς ἡ ἑλληνική φυλή ἔσβησε κι ὅτι αὐτή διασταυρώθηκε μ’ ἄλλες φυλές, πού δέν ἔχουν τίποτα τό κοινό μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική φυλή. Μά ὅ,τι κι ἄν ποῦνε, αὐτό δέν ἔχει καμία ἀξία. Τήν ἑλληνικότητά μας τήν ἀποδείξαμε. Γεγονός εἶναι ὅτι ἡ χώρα μας ξεσηκώθηκε καί ξαναγένηκε πάλι λεύτερη.»

«Λένε ὅτι ὁ κομμουνισμός χαλνᾶ τίς ἐκκλησιές καί γδέρνει τούς παπάδες. Τόσο χαζοί εἶναι λοιπόν οἱ κομμουνιστές νά χαλάσουν τίς ἐκκλησιές, πού δέν τούς ἐμποδίζουν σέ τίποτα; Ὁ κομμουνισμός, λένε, θά καταργήσει τήν θρησκεία. Μά ἡ θρησκεία εἶναι ζήτημα συνείδησης. Πῶς θά καταργηθεῖ λοιπόν; Ἡ κατάργηση τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι πρᾶμα ἀδύνατο, ἔστω κι ἄν ἀκόμα οἱ κομμουνιστές θέλανε νά τήν καταργήσουν. Ἡ θρησκευτική συνείδηση δέν καταργεῖται μέ ἁπλές διαταγές.»

«Κατηγοροῦν τούς κομμουνιστές, ὅτι αὐτοί θά διαλύσουν ἐπίσης τήν οἰκογένεια. Λές κι ἐμεῖς κατεβήκαμε ἀπό τόν οὐρανό καί δέ γεννηθήκαμε ἀπό σπίτια ἤ φυτρώσαμε μόνοι μας σάν τά μανιτάρια.»

Ἄς θυμηθοῦμε ποιοί Συριζαῖοι ἐπικαλοῦνται σήμερα τόν Φαλλμεράυερ, ποιοί κυνηγοῦν Ἐκκλησία καί θρησκεία καί ποιοί ἐπιδιώκουν τήν διάλυση τῆς οἰκογενείας, καί θά ἐξαγάγουμε εὔκολα τά συμπεράσματά μας: Ὁ κ. Τσίπρας δέν μπορεῖ νά εἶναι οὔτε Ἀνδρέας, οὔτε Ἄρης.

Κεντρικό θέμα

Τό παρασκήνιο τῆς ἀπουσίας Ἱερωνύμου ἀπό τήν Τῆνο

Εφημερίς Εστία
Δέν πῆγε γιά νά μήν συμπέσει μέ τόν Μητσοτάκη καί τόν Μητροπολίτη Δωρόθεο

2021: Οἱ στόχοι τοῦ Ἔθνους

Μανώλης Κοττάκης
ΗΡΚΕΣΕ μιά ἀμφιλεγόμενη κατά τήν Ἀριστερά διατύπωση τῆς ἀποστολῆς τῆς ἐπιτροπῆς γιά τό 2021 (περί ἑνιαίας ἐθνικῆς ταυτότητας)…

Σέ δεινή θέση οἱ γερμανικές τράπεζες

Εφημερίς Εστία
Στήν πιό ἐπικίνδυνη φάση σέ ὅλη τήν Εὐρώπη

Ἡ Νίκη καί ἡ ἧττα τῆς Σαμοθράκης

Δημήτρης Καπράνος
Ναί, δέν λέω, γίναμε ρεζίλι διεθνῶς μέ τήν Σαμοθράκη. Ὄχι πώς δέν συμβαίνουν καί ἀλλοῦ αὐτά, ἀλλά ὅταν θές νά λέγεσαι «ἡ χώρα τῶν νησιῶν» καί νά διεκδικεῖς μεγαλύτερο μερίδιο ἀπό τήν ἀγορά, ὀφείλεις νά θωρακίζεις τά νῶτα σου. Ὡραιότατο νησί, καταπράσινο καί μέ ὀμορφιές ἡ Σαμοθράκη, ἔγινε γνωστό τά τελευταῖα χρόνια κυρίως γιά τήν ἐλευθεριότητα πού ἔχει ἐκεῖ ὁ τουρίστας. Μπορεῖ, δηλαδή, νά ἐπιλέξει μεταξύ «Γοῦντστοκ», ἐνοικιαζόμενου δωματίου, Airbnb καί καλοῦ ξενοδοχείου. Ἀπό ὅλα ἔχει ὁ μπαξές. Ἐμεῖς, εὐτυχῶς, τήν γνωρίσαμε νέοι, πρίν «ἀξιοποιηθεῖ», μέ διαμονή σέ πρόχειρα καταλύματα, μέ ἀναβάσεις στίς κορυφές καί μέ μπάνιο σέ καταγάλανα νερά. Ὡστόσο, τό νησί ἀπό ὅπου ἐκλάπη ἡ περίφημη «Νίκη τῆς Σαμοθράκης» ὀφείλει πολλά στόν ἄγνωστο μεγαλοφυῆ γλύπτη, πού «κέντησε» τό περίφημο δημιούργημα, τό ὁποῖο σήμερα κοσμεῖ (κλοπιμαῖο) τό μουσεῖο τοῦ Λούβρου καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ ἐκθέματα στόν κόσμο! Στίς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1865 ἡ ἀρχαιολογική ἀποστολή τοῦ Γάλλου ὑποπροξένου Καρόλου Σαμπουαζώ πραγματοποιοῦσε ἀνασκαφές στό βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ, πού ἐτέλει ὑπό ὀθωμανική κατοχή. Κάποια στιγμή, ἕνας Ἕλληνας ἐργάτης ἀναφώνησε: «Κύριε, εὕραμεν μιά γυναίκα»! Εἶχε βρεῖ τά πόδια καί τόν κορμό τῆς Νίκης τῆς Σαμοθράκης. Ὁ Σαμπουαζώ χρειαζόταν τήν ἄδεια τῆς Ὑψηλῆς Πύλης γιά νά μεταφέρει τό γλυπτό […]

Μόρφωσις ἀναλφαβήτων!

Πρό 60 ἐτῶν
Δευτέρα, 17 Αὐγούστου 1959