ΈΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ἐπιχείρησις κατευνασμοῦ τῆς ὀργῆς σέ 120 δόσεις

Γιά χρέη στήν ἐφορία καί γιά εἰσοδήματα ἄνω τῶν 20.000 εὐρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατευνασμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ὀργανώνει ἡ Κυβέρνησις μέ τήν ἐξαγγελία γιά ρύθμιση ὀφειλῶν στήν ἐφορία ἀπό μισθωτούς καί συνταξιούχους σέ 120 δόσεις (καί γιά εἰσοδήματα ἄνω τῶν 20.000 εὐρώ) πού ἑτοιμάζεται νά κάνει ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ. Ὑπό τό βάρος τῶν δημοσκοπήσεων πού δείχνουν ἀνάγλυφα τήν ραγδαία φθορά πού ὑφίσταται ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τήν ἀπογοήτευση καί δυσαρέσκεια τῶν πολιτῶν γιά τήν ἀσκουμένη κυβερνητική πολιτική καί τήν ἀβάστακτη ὑπερφορολόγηση τῶν τελευταίων ἐτῶν (πού ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά συσσωρεύονται ὀφειλές δισ.), ὁ Πρωθυπουργός ἐπιδιώκει νά «γλυκάνει» τήν ζοφερή κατάσταση μοιράζοντας ἐλπίδες γιά ρύθμιση χρεῶν σέ ἑκατομμύρια «ἀπελπισμένους».

Δέν θά διστάσει μάλιστα νά προχωρήσει στήν συγκεκριμένη ἐξαγγελία, χωρίς νά ἔχει ἐξασφαλίσει τήν σύμφωνη γνώμη τῶν δανειστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναμένεται νά τοποθετηθοῦν ἐπί τοῦ συγκεκριμένου αἰτήματος τήν ἐρχομένη ἑβδομάδα κατά τήν ἄφιξή τους στήν Ἀθήνα γιά τήν πρώτη μεταμνημονιακή ἀξιολόγηση. Μέ δεδομένη τήν θέση πού ἔχουν ἐκφράσει καί στό πρόσφατο παρελθόν, ὅτι εὐνοϊκές ρυθμίσεις διογκώνουν τά ληξιπρόθεσμα χρέη καί ἐπιβραβεύουν τούς κακοπληρωτές, ἐκτιμᾶται ὅτι καί ἡ συγκεκριμένη ἐξαγγελία μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ …κενό γράμμα.

Ἀντιλαμβανόμενος ὁ κ.Τσίπρας ὅτι ἡ δραματική αὔξησις τῆς συνολικῆς φορολογικῆς ἐπιβαρύνσεως τῶν Ἑλλήνων ἐπί τῆς πρωθυπουργίας του ἔχει μετατρέψει μισθωτούς καί συνταξιούχους σέ φορολογικά ὑποζύγια, ἐπιδιώκει νά κάνει τίς κινήσεις ἐκεῖνες στήν σκακιέρα πού ἔχει στηθεῖ ἐν ὄψει ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων γιά νά περιορίσει τίς βαρύτατες ἀπώλειες γιά τό κόμμα του. Ἄλλωστε ἡ μεγάλη πλειοψηφία μισθωτῶν καί συνταξιούχων συγκροτοῦν τήν λεγομένη μεσαία τάξη, αὐτή πού «ἀνεβάζει» ἤ «κατεβάζει» κυβερνήσεις, καί στήν ὁποία ἡ Κυβέρνησις θέλει νά… ξανασυστηθεῖ.

Ἡ ἐπιχείρησις δέν θά εἶναι εὔκολη. Τό διαθέσιμο εἰσόδημα τῆς μεσαίας τάξεως ὑπέστη μειώσεις πάνω ἀπό 50% ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερφορολογήσεως τῶν τελευταίων χρόνων, ἐνῶ πρόσφατη ἔκθεσις τοῦ ΟΟΣΑ ἔδειξε ὅτι οἱ οἰκογένειες μέ ἕναν ἐργαζόμενο γονέα καί δύο παιδιά βρίσκονται στή δεύτερη θέση τῶν πλέον ἐπιβεβαρημένων στήν Εὐρώπη.

Ἄλλωστε τά ὑπερπλεονάσματα κυρίως τῶν τελευταίων δύο ἐτῶν δέν ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ἀναπτύξεως ἀλλά τῶν ὑπερβολικῶν φόρων πού συνεχίζουν νά περιορίζουν τό διαθέσιμο εἰσόδημα τῶν νοικοκυριῶν καί τό ὁποῖο θά συρρικνωθεῖ περαιτέρω τά ἑπόμενα χρόνια ἐξ αἰτίας τῆς μειώσεως τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου.

Τά στοιχεῖα τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων δείχνουν ὅτι τά ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι καί τόν Ἰούλιο τοῦ 2018 διεμορφώθησαν στά 5,57 δισ. εὐρώ. Τό σύνολο τῶν ληξιπροθέσμων ὀφειλῶν (παλαιῶν καί νέων) ἀνέρχεται στά 101,7 δισ. εὐρώ ἐνῶ περίπου 2.900.000 φορολογούμενοι χρωστοῦν πάνω ἀπό 2 ἑκατομμύρια εὐρώ μέ τούς περισσοτέρους μισθωτούς καί συνταξιούχους νά ἔχουν ὀφειλές ἕως καί 3.000 εὐρώ καί νά μήν μποροῦν νά τίς ἀποπληρώσουν. Πρακτικά, ἕνας στούς δύο φορολογουμένους ἔχουν ἀνοικτούς λογαριασμούς μέ τήν ἐφορία καί 1.742.903 φορολογούμενοι εἶναι ἐκτεθειμένοι σέ μέτρα ἀναγκαστικῆς εἰσπράξεως.

Ἐάν ἡ ρύθμισις τῶν ὀφειλῶν σέ ἕως καί 120 δόσεις ἐξασφαλίσει τό «πράσινο» φῶς τῶν δανειστῶν, θά βασισθεῖ ἐπάνω στήν ἀντίστοιχη τοῦ ἐξωδικαστικοῦ μηχανισμοῦ πού ἀφορᾶ στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί τίς ἐπιχειρήσεις. Δηλαδή θά προβλέπει ἐλάχιστη δόση 50 εὐρώ καί εἰσοδηματικά καί περιουσιακά κριτήρια γιά τήν ὑποβολή αἰτήσεως στήν ἠλεκτρονική πλατφόρμα.

Κεντρικό θέμα

«Ἀμνησία» γιά τά Σεπτεμβριανά μή τυχόν θυμώσει ὁ Σουλτάνος!

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀναβολή συνεδριάσεως τῆς Βουλῆς γιά τήν Μικρά Ἀσία

Ταξίδι στίς ρίζες τοῦ καπετάν Τσάκου

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟ ἑβδομάδος, τέτοια μέρα, τέτοια ὥρα, τύχη ἀγαθή μέ ἔφερε προσκεκλημένο στήν ταπεινή πατρική οἰκία τοῦ ἐφοπλιστῆ καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, στά πανέμορφα Καρδάμυλα τῆς Χίου.

Καί ὅμως θά τούς λείψει ὁ Νάιτζελ Φάρατζ

Εφημερίς Εστία
Αὐτό ὑποστηρίζουν εὐρωβουλευτές καί εἰδικοί

ΒΕΡΑΡΕΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 26 Σεπτεμβρίου 1918

«Λέ σατώ μαριδιέν»!

Πρό 60 ἐτῶν
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 1958