ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

61% ὄχι στήν συνεκμετάλλευση 23% ναί σέ νέα Μεγάλη Ἰδέα

Δημοσκόπησις σόκ: Οἱ Ἕλληνες ὑπέρ Στρατοῦ – Κατά προσφύγων, Ἐκκλησίας, ΕΛ.ΑΣ.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ – 26% ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΟΛΛΑΡΙΟ

ΜΕ ΕΝΑ ἠχηρό «ὄχι» στήν συνεκμετάλλευση τοῦ ἐνεργειακοῦ μας πλούτου σέ Ἰόνιο καί Αἰγαῖο ἀπαντᾶ ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, μήν ἀφήνοντας περιθώρια δευτέρας ἀναγνώσεως γιά τό μήνυμα πού στέλνουν πρός τήν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στήν μεγάλη δημοσκόπηση τῆς «Κάπα Research Balkan Monitor» πού ἔγινε ταυτοχρόνως σέ 12 χῶρες τῆς Βαλκανικῆς καί τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, οἱ Ἕλληνες σέ ποσοστό 61% θέλουν ἡ κάθε χώρα νά ἐκμεταλλεύεται μόνη της τούς ἐνεργειακούς πόρους. Πρόκειται δέ γιά τό ὑψηλότερο ποσοστό μεταξύ τῶν 12 χωρῶν, καθώς στό σχετικό ἐρώτημα μόνον ὁ Λίβανος (57%) καί ἡ Ρουμανία (52%) συγκεντρώνουν ποσοστά ἄνω τοῦ 50%. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι ἡ Τουρκία καί ἡ Ἀλβανία, χῶρες μέ τίς ὁποῖες ἡ Ἑλλάς ἀκόμη δέν ἔχει ἐπιλύσει τό φλέγον ζήτημα τῆς ΑΟΖ, σέ ποσοστό 55% καί 56% ἀντιστοίχως, τάσσονται ὑπέρ τῆς συνεκμεταλλεύσεως, καί μόνον τό 41% κατά. Στήν Ἑλλάδα τό 36% τῶν ἐρωτηθέντων συμφωνεῖ μέ τήν συνεργασία μεταξύ τῶν γειτονικῶν χωρῶν γιά τήν ἐκμετάλλευση τῶν ἀποθεμάτων σέ πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο. Τό 74% τῶν Κυπρίων ἐπιθυμεῖ τήν συνεκμετάλλευση, ὅπως καί τό 77% τῶν Σκοπιανῶν. Ἐπί τοῦ συνόλου τῶν βαλκανικῶν χωρῶν (ὀκτώ) πού συμμετέχουν στήν ἔρευνα τῆς Κάπα Research, τό ποσοστό τῆς μή συνεκμεταλλεύσεως τῶν πόρων κυμαίνεται στό 41%, ἐνῶ τό 2014 ἦταν 49%!

Μεγάλο ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ ἀπαντήσεις πού δίδουν οἱ πολῖτες, ἰδιαιτέρως τῆς Βαλκανικῆς, ὡς πρός τίς ἐδαφικές βλέψεις πού ἔχουν οἱ χῶρες τους. Τό 23% τῶν Ἑλλήνων ἀπαντᾶ ὅτι ἡ χώρα μας θά ἔπρεπε νά ἔχει «ἀπαιτήσεις» σέ ἐδάφη ἄλλης χώρας. Ἡ Μεγάλη Ἰδέα, πού πρῶτος ἐμπνεύσθηκε ὁ Ἰωάννης Κωλέττης, συνεχίζει νά ἔχει ἀπήχηση σέ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τό χαμηλότερο ποσοστό συναντᾶται στήν Κύπρο (14%) καί τό ὑψηλότερο βεβαίως στήν Σερβία (46%), ἡ ὁποία μετά τόν πόλεμο ἀπώλεσε πολλά μέρη ἀπό τά ἐδάφη της. Ἕνας στούς τρεῖς Ἕλληνες δέν ἀποκλείει σέ διάστημα ἕως 10 ἔτη ἀπό σήμερα ἡ χώρα νά ἐμπλακεῖ σέ πόλεμο μέ κάποια ἄλλη. Σχεδόν ἕνας στούς δύο Τούρκους ἐκφράζει τήν ἴδια ἄποψη, ἐνῶ τά ὑψηλότερα ποσοστά καταγράφονται πάλι στήν Σερβία (64%) καί τό Ἰσραήλ (82%).

Ἡ Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν δέν ἱκανοποιεῖ τήν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ἀφοῦ τό 55% κρίνει ὅτι δέν πρόκειται νά συμβάλλει στήν σταθερότητα καί τήν ἀνάπτυξη τῶν Βαλκανίων. Τό ἴδιο θεωρεῖ καί τό 39% τῶν Σκοπιανῶν. Ἀντιθέτως, τό 82% τῶν Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν στραμμένο τό βλέμμα τους στό Κοσσυφοπέδιο, ἀπαντοῦν ὅτι ἡ Συμφωνία εἶναι μία θετική ἐξέλιξη γιά τήν περιοχή. Πάντως, στό σύνολο τῶν βαλκανικῶν χωρῶν, τό 43% θεωρεῖ ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἀποτέλεσμα κυρίως ἐξωτερικῶν πιέσεων καί παραβιάσεως ἐσωτερικῶν διαδικασιῶν, μέ τό ὑψηλότερο ποσοστό (60%) νά καταγράφεται στήν Ἑλλάδα.

Ἐπίσης, ἕνας στούς δύο Ἕλληνες θέλει νά φύγουν ἀπό τήν χώρα ὅλοι οἱ μετανάστες καί πρόσφυγες πού δέν εἶναι ἀναγκαῖοι ἤ εἶναι παράνομοι. Πιό μετριοπαθεῖς εἶναι οἱ Αἰγύπτιοι, ἀφοῦ τό 47% θέλει νά παραμείνουν στήν χώρα τους. Ἀντιθέτως, Σκοπιανοί, Σέρβοι καί Λιβανέζοι θέλουν, σέ πολύ μεγάλο ποσοστό, νά ἐπιστρέψουν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ μετανάστες στήν χώρα τους. Τό 58% τῶν Ἑλλήνων τάσσεται ὑπέρ τῆς συνεννοήσεως γιά ἰσομερῆ κατανομή τῶν προσφύγων μεταξύ τῶν χωρῶν τῶν Βαλκανίων καί τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Μέ τό δικαίωμα κάθε χώρας νά κλείνει τά σύνορά της ἐάν κρίνει ὅτι αὐτό ἐπιτάσσει τό ἐθνικό συμφέρον της, συμφωνεῖ μόλις τό 21% τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ Βούλγαροι (82%) καί Σέρβοι (67%) ἐκφέρουν ἀκριβῶς ἀντίθετη ἄποψη.

Τό πόσο διαφορετικά βλέπουν οἱ λαοί τῶν Βαλκανίων τήν συνύπαρξη μέ μειονότητες γίνεται κατανοητό ἀπό τίς ἀπαντήσεις πού ἔδωσαν στό ἐρώτημα ἐάν ἀποδέχονται νά ἔχουν δικά τους πολιτικά κόμματα.

Μόνο τό 16% τῶν Ἑλλήνων θέλει οἱ μειονότητες νά ἐκπροσωποῦνται ἀπό πολιτικά κόμματα. Στήν Ἀλβανία ἕνας στούς δύο θεωρεῖ ὅτι οἱ μειονότητες πρέπει νά ἐκπροσωποῦνται ἀπό δικά τους κόμματα, στήν Σερβία ἕξι στούς δέκα καί στά Σκόπια ἑπτά στούς δέκα. Στήν ἐρώτηση ἐάν οἱ μειονότητες πρέπει νά διαχωρισθοῦν σέ ἀνεξάρτητα κρατίδια, τό 95% τῶν Ἑλλήνων ἀπήντησε ἀρνητικά. Γενικώτερα, ἡ κοινή γνώμη στίς χῶρες τῶν Βαλκανίων ἔχει ἀλλάξει στάση ἔναντι τῶν μειονοτήτων. Ἐνδεικτικό εἶναι πώς τό 2003 τό 71% τῶν πολιτῶν ἀπό τίς βαλκανικές χῶρες συμφωνοῦσαν μέ τό νά ἔχουν οἱ μειονότητες τά δικά τους σχολεῖα, ἐνῶ τό ποσοστό αὐτό ἔπεσε σήμερα στό 41%! Σέ ὅλες τίς ἐρωτήσεις περί τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων (δική τους γλῶσσα, τηλεόραση, θρησκεία) ὑπάρχει ἐμφανῶς πιό συντηρητική στάσις ἀπό τό σύνολο τῶν Βαλκανίων, ἐν συγκρίσει πρός τά προηγούμενα ἔτη. Ὡς πρός τήν ἐμπιστοσύνη στούς θεσμούς, οἱ Ἕλληνες σέ ποσοστό 67% δείχνουν ἰδιαίτερη προτίμηση στόν Στρατό καί ἀκολουθεῖ ἡ Ἀστυνομία μέ 46%. Τό πολιτικά κόμματα στήν Ἑλλάδα δέν χαίρουν ἐκτιμήσεως, ἀφοῦ μόλις τό 6% τά ἐμπιστεύεται, ὅπως καί τό Κοινοβούλιο (11%), ἐνῶ ἀκόμη καί ἡ «τυφλή» Δικαιοσύνη δέν μπόρεσε νά ἐξασφαλίσει ὑψηλά ποσοστά, καθώς κυμάνθηκε στό φτωχό 31%. Λίγο πιό πάνω στόν δείκτη ἐμπιστοσύνης εἶναι ἡ Ἐκκλησία μέ ποσοστό 36%. Ἀπογοητευτικά ἐξ ἄλλου εἶναι τά ποσοστά γιά τίς τράπεζες (12%) καί τά συνδικᾶτα (5%). Σχεδόν ἑπτά στούς δέκα Ἕλληνες πιστεύουν ὅτι πρέπει νά ἀλλάξει τό σύστημα διακυβερνήσεως τῆς χώρας.

Θετική ἄποψη γιά τόν ἐθνικισμό ἔχει τό 32% τῶν Ἑλλήνων, πού εἶναι τό χαμηλότερο ποσοστό στήν ἔρευνα, ἀφοῦ στίς πρῶτες θέσεις εἶναι οἱ Τοῦρκοι (76%) καί οἱ Αἰγύπτιοι (74%). Τό ἀμέσως χαμηλότερο ποσοστό –μετά τήν Ἑλλάδα– καταγράφεται στήν Κύπρο (41%). Τό 26% τῶν Ἑλλήνων ἀπαντᾶ πώς ἐμπιστεύεται περισσότερο τό δολλάριο, πού εἶναι καί ὁ μέσος ὅρος τῶν 12 χωρῶν πού συμμετέχουν στήν ἔρευνα. Τό 63% ἐμπιστεύεται τό εὐρώ, ἐνῶ τό 12% τῶν Ἑλλήνων ἀναπολεῖ τήν δραχμή. Οἱ Ἕλληνες θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους ὅτι συμβάλλουν περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον λαό στήν διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητος στήν περιοχή (79%). Τό 65% τῶν Σκοπιανῶν πιστεύει ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν συμβάλλει στήν εἰρήνη, ὅπως καί τό 77% τῶν Τούρκων. Ἀρκετά καλή εἰκόνα γιά τήν συμβολή τῆς Ἑλλάδος στήν περιοχή ἔχουν οἱ Σέρβοι, οἱ Βούλγαροι, οἱ Ρουμᾶνοι, οἱ Αἰγύπτιοι καί οἱ Ἰσραηλινοί. Συνολικῶς, τό 46% τῶν ἐρωτηθέντων ἀπό τά Βαλκάνια πιστεύει ὅτι ἡ Ἑλλάς συμβάλλει στήν διατήρηση τῆς εἰρήνης.

Τέλος, ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἄποψις τῶν λαῶν γιά τόν Ἀλέξη Τσίπρα. Τήν καλύτερη ἐντύπωση γιά τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό ἔχουν σχηματίσει οἱ Ἀλβανοί (66%), οἱ Σέρβοι (61%), οἱ Βούλγαροι (55%) καί οἱ Τοῦρκοι (46%). Στά Σκόπια ἡ δημοτικότης τοῦ κ. Τσίπρα κυμαίνεται στό 38%, ὑψηλότερη ἀπό ἐκείνη στήν ἴδια του τήν χώρα πού εἶναι μόλις 33%. Σχεδόν ἕξι στούς δέκα Κυπρίους ἐκφέρουν ἀρνητική ἄποψη γιά τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό.

Κεντρικό θέμα

Τό παρασκήνιο τῆς ἀπουσίας Ἱερωνύμου ἀπό τήν Τῆνο

Εφημερίς Εστία
Δέν πῆγε γιά νά μήν συμπέσει μέ τόν Μητσοτάκη καί τόν Μητροπολίτη Δωρόθεο

2021: Οἱ στόχοι τοῦ Ἔθνους

Μανώλης Κοττάκης
ΗΡΚΕΣΕ μιά ἀμφιλεγόμενη κατά τήν Ἀριστερά διατύπωση τῆς ἀποστολῆς τῆς ἐπιτροπῆς γιά τό 2021 (περί ἑνιαίας ἐθνικῆς ταυτότητας)…

Σέ δεινή θέση οἱ γερμανικές τράπεζες

Εφημερίς Εστία
Στήν πιό ἐπικίνδυνη φάση σέ ὅλη τήν Εὐρώπη

Ἡ Νίκη καί ἡ ἧττα τῆς Σαμοθράκης

Δημήτρης Καπράνος
Ναί, δέν λέω, γίναμε ρεζίλι διεθνῶς μέ τήν Σαμοθράκη. Ὄχι πώς δέν συμβαίνουν καί ἀλλοῦ αὐτά, ἀλλά ὅταν θές νά λέγεσαι «ἡ χώρα τῶν νησιῶν» καί νά διεκδικεῖς μεγαλύτερο μερίδιο ἀπό τήν ἀγορά, ὀφείλεις νά θωρακίζεις τά νῶτα σου. Ὡραιότατο νησί, καταπράσινο καί μέ ὀμορφιές ἡ Σαμοθράκη, ἔγινε γνωστό τά τελευταῖα χρόνια κυρίως γιά τήν ἐλευθεριότητα πού ἔχει ἐκεῖ ὁ τουρίστας. Μπορεῖ, δηλαδή, νά ἐπιλέξει μεταξύ «Γοῦντστοκ», ἐνοικιαζόμενου δωματίου, Airbnb καί καλοῦ ξενοδοχείου. Ἀπό ὅλα ἔχει ὁ μπαξές. Ἐμεῖς, εὐτυχῶς, τήν γνωρίσαμε νέοι, πρίν «ἀξιοποιηθεῖ», μέ διαμονή σέ πρόχειρα καταλύματα, μέ ἀναβάσεις στίς κορυφές καί μέ μπάνιο σέ καταγάλανα νερά. Ὡστόσο, τό νησί ἀπό ὅπου ἐκλάπη ἡ περίφημη «Νίκη τῆς Σαμοθράκης» ὀφείλει πολλά στόν ἄγνωστο μεγαλοφυῆ γλύπτη, πού «κέντησε» τό περίφημο δημιούργημα, τό ὁποῖο σήμερα κοσμεῖ (κλοπιμαῖο) τό μουσεῖο τοῦ Λούβρου καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ ἐκθέματα στόν κόσμο! Στίς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1865 ἡ ἀρχαιολογική ἀποστολή τοῦ Γάλλου ὑποπροξένου Καρόλου Σαμπουαζώ πραγματοποιοῦσε ἀνασκαφές στό βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ, πού ἐτέλει ὑπό ὀθωμανική κατοχή. Κάποια στιγμή, ἕνας Ἕλληνας ἐργάτης ἀναφώνησε: «Κύριε, εὕραμεν μιά γυναίκα»! Εἶχε βρεῖ τά πόδια καί τόν κορμό τῆς Νίκης τῆς Σαμοθράκης. Ὁ Σαμπουαζώ χρειαζόταν τήν ἄδεια τῆς Ὑψηλῆς Πύλης γιά νά μεταφέρει τό γλυπτό […]

Μόρφωσις ἀναλφαβήτων!

Πρό 60 ἐτῶν
Δευτέρα, 17 Αὐγούστου 1959