ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Ὅλο τό ΚΥΣΕΑ Σημίτη παραπέμπεται στήν Βουλή

Τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» στίς 21.11.18

Δικογραφία-φωτιά μέ μαρτυρίες γιά δωροδοκία πρώην ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ

ΕΤΣΙ ἐξηγοῦνται ὅλα: Καί ὁ πανικός πού κατέλαβε τό ΠΑΣΟΚ, καί οἱ συναντήσεις στηρίξεως τῆς Φώφης Γεννηματᾶ πρός τόν πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, καί οἱ δηλώσεις τοῦ τελευταίου ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι περιστασιακός ἔνοικος τῆς ἐξουσίας, καί ἡ ἐρώτησις βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ τήν ὁποία ἐπιτίθενται στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, καί ἡ χθεσινή ἀγωνιώδης ἐπίσκεψις βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ στόν Ἄρειο Πάγο ὅπου κατέθεσαν μηνυτήρια ἀναφορά κατά τριῶν ὑπουργῶν τῆς ΝΔ. Κανέναν δέν τσίμπησε μῦγα. Ἁπλῶς οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐνημερώθηκαν γιά τίς ἐπικείμενες δικαστικές ἐξελίξεις, καί μέσα στόν δικαιολογημένο πανικό τους ἐπεχείρησαν νά προκαλέσουν γενική σύγχυση.

Ὁ κλέφτης καί ὁ ψεύτης ὅμως τόν πρῶτο χρόνο χαίρονται. Χθές μάθαμε τελικῶς γιατί αὐτή ἡ ἔκτακτη κινητοποίησις ἀπό τό ΠΑΣΟΚ κατά τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τήν ὁποία ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις παρηκολούθησε μᾶλλον ἀπαθῶς στήν πρώτη φάση της. Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού διέρρευσαν ἀπό τήν Δικαιοσύνη, «σέ τυχόν ποινικές εὐθύνες πολιτικοῦ προσώπου, πρώην μέλους τοῦ ΚΥΣΕΑ πού ἄναψε τό “πράσινο φῶς” γιά τήν ἀνάθεση τοῦ ἔργου τῆς ἀσφάλειας τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, τό C4i, “σκόνταψε” ὁ ἐφέτης εἰδικός ἀνακριτής Δημήτρης Ὀρφανίδης».

Ὁ δικαστικός λειτουργός χειρίζεται ἐδῶ καί ἕναν χρόνο τήν δικογραφία πού ἀφορᾶ στήν ἀνάθεση πού χειρίζεται τήν ὑπόθεση τοῦ ἔργου τό 2003 στήν ἀμερικανική Saic. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, πρίν ἀπό περίπου ἕναν μῆνα μάρτυρας προσῆλθε αὐτοβούλως καί φέρεται νά κατέθεσε στοιχεῖα γιά μίζες ἐμπλέκοντας σέ δωροδοκία ἕνα πολιτικό πρόσωπο. Ἑπόμενο βῆμα, ἡ διαβίβασις τῆς δικογραφίας στήν Βουλή μέ τό ἄρθρο 86 τοῦ Συντάγματος, πού προβλέπει τήν ἀμελλητί ἀποστολή της στό Κοινοβούλιο.

Οἱ πληροφορίες πού φθάνουν στήν «Ἑστία» εἶναι πιό προωθημένες. Ἄριστες πηγές μας ἀναφέρουν ὅτι ὁ εἰδικός ἐφέτης ἀνακριτής μέ τήν δικογραφία πού θά διαβιβάσει στήν Βουλή θά ἀναφέρει ὅτι «σκόνταψε» σέ ποινικές εὐθύνες τοῦ συνόλου τῶν μελῶν τοῦ ΚΥΣΕΑ τῆς περιόδου ἐκείνης, τό ὁποῖο μέ ἐπί κεφαλῆς τόν κ. Σημίτη ἀπεφάσισε τήν ἀνάθεση τῆς ἀσφαλείας τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στήν ἑταιρεία Saic, μέ ὑπεργολάβο τήν ἑταιρεία Siemens. Ἡ ἀνάθεσις ἀπεφασίσθη ἔναντι τιμήματος 335 ἑκατομμυρίων εὐρώ, καί τό 80% τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ κατεβλήθη προκαταβολικῶς ἀπό τό ἑλληνικό Δημόσιο. Ἡ δέ σύμβασις ἀνάμεσα στήν Ἑλληνική Δημοκρατία καί τήν ἀμερικανική ἑταιρεία ἦταν τόσο λεόντειος, ὥστε ἐδόθη ἡ δυνατότης στήν Saic νά προσφύγει σέ διαιτησία καί νά ἀπαιτήσει 70 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἀπαίτησις ἡ ὁποία ἀνεκλήθη προσωρινῶς τό 2007 μετά παρέμβαση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως Βύρωνα Πολύδωρα. Στήν ἴδια ἀνάθεση γιά τό σύστημα ἀσφαλείας πρωταγωνίστησε στό παρασκήνιο συνεργάτης πρώην Πρωθυπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε ὡς ἀμοιβή ποσό 5 ἑκατομμυρίων εὐρώ γιά τίς… δικηγορικές ὑπηρεσίες του. Ἄν εἶναι ἀκριβεῖς οἱ πληροφορίες ἀπό τό γραφεῖο τοῦ ἐφέτου ἀνακριτοῦ ὅτι πρώην ὑπουργός τοῦ ΠΑΣΟΚ –ὁ ὁποῖος φλερτάριζε μέ τήν ΝΔ μέχρι προσφάτως πιέζοντας γιά συνεργασία μαζί της– συνελήφθη μέ τήν «γίδα στήν πλάτη», τότε γίνεται ἀντιληπτό στόν καθένα τί διακυβεύεται!

Τήν δικαστική ἐξέλιξη πού ἀφορᾶ στό σύνολο τοῦ ΚΥΣΕΑ Σημίτη (ἄγνωστο ἐάν ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἦταν παρών –συνήθως ἀπουσίαζε ὅταν ἐλαμβάνοντο οἰκονομικές ἀποφάσεις γιά ἐξοπλισμούς καί προμήθειες) ἐπιδιώκει ἤδη νά ἐκμεταλλευθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀξιοποιώντας τό γεγονός ὅτι ἡ ΝΔ δέν ἔχει λάβει ἀκόμη θέση γιά τήν ἄθλια ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσε τό ΠΑΣΟΚ στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τό Μαξίμου προσπάθησε χθές νά ἐμφανισθεῖ σέ ρόλο προστάτου τοῦ κ. Παυλόπουλου. Ἀπ’ ὅσο φαίνεται εἴμεθα στήν ἀρχή μεγάλων ἀποκαλύψεων. Καί ὅπως ἔλεγε στήν «Ἑστία» χθές ὁ Βύρων Πολύδωρας, «αὐτοί μέ τόν τρόπο πού ἀντιδροῦν ἐναντίον μας εἶναι σάν νά τούς ἔχουν ἤδη πιάσει». Τό ἔνστικτό του ἦταν σωστό.

Κεντρικό θέμα

Τάσεις αὐτοχειρίας

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ κινήθηκε στά γνωστά ὑψηλά του στάνταρντ κατά τήν τελευταία κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη: ἄνεση στό λόγο, τακτικισμός σέ πρωτολογία- δευτερολογία, λαϊκισμός καί κορῶνες στήν καταγγελία.

Μιά φορά τούς ἄφησαν, ἔβγαλαν λαγό

Δημήτρης Καπράνος
Γιά σκέψου! Ἀλβανοί καί Ἄραβες εἶχαν ὀργανώσει ὁλόκληρη ἐπιχείρηση ἐμπορίας καί διακινήσεως ναρκωτικῶν μέ ἕδρα τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο!

Παρέμβασις Καραμανλῆ γιά τήν νίκη τῆς παρατάξεως

Εφημερίς Εστία
Κυριάκος: Κατά τῆς ἀποχῆς στίς ἐκλογές καί κατά «οὐδετέρων» κεντρώων

Ἡ ἐπίθεσις στό Στρασβοῦργο ὅπως τήν ἔζησα

Εφημερίς Εστία
«Ὅλοι ἐναντίον τῆς βαρβαρότητος»

Προσπάθεια γιά τήν κανονικότητα

Διονύσης Κ. Καραχάλιος
Η «ΚΑΤΣΑΔΑ» πού σύμφωνα μέ τά δημοσιογραφικά παραλειπόμενα εἰσέπραξε ἀπό τόν πρόεδρο Πούτιν ὁ πρωθυπουργός μας, κατά τό πρόσφατο ἀνώφελο καί κάθε ἄλλο παρά ἀνέφελο ταξίδι του στήν Μόσχα…