ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Τί ψάχνει ἡ Γαλλία στήν Εὐρώπη;

Μπορεῖ ἡ Γαλλία νά δώσει πολιτικό
καί γεωπολιτικό βάρος
στή σημερινή Εὐρωπαϊκή Ἕνωση;

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καμμία ἀμφιβολία ὅτι τό Brexit ἀφαιρεῖ πολιτική δύναμη καί γεωπολιτικό κῦρος ἀπό τήν Εὐρώπη. Δημιουργεῖται ἔτσι ἕνα πολιτικό κενό πού ἡ οἰκονομική δύναμη τῆς Γερμανίας δέν μπορεῖ νά καλύψει. Τό κενό αὐτό λοιπόν, γιά τήν ὥρα, τό καλύπτει ἡ Γαλλία, ἡ ὁποία ὡς ἐκ τούτου βλέπει τίς σχέσεις της μέ τή Γερμανία νά βρίσκονται σέ …ἀτύπως ταραχώδη ἐποχή. Αὐτή ἡ σιωπηρή κρίση ἐξάλλου πυροδότησε καί τή γαλλική ἄρνηση στήν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μέ τή Βόρεια Μακεδονία καί τήν Ἀλβανία.

Παρά τά ὅσα λέγονται καί γράφονται ὅμως, ἡ γαλλική ἄρνηση ἀπό ἀρκετές πλευρές εἶναι ἀπολύτως ὀρθή καί ἐμπεριέχει ἀρκετά μηνύματα πρός ποικίλους παραλῆπτες.

Πρίν ἀπ’ ὅλα οἱ Γάλλοι καί εἰδικά ὁ πρόεδρος Ἐμμανουέλ Μακρόν θεωροῦν ὅτι τό καλαμπούρι τῶν διερευνήσεων χωρίς ἐμβάθυνση πρέπει νά σταματήσει. Οἱ Γερμανοί ναί μέν θέλουν νέα μέλη, πλήν ὅμως ὅταν πρόκειται νά βάλουν τό χέρι στήν τσέπη δυστροποῦν.

«… Αὐτό δέν μπορεῖ νά συνεχιστεῖ. Μιά Ἕνωση στήν ὁποίαν ὁ κοινοτικός προϋπολογισμός της εἶναι τό 1% τῶν προϋπολογισμῶν τῶν 28 μελῶν της, δέν μπορεῖ νά διευρύνεται γιά νά κάνουν κάποιοι δημόσιες σχέσεις καί νά ἀνοίγουν νέες ἀγορές…» προσθέτει μέ νόημα ἕνας Γάλλος ἀξιωματοῦχος.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἐκθέσεις τῶν γαλλικῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφάλειας τονίζουν ὅτι ἡ ἀλβανική μαφία κάνει πάρτυ σέ συγκεκριμένες γαλλικές περιοχές κοντά στήν Λυών εἰδικότερα, μέ ἀποτέλεσμα ἡ ὅποια διεύρυνση νά ἐπιδεινώσει τή σημερινή κατάσταση. Ἐξάλλου, ἐπισημαίνεται καί ἡ ἀδιαφορία τῆς ἀλβανικῆς δημόσιας διοίκησης γιά προσαρμογή στό κοινοτικό κεκτημένο, παρά τά ὡραῖα λόγια πού λέγονται ἐπισήμως.

Προβληματική χώρα γιά τούς Γάλλους θεωρεῖται καί ἡ Βόρεια Μακεδονία, στήν ὁποίαν διαφθορά, κακοδιοίκηση, ἀνεργία καί πολιτική ἀστάθεια πᾶνε σύννεφο.

Μέ βάση λοιπόν αὐτά τά δεδομένα ἡ Γαλλία, πού σωστά κατά τή γνώμη μας πιστεύει ὅτι ἡ Εὐρώπη δέν μπορεῖ πλέον νά πάει μπροστά διευρυνόμενη, ἄν οἱ Γερμανοί δέν ἀποφασίσουν νά μεταβάλλουν τή φιλοσοφία τους γιά τήν οἰκονομική ἕνωση τῆς Ἕνωσης, ἡ κατάσταση δύσκολα θά βελτιωθεῖ.

Τό ἑνιαῖο νόμισμα καί ἡ νομισματική ἕνωση πού τό στηρίζει εἶναι ἀδιανόητο νά ἀντέξουν στό χρόνο, ἄν δέν ὑπάρξει σταδιακά καί ἡ οἰκονομική ἕνωση τῆς Εὐρωζώνης, ἡ ὁποία γιά τήν ὥρα παραμένει ὄνειρο ἀπατηλό.

Ἀκόμα χειρότερα, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἐξελίξεις, προβλήματα ἐμφανίζει καί ἡ πορεία τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, ἡ ὁποία παραμένει ἀτελής, παρά τούς μετασχηματισμούς στόν διεθνῆ καταμερισμό τῆς ἐργασίας.

Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες ἡ σημερινή Εὐρώπη ἔχει κάθε λόγο νά ρίξει εἰδικό βάρος στήν πολιτική της ὀντότητα καί συνοχή. Εἶναι ζωτικό αὐτό γιά τό μέλλον της.

«… Τό εὐρώ ὑποτίθεται ὅτι θά ἔθετε τίς βάσεις γιά περαιτέρω πολιτική ὁλοκλήρωση. Πολλοί πίστευαν καί ὅτι θά τήν ἐπέσπευδε. Σήμερα ὅμως ἀπό ἀρκετές πλευρές ἔχει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Κάποιοι εἶπαν ὅτι ἡ Εὐρώπη ἔβαλε τό κάρο μπροστά ἀπό τό ἄλογο.

»Ἡ στενότερη πολιτική ὁλοκλήρωση, μέ εὐρύτερη συναίνεση ὡς πρός τό σέ τί συνίσταται μία καλή πολιτική, εἶναι πιό πιθανό ὅτι θά ἐνισχύσει τή βιωσιμότητα ἑνός συστήματος κοινοῦ νομίσματος. Ὑπάρχουν πλῆθος πολιτικές μεταρρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες συζητοῦνται εὐρέως στό ἐσωτερικό τῆς Εὐρώπης καί θά ἐνίσχυαν τόσο τήν EE ὅσο καί τήν εὐρωζώνη –συχνά, ὡστόσο, σέ βάρος τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ πού κυριαρχεῖ σήμερα στό ἐθνικό προσκήνιο.

Δέν ἀποτελεῖ ἔκπληξη τό γεγονός ὅτι ἡ ἀντίσταση σέ πολλές ἀπό αὐτές τίς μεταρρυθμίσεις προέρχεται ἀπό κάποιους πολιτικούς πού προτιμοῦν τήν ἀσφάλεια τοῦ νά εἶσαι “πρῶτος στό χωριό” ἀπό τήν προοπτική νά διαδραματίσουν ἀβέβαιο ρόλο σέ μιά πολύ πιό σημαντική ἀπό πολιτικῆς ἄποψης ΕΕ/Εὐρωζώνη. Ἦταν ἁπλή ἀφέλεια νά πιστεύει κανείς ὅτι ἡ χρήση κοινοῦ νομίσματος θά ἄλλαζε αὐτή τήν πολιτική δυναμική…».

Αὐτά ἀναφέρει στό βιβλίο του γιά τό εὐρώ καί τό μέλλον του ὁ νομπελίστας οἰκονομολόγος, καθηγητής Τζόζεφ Στίγκλιτζ, καί μέσα ἀπό τά λόγια του μπορεῖ νά ἑρμηνεύσει κανείς καί τίς πρόσφατες γαλλικές θέσεις.

Αὐτές δηλαδή πού θέλουν νά ἐνισχύσουν τήν ἐμβάθυνση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μορφώματος ἀντί τήν χαλαρή καί ἔντονα προβληματική, ὅπως ἐκ τῶν γεγονότων προκύπτει, διεύρυνσή του.

*Ἐπίτιμος Διεθνής Πρόεδρος
Ἕνωσης Εὐρωπαίων Δημοσιογράφων
apapandropoulos@hotmail.com

Απόψεις

Ἡ ἄγνωστη ἐξομολόγησις Μητσοτάκη γιά τούς Ἕλληνες διαπλεκόμενους

Εφημερίς Εστία
Τί εἶπε στόν Ἀλ. Παπαχελᾶ γιά Ἀλαφοῦζο, Μπόμπολα, Κόκκαλη, Κυριακοῦ, Λαμπράκη

Ἀλέξης: Νέο κόμμα ἤ διάσπαση

Μανώλης Κοττάκης
H ΣΚΗΝΗ στό Προεδρικό Μέγαρο, τό περασμένο καλοκαίρι, στήν δεξίωση γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας

Πορεία στήν Πατησίων μετά τό «λουκέτο» στήν ΑΣΟΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἡ προσφάτως ἐπανιδρυθεῖσα ὁμάς δικύκλου ἀστυνομεύσεως ΔΕΛΤΑ ἔκανε τήν ἐμφάνισή της κατά τήν ἀστυνομική ἐπιχείρηση στήν ΑΣΟΕΕ, ὅπου…

Θεσμός, λοιπόν, καί ἡ τρομοκρατία;

Δημήτρης Καπράνος
«Εὐτυχῶς προλάβαμε» εἶπαν οἱ ἐπί κεφαλῆς τῆς «Ἀντιτρομοκρατικῆς», τῆς ὑπηρεσίας ἡ ὁποία ἐξάρθρωσε ἕναν πολύ σημαντικό «βραχίονα» τῆς τρομοκρατίας

Ἐπίσημες διακρίσεις!

Πρό 60 ἐτῶν
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 1959