ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Ὁ Μαυρωτᾶς εἶναι μήνυμα

MΕΛΕΤΗΣΑ μέ ἐνδιαφέρον τήν λίστα μέ τά ὀνόματα τῶν νέων Γενικῶν Γραμματέων τῆς Κυβέρνησης, καί ἕως ἕναν βαθμό ἐντυπωσιάζομαι πού…

… ὅλη ἡ δημόσια συζήτηση περιορίστηκε σέ δύο μόνον πρόσωπα: στόν Γιῶργο Μαυρωτᾶ, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι ἐπελέγη Γενικός Γραμματέας Ἀθλητισμοῦ παρά τήν θετική ψῆφο του στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, καί στόν ἐξ Ἄρτης Κωνσταντῖνο Τζουβάλα, τέως ἀρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι ἐπελέγη Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξεως παρά τήν ἐμπλοκή του στήν πυρκαϊά στό Μάτι. Ἔτσι ὅμως γίνεται ἡ συζήτηση στήν πατρίδα μας. Ἐπιφανειακά.

Δέν προσεγγίζω τά πράγματα μέ τόν ἴδιο τρόπο. Στόν κατάλογο μέ τά ὀνόματα τῶν ΓΓ, πέραν τῶν δύο, ἐντοπίζω πρόσωπα μέ λαμπρή θητεία στόν ἰδιωτικό τομέα, ἐξαιρετικές σπουδές, ἐμπειρία καί ἱκανότητες. Ἄλλους τούς γνωρίζω προσωπικῶς, ἄλλους τούς συνοδεύουν ἀξιόλογες συστάσεις. Ὁ Πάτροκλος Γεωργιάδης (προσωπική ἐπιλογή τοῦ Πρωθυπουργοῦ), νέος Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, εἶναι ἕνα ἀξιόλογο στέλεχος μέ μεγάλη ἐμπειρία στόν κρατικό μηχανισμό. Ὁ Θανάσης Κυριαζῆς, Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τό ἴδιο. Ὁ Φώτης Κουρμούσης, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Ἰδιωτικοῦ χρέους, ἐπιλογή τῆς προηγούμενης κυβέρνησης πού κράτησε ὁ Μητσοτάκης, τό αὐτό. Ὁ Χρῆστος Τριαντόπουλος, κορυφαῖο στέλεχος τοῦ ΚΕΠΕ, νέος Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, θεωρεῖται ἐπίσης ἀρίστη ἐπιλογή. Ὁ Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Πελοπίδας Καλλίρης εἶναι ἀπό τά πλέον ἔμπειρα στελέχη τῆς ΝΔ, τόν γνωρίζω τριάντα χρόνια. Ὁ Ἀντώνης Οἰκονόμου, Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας, ἔχει θητεύσει στήν ἴδια θέση ἐπί Σαμαρᾶ, ἔχει ἄριστη σχέση μέ τόν Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ καί γνωρίζει κάθε γωνιά τοῦ Πενταγώνου. Τό μόνο πού θά εἶχα νά ἐπισημάνω ἐπί τῆς ἀρχῆς, δεδομένου ὅτι πλεῖστοι ὅσοι Γραμματεῖς θά εἶναι τό αὐτί καί τό μάτι τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέσα στήν διοίκηση –παλαιά πρακτική τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη– εἶναι νά προσέξουν μή συνθλιβοῦν μεταξύ ὑπουργῶν, βουλευτῶν καί ὑφυπουργῶν τεχνοκρατῶν στίς κόντρες πού θά ἔρθουν.

Στούς κ. Τζουβάλα καί Μαυρωτᾶ, τώρα. Ὅσον ἀφορᾶ τόν τέως ἀρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Κωνσταντῖνο Τζουβάλα, τόν ὁποῖο γνωρίζω, πού διορίστηκε μέ εἰσήγηση Λευτέρη Οἰκονόμου καί ἀπόφαση Μητσοτάκη νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξεως, δύο ἐπισημάνσεις. Πρῶτον, κάνει λάθος ὅποιος ἀμφισβητεῖ τήν ἐπιλογή του, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἀπεπέμφθη (ἀπό τόν Τσίπρα) γιά τό Μάτι. Ὄχι γιατί ἀθωώθηκε μόνον ἀπό τό πόρισμα Ζαγοραίου, ἀλλά διότι ὅποιος υἱοθετεῖ αὐτό τό σκεπτικό εἶναι σάν νά λέει πώς γιά τό Μάτι φταίει ἡ Ἀστυνομία καί ὄχι ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί οἱ ἀξιωματοῦχοι του στήν Περιφέρεια. Δεύτερον, ὁ Τζουβάλας ἦταν ἐπιτυχημένος ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας. Μέ χαμηλούς τόνους μέν ἀλλά μέ ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα δέ (ἐξιχνιάσεις δολοφονιῶν-ἀπαγωγῶν ἐπιχειρηματιῶν κ.λπ.). Κάποια στιγμή τά κόμματα πρέπει νά ἀξιοποιοῦν τούς καλύτερους, ὄχι τούς ὑποτακτικότερους.

Ἄφησα γιά τό τέλος τόν πεντάκις Ὀλυμπιονίκη στό πόλο καί τιμῶντα τό ἐθνόσημο Γιῶργο Μαυρωτᾶ, ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε νέος Γενικός Γραμματέας Ἀθλητισμοῦ μέ ἕνα καί μοναδικό κριτήριο: Νά μήν ἀποτελεῖ ὑποτακτικό παραγόντων καί νά ἐγγυηθεῖ καθαρό πρωτάθλημα. Κατηγορεῖται ὅτι ψήφισε τίς Πρέσπες. Πράγματι. Λάθος. Γενικός Γραμματέας Ἀθλητισμοῦ τοποθετεῖται ὅμως, ὄχι ὑπουργός Ἐξωτερικῶν. Ἡ ΝΔ τήρησε τήν δέσμευσή της. Κανείς ἀπό ὅσους ψήφισαν τίς Πρέσπες δέν τοποθετήθηκε στά ψηφοδέλτιά της. Οὔτε ὁρίστηκε μέλος τῆς Κυβέρνησης. Ὅσοι ψήφισαν ἀκόμη καί «παρών» στίς Πρέσπες καί ἐντάχθηκαν στά ψηφοδέλτια τῆς ΝΔ, ἀποδοκιμάστηκαν ἀπό τούς νεοδημοκράτες. Ὁ Μαυρωτᾶς ἔχει ἕνα σπάνιο προσόν: Δέν εἶναι ἀχάριστος, δέν πουλᾶ, δέν ἐγκαταλείπει, τιμᾶ τίς φιλίες του. Εἶναι ὁ μόνος πού εἶχε σπονδυλική στήλη καί ἔμεινε μέχρι τέλους δίπλα στόν Σταῦρο Θεοδωράκη, ὅταν τά λοιπά ποντίκια πηδοῦσαν ἀπό τό σκάφος καί διαπραγματεύονταν τό σαρκίο τους. Γι’ αὐτό ἄλλωστε εἶναι ὁ μόνος ἀπό αὐτή τήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα πού δέν τόν πῆρε τό …ποτάμι. Ὁ Μητσοτάκης τόν τοποθετεῖ Γενικό Γραμματέα γιά νά ἀναπτύξει τόν ἐρασιτεχνικό ἀθλητισμό ἀλλά καί νά ἐγγυηθεῖ τήν οὐδετερότητα τῆς πολιτείας στίς ἐπιχειρηματικές κόντρες γιά τό ποδόσφαιρο.

Ἐκ πρώτης ὄψεως ὁ Μαυρωτᾶς εἶναι μήνυμα σέ συγκεκριμένα κέντρα. Ἡ πράξη θά δείξει ἄν ἔχει τά φόντα νά σηκώσει τό βάρος μελλοντικῶν συγκρούσεων πού ὡς διακύβευμα δέν θά ἔχουν τό προβάδισμα στό ποδόσφαιρο, ἀλλά τό προβάδισμα στήν πολιτική. Ποιός διοικεῖ τήν χώρα. Ξεκινᾶ ὅπως καί ὁ Κωνσταντῖνος Τζουβάλας μέ ἄριστους οἰωνούς. Ἄν βεβαίως στραβοπατήσει, ἐδῶ εἴμαστε. Ἄς μήν προτρέχουμε ὅμως καί ἄς κοιτᾶμε πρός τό μέλλον.

Απόψεις

Καταθέστε συντεταγμένες στόν ΟΗΕ ἐπεκτείνατε χωρικά ὕδατα σέ Κρήτη-Ἰόνιο

Εφημερίς Εστία
Καί πατῆστε στόν «κάλο» Τουρκία, Ἀλβανία, Λιβύη, Αἴγυπτο – Πρότασις τῆς «Ἑστίας»

Ἀποθανέτω ἡ ψυχή μας μετά τῶν ἀλλοφύλων

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΝΑΙ ἡ πρώτη ἐπιλογή τοῦ Ἐρντογάν ὁ πόλεμος;

Μόνο τό 10% τῆς Novartis στήν ἐπιφάνεια

Εφημερίς Εστία
ΛΑΒΡΟΣ κατά τῆς Εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη ἀλλά καί τῆς τέως Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, σιωπηρός ὡς πρός τήν ταυτότητα τοῦ «Ρασπούτιν», ἀντιφατικός στίς καταθέσεις του καί ἀποκαλυπτικός γιά τήν «ἐμπλοκή» τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στήν ὑπόθεση Novartis, ἐνεφανίσθη ὁ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰωάννης Ἀγγελῆς. Στήν χθεσινή πρώτη κατάθεσή του στήν Προανακριτική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς (συνεχίζεται σήμερα) ὁ κ. Ἀγγελῆς ἀπεδόμησε τήν δικαστική ἔρευνα γιά τήν πολύκροτη ὑπόθεση λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι εἶναι «μιά τρῦπα στό νερό». «Τό μόνο πού ἔχει κάνει ἡ Τουλουπάκη στήν Novartis εἶναι μιά τρῦπα στό νερό. Μόνο τό 10% τῆς ὑπόθεσης εἶναι πάνω ἀπό τό νερό. Τό 90% εἶναι κάτω ἀπό τό νερό, καί δέν φαίνεται. Ψάξτε κάτω ἀπό τό νερό. Ὅσο ψάχνετε θά βρίσκετε» εἶπε ἀπευθυνόμενος στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Εἰσαγγελία δέν ἔχει παραλάβει ἀπό τίς ΗΠΑ «οὔτε τό ἀπειροελάχιστο νόμιμο στοιχεῖο», ἀφοῦ ὅσα στοιχεῖα παρουσιάζονται ἀπό τούς συναδέλφους τους εἶναι κατά τόν ἴδιο παράνομα. «Προκαλῶ τόν ὁποιονδήποτε νά πεῖ ἕνα νόμιμο ἀποδεικτικό μέσο πού ἔχουμε κάνει. Κανένα, ἄρα ὑπάρχει δόλος» ἰσχυρίσθηκε ὁ εἰσαγγελικός λειτουργός καί συνεβούλευσε τούς βουλευτές ἐάν θέλουν «νά βροῦν ἄκρη στήν ὑπόθεση» ἁπλῶς νά διώξουν τήν κ. Τουλουπάκη. Ἀρνητική εἰκόνα ἔχει σχηματίσει καί γιά τήν κ. […]

Ἕνα τηλεφώνημα ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη

Δημήτρης Καπράνος
Μοῦ τηλεφώνησε φίλος παλιός, συμμαθητής, ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη

Ἀνάπτυξις τῆς κτηνοτροφίας!

Πρό 60 ἐτῶν
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 1959