ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Κομπολόι Ἀνατολῆς

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ Πάυατ τό εἶπε σωστά: ἡ Ἑλλάς δέν πρέπει νά βλέπει τίς σχέσεις της μέ τίς ΗΠΑ μέσα ἀπό τόν μεγεθυντικό φακό τῶν σχέσεών της μέ τήν Τουρκία. Πράγματι τό θέλουμε πολύ.

Ἀλλά τί γίνεται ὅταν ἀποδεικνύεται τελικῶς ὅτι ἡ ἀποκόλληση τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Δύση δέν ἀποτελεῖ φενάκη παρά τίς ἐλπίδες μας; Τί συμβαίνει ἄν ἡ Ἀμερική καί ὄχι ἡ Ἑλλάδα βλέπει τίς σχέσεις της μαζί μας μέσα ἀπό τό πρῖσμα τῶν συμφερόντων της μέ τήν Τουρκία;

Γράφω τό σημερινό σημείωμα, ἔχοντας πολύ συγκεκριμένα δεδομένα στό μυαλό μου. Ἡ κρίση τῶν πυραύλων S-400 δέν ἀποδεικνύεται τελικῶς πολιτικά θανατηφόρος γιά τόν Ἐρντογάν. Ἐπιζεῖ. Τό θεώρημα τοῦ πρύτανη τῆς διπλωματίας, τέως ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου Γιαννάκη Κασουλίδη, ὅτι ἡ γείτων εἶναι ἀνεξέλεγκτος παίκτης καί κάνει ὅ,τι θέλει, παίζει κομπολόι τίς μεγάλες δυνάμεις χωρίς κόστος, δυστυχῶς δικαιώνεται σήμερα στήν πράξη. Τήν ὥρα πού ὁ Ἐρντογάν ἡγούμενος χώρας μέλους τοῦ ΝΑΤΟ ἀγοράζει πυραύλους ἀπό τήν Μόσχα, οἱ Ἀμερικανοί διστάζουν νά τοῦ ἐπιβάλουν κυρώσεις γιατί δέν θέλουν τελικῶς νά χάσουν αὐτόν τόν κρίσιμο στρατηγικό παίκτη στήν περιοχή. Ἔχασαν τό Πακιστάν, ἔχασαν τό Ἰράν –τό ὁποῖο βρίσκεται σέ ἀνοικτή ἀντιπαράθεση μέ τό Ἰσραήλ– τώρα δυσκολεύονται νά δεχθοῦν πώς θά χάσουν στόν εὐαίσθητο αὐτό γεωπολιτικό χῶρο καί τήν Τουρκία. Παρά τίς συνεχεῖς προσβολές πού «εἰσπράττουν» ἀπό τόν Σουλτάνο.

• Παρατηροῦμε τήν στρατηγική τῆς Ἄγκυρας στήν Κύπρο καί τήν Θράκη. Ὁμοιάζει. Στήν Θράκη ἔστειλαν τήν κοσμική ἀρχηγό κόμματος Ἀκσενέρ νά φορέσει μαντήλα καί νά ἀνακινήσει ζήτημα ἵδρυσης τουρκικοῦ κράτους μέ ἕδρα τήν Κομοτηνή. Στήν Κύπρο χρησιμοποιοῦν ὕπουλα τούς παράνομους μετανάστες πού στέλνουν στά Κατεχόμενα γιά νά εἰσβάλουν στήν Λευκωσία προκειμένου νά ἀναγκάσουν τούς ἀδερφούς μας νά μετατρέψουν τήν πράσινη γραμμή σέ σκληρό σύνορο. Καί ἀκολούθως νά θέσουν μέ τήν ἄνεσή τους ζήτημα ἵδρυσης δύο ἀνεξάρτητων συνιστώντων κρατῶν.

• Παρακολουθοῦμε στό πλαίσιο αὐτό ἐπίσης τίς χλιαρές ἀντιδράσεις τῆς κυβέρνησης Ἀναστασιάδη, ἡ ὁποία καί σύγκληση ἄτυπης πενταμεροῦς διάσκεψης συζητεῖ καί τίς παράνομες γεωτρήσεις τῶν Τούρκων ἀνέχεται. Τό εἶπε ὁ Κύπριος κυβερνητικός ἐκπρόσωπος.

«Δέν εἶναι προϋπόθεση ἐπανέναρξης τῶν συνομιλιῶν ἡ διακοπή τῶν γεωτρήσεων, εἶναι κοινή λογική.»

• Παρακολουθοῦμε ὅμως στό πλαίσιο αὐτό καί τίς ἀντιδράσεις τῶν Ἀμερικανῶν. Ἄς ἔχουμε στρατηγικό διάλογο. Ἐκεῖνοι λειτουργοῦν καί πάλι ὡς ἐπιτήδειος οὐδέτερος. Τό ζήτημα λοιπόν δέν εἶναι πῶς περνοῦμε ἐμεῖς ἀπό τήν τρῦπα τῆς βελόνας τήν σχέση μας μέ τίς ΗΠΑ λόγω Τουρκίας. Τό ζήτημα εἶναι πώς ἀργά ἤ γρήγορα –εἶναι θέμα χρόνου– περνοῦν οἱ Ἀμερικανοί τίς σχέσεις τους ἀπό τήν τρῦπα τῆς βελόνας μέ τήν Ἑλλάδα λόγω Τουρκίας. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὀφείλει νά δείξει ὡριμότητα καί νά ἀρνηθεῖ νά καθίσει ἀπέναντι στούς Τούρκους στό πλαίσιο κάποιας πενταμεροῦς διάσκεψης. Εἰδικῶς ἄν αὐτή διασυνδέσει τά θέματα τῆς ἐνέργειας στήν Κύπρο μέ τά θέματα τῆς ἐνέργειας στό Αἰγαῖο. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὀφείλει –καί εἴμαστε βέβαιοι πώς θά τό πράξει– νά στέλνει τήν μπάλλα στήν κερκίδα.

Στήν κατάσταση πού βρίσκεται σήμερα ἡ χώρα, δέν ἔχει οὔτε τήν πολυτέλεια νά διχαστεῖ ξανά γιά ἐθνικό θέμα οὔτε τήν δύναμη νά διαπραγματευτεῖ ἐπί ἴσοις ὅροις μιά μεγάλη συμφωνία γιά τόν ὀρυκτό μας πλοῦτο στό Αἰγαῖο. Καί ἐν πάση περιπτώσει διάλογος ἐπί ἐκκρεμῶν θεμάτων χωρίς δείγματα γραφῆς ἀπό τήν σύμμαχο χώρα σέ σειρά ἐθνικῶν θεμάτων δέν νοεῖται.

Απόψεις

Ἐπικίνδυνος ἄξων Ρωσσίας – Τουρκίας γιά γεωτρήσεις στήν Μεσόγειο

Εφημερίς Εστία
Μέ ἀπέλαση τοῦ Mr Bitcoin καί μέ στρατιωτική συμμαχία μέ τήν Σ. Ἀραβία ἀπαντᾶ ἡ Ἀθήνα

Νησιά ὑπό κατοχή

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Βορείου Αἰγαίου Κώστας Μουτζούρης εἶναι παλαιός γνώριμος, τολμῶ νά πῶ καί φίλος

Ἄμεσες ἐργασίες στό Τατόι

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ἄμεση ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως στό κτίριο τῆς οἰκίας Ἀρχικηπουροῦ, γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει ἐγκεκριμένη μελέτη, καθώς καί τήν ἐπίσπευση τῶν κατά νόμον διαδικασιῶν ἀποδοχῆς τῆς δωρεᾶς ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου Φίλων Τατοΐου τῶν ἐγκεκριμένων μελετῶν τριῶν κτιρίων, τῆς οἰκίας Φροντιστῆ, τοῦ Βουτυροκομείου καί τοῦ κτιρίου τῶν Τηλεπικοινωνιῶν, προκειμένου νά ἀρχίσουν καί σέ αὐτά ἐργασίες ἀποκαταστάσεως, ζήτησε ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ Λίνα Μενδώνη ἀπό τήν Ὑπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ἀττικῆς, κατά τήν διάρκεια συσκέψεως τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ ΥΠΠΟΑ. Ἐπίσης, ζήτησε τήν λήψη ἄμεσων σωστικῶν μέτρων στό κτίριο τῶν Ἀνακτόρων τοῦ π. Βασιλικοῦ κτήματος στό Τατόι, ἀπό τήν Διεύθυνση Προστασίας Νεώτερης Ἀρχιτεκτονικῆς Κληρονομιᾶς. Οἱ σωστικές παρεμβάσεις κρίνονται ἀναγκαῖες, προκειμένου νά μήν ἐπιβαρυνθεῖ περαιτέρω τό κτίριο μέχρι τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκπονήσεως τῆς μελέτης ἐφαρμογῆς, ὁ διαγωνισμός τῆς ὁποίας προκηρύχθηκε τόν Σεπτέμβριο 2019 καί βρίσκεται στήν τελική φάση ἐπιλογῆς ἀναδόχου. Ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν μελετῶν προβλέπεται τόν Ἀπρίλιο τοῦ ἑπομένου ἔτους, ἐνῶ τόν Μάιο 2021 προγραμματίζεται ἡ δημοπράτησις τοῦ ἔργου. Παράλληλα, προχωροῦν οἱ διαδικασίες πού ἀφοροῦν τά δίκτυα κοινῆς ὠφελείας μέ προτεραιότητα στήν ὑδροδότηση καί ἠλεκτροδότηση τοῦ κτήματος, καί στήν συνέχεια τῆς ἀποχετεύσεως. Πρόκειται γιά ἐνέργειες ἀναγκαῖες, ὥστε νά διασφαλισθεῖ ἡ σωστή λειτουργία τῶν ἐργοταξίων. Τό ἑπόμενο δίμηνο προγραμματίζεται ἡ ἐγκατάστασις ἐντός […]

Μέ τήν σκέψη στό μέλλον ἡ Ναυτιλία τό 2020

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐμπορική ναυτιλία, ὁ κλάδος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ὁ ὁποῖος μεγαλουργεῖ διεθνῶς…

Ἀθηναϊκή ταβέρνα

Πρό 60 ἐτῶν
Σάββατον, 23 Ἰανουαρίου 1960