ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

Ἡ ΕΡΤ τῶν ὀνείρων μας

ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ τά σχόλια εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι καταγγέλλουν τόν Πρωθυπουργό στίς Βρυξέλλες γιά συγκέντρωση ἐξουσίας, ἐπειδή διατήρησε τίς ἁρμοδιότητες τῆς ἐνημέρωσης (ΕΡΤ-ΑΠΕ) γιά τόν ἑαυτό του.

Ἡ ἀντίληψη τοῦ κ. Μητσοτάκη ὡς πρωθυπουργοῦ γιά τά ΜΜΕ –στήν ἀντιπολίτευση εἶχε δείξει ἄλλα– προκύπτει κατ’ ἀρχάς ἀπό τήν τολμηρή ἐπιλογή του νά δώσει τήν πρώτη του μετεκλογική συνέντευξη στό hard talk τοῦ ΒΒC, ἕνα τηλεοπτικό πρόγραμμα πού φημίζεται γιά τήν ὀξύτητα, τήν σκληρότητα καί τήν ἐπιθετικότητα τῶν δημοσιογράφων-ἀνακριτῶν πρός τούς προσκεκλημένους τους. Στημένη ἐρώτηση καί ἐλαστικότης, οὔτε κατά διάνοια.

Ὁ μόνος Ἕλλην πού ἔχει περάσει αὐτήν τήν βάσανο πλήν Μητσοτάκη εἶναι, ἄν θυμᾶμαι καλά, ὁ Κωστῆς Λαπαβίτσας ὡς βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οὐδείς ἄλλος. Καί πάντως ὄχι ὁ κ. Τσίπρας. Ὅταν, λοιπόν, ὁ Πρωθυπουργός ἐκθέτει τόν ἑαυτό του στόν πολιτικό κίνδυνο νά διαπράξει ἐπικοινωνιακό λάθος σέ παγκόσμια μετάδοση, δίδοντας συνέντευξη σέ ἕνα ἀπαιτητικό talk show, εἶναι τουλάχιστον ἀστεῖο νά κατηγορεῖται γιά τέτοιες συμπεριφορές αὐταρχισμοῦ. Καί ἐν πάση περιπτώσει ἄν κάνει τό λάθος καί ἐπιδείξει αὐταρχισμό καί δέν σεβαστεῖ μελλοντικῶς τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου, ἐδῶ εἴμαστε νά τοῦ ἀσκήσουμε δριμεῖα κριτική, ὅπως τό ἔχουμε κάνει στό παρελθόν ὅταν συγκρούστηκε μέ τόν ὅμιλό μας.

Οἱ φιλελεύθεροι δέν εἶναι σάν τούς ἀριστερούς. Δέν καταπίνουν τήν κάμηλο. Ὁμιλοῦν. Δέν χαρίζονται. Σέ τελική ἀνάλυση, ἄν κάποιος στήν Ἀριστερά εἶχε χιοῦμορ θά ἔπρεπε νά προκαλέσει τόν κ. Μητσοτάκη, στό πλαίσιο τῶν ἁρμοδιοτήτων του, νά ἐντάξει μιά ἀντίστοιχη ἐκπομπή συνεντεύξεων hard talk στήν ΕΡΤ! Ἀλλά πού μυαλό…

Ὡστόσο, δέν εἶναι σήμερα τό θέμα μου αὐτό. Ἡ ἁρμοδιότης. Θέμα μου εἶναι ἡ ἄσκηση τῆς ἁρμοδιότητος. Βρίσκομαι, αἰσίως, 25 χρόνια στόν χῶρο τῶν ΜΜΕ. Κυρίως στόν ἰδιωτικό τομέα, σέ διευθυντικές θέσεις, σέ ἐφημερίδες καί ραδιόφωνα. Ὅμως μέ τήν ἄνεση ἑνός ἀνθρώπου, πού ἀπό τό 2004 ἔχω ἐργαστεῖ κατά περιόδους ὡς ἐξωτερικός συνεργάτης τῆς ΕΡΤ, γιά 10 χρόνια, μέ ὅλες τίς κυβερνήσεις, πλήν ΠΑΣΟΚ, θεωρῶ πώς ἡ συζήτηση γιά τήν ΕΡΤ ὅπως γίνεται σήμερα εἶναι ἐντελῶς λάθος. Οὔτε οἱ ἁρμοδιότητες εἶναι τό θέμα, οὔτε ἄν μεταδόθηκε ἤ ὄχι μισή γραμμή ἀπό μιά ἀνακοίνωση γιά νά ἀντιδικοῦν ἀνοήτως τά κόμματα. Δέν εἴμαστε στήν ἐποχή τοῦ μονοπωλίου, πού ἔμεναν πράγματι γεγονότα κρυφά. Δέν ζοῦμε στήν ἐποχή τοῦ Μαρούδα καί τοῦ μπάρμπα Γιάννη Βούλτεψη, πού τά κόμματα ἀντάλλασσαν ἀνακοινώσεις μέχρι ἀργά τό βράδυ, στό πλαίσιο τῆς ἀδυσώπητης κόντρας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Εἴμαστε σέ ἄλλη ἐποχή.

Στήν ΕΡΤ, ὅσο καιρό συνεργάζομαι πράγματι, οἱ κυβερνήσεις προσπαθοῦν νά προβάλλουν τίς ἀπόψεις τους μονομερῶς. Καμμιά φορά πράγματι τό παρακάνουν. Ὡστόσο, ποτέ ἡ ΕΡΤ δέν χρησιμοποιήθηκε γιά νά περάσουν μέσα ἀπό τίς συχνότητές της οἱ ἀπόψεις τῆς διαπλοκῆς. Ἡ ΕΡΤ ἀκόμη καί στά χειρότερά της μεταδίδει ἐκπομπές γιά τήν ἐθνική μας ταυτότητα, τήν πολιτισμική μας παράδοση, τήν θρησκευτική μας ἐπιλογή. Ἐκκλησία, παρελάσεις, δημοτικό τραγούδι, γλῶσσα. Εἰδικῶς ἡ ραδιοφωνία· εἰδικῶς τό τρίτο πρόγραμμα.

Ἡ συζήτηση σήμερα, λοιπόν, γιά τήν ΕΡΤ τῶν ὀνείρων μας ὡς πολιτῶν πρέπει νά γίνει σέ νέα βάση. Πῶς ἕνα δημόσιο μέσο ἐνημέρωσης, μέ ἰδιαιτέρως ἔμπειρο τεχνικό δυναμικό, θά φέρει εἰς πέρας γιά λογαριασμό τῆς πατρίδας μας, μέσα σέ ἕνα ρευστό διεθνές περιβάλλον, τήν ἐθνική της ἀποστολή. Τό διακύβευμα δέν εἶναι ἡ συρρίκνωσή της. Τό διακύβευμα εἶναι ἡ ἐξυγίανση καί ἡ ἀνάπτυξη πρός τρεῖς κατευθύνσεις.

Πρῶτον, ἀναγέννηση τῆς δορυφορικῆς τηλεόρασης. Ἡ ΕΡΤ, τώρα πού συζητοῦμε γιά τούς Ἀποδήμους καί τό χαρτοφυλάκιο ἔχει ὁ δημοσιογράφος Ἀντώνης Διαματάρης, πρέπει νά ἑνώσει μέ τίς ἀντέννες της τό ὅλον ἔθνος. Νά δείξει τόν πλοῦτο τοῦ ἔθνους! Τό ἐπιστημονικό καί ἐπιχειρηματικό του δυναμικό. Νά καταστήσει τήν Ἑλλάδα οἰκεία στίς νεώτερες γενιές ὁμογενῶν, πού δέν ξέρουν ἑλληνικά. Μέ κορμό δανεικό πρόγραμμα ἐνημερώσεως πολιτισμοῦ ἀπό τήν ΕΡΤ1 καί ἀθλητικό ἀπό τήν Nsports, μπορεῖ νά καταστεῖ πανίσχυρο ἐθνικό κανάλι μετάδοσης τῆς οἰκουμενικότητας τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Δεύτερον, ἀνασύνταξη τῆς ΕΡΤ3 –θά τήν μετονόμαζα σέ τηλεόραση τῆς Μακεδονίας. Δέν εἶναι δυνατόν νά λέμε αὐτάρεσκα πώς ἡ Ἑλλάς διεκδικεῖ ρόλο στά Βαλκάνια καί νά μήν ἔχει ἄποψη γιά τό τί γίνεται στήν Σερβία, στή Βουλγαρία, στά Σκόπια, στήν Τουρκία, στό Μαυροβούνιο. Ἔχουμε καί ἐμεῖς μειονότητες πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν γέφυρες φιλίας. Εἶναι δυνατόν νά περνᾶ ὁ ἀγωγός tap ἀπό τό ἔδαφός μας, μέ συνδέσεις μέ τούς Βαλκάνιους γείτονες, νά καθίσταται τό ἀεροδρόμιο Μακεδονία κόμβος γιά τήν μέση Ἀνατολή, νά ἀναβαθμίζεται ἡ γεωπολιτική ἀξία τῶν λιμανιῶν Θεσσαλονίκης, Ἀλεξανδρουπόλεως, Καβάλας, νά ἱδρύεται μουσεῖο Ὁλοκαυτώματος στήν Θεσσαλονίκη, καί ἡ ΕΡΤ3 νά κοιτᾶ πρός τήν Ἀθήνα, ὅταν ἔχει γιά γήπεδο ὅλο τόν Βορρᾶ; Ἡ ἀνάπτυξή της μέ τήν μετάδοση βαλκανικοῦ δελτίου εἰδήσεων, μέ ἕνα δίκτυο ἀνταποκριτῶν ὄχι πάνω ἀπό πέντε, σέ ὅλες τίς γειτονικές πρωτεύουσες τῶν ὁποίων οἱ λαοί θέλουν νά μάθουν ἑλληνικά, εἶναι μονόδρομος.

Τρίτον καί τελευταῖο, ἡ ἐνημέρωση. Ἰδεῶδες θά ἦταν ἡ συγχώνευση τῶν συχνοτήτων ΕΡΤ1-2. Ὁ πολιτισμός μπορεῖ νά μετακομίσει ἄνετα στό κανάλι τῆς Βουλῆς πού ἤδη γίνεται σπουδαία δουλειά. Ἡ ἐπένδυση στήν ἐνημέρωση χωρίς τίς παθογένειες τοῦ παρελθόντος, μέ πλουραλισμό καί σεβασμό στά χρήματα τοῦ φορολογουμένου, συμφέρει καί τήν Κυβέρνηση καί τό πολιτικό σύστημα, στό σύνολό του. Οἱ προεκλογικές συμπάθειες ἰδιωτικῶν ΜΜΕ σύντομα θά μετατραποῦν σέ μετεκλογικό πόλεμο πού θά κηρύξουν οἱ αὐτονομημένοι πειρατές καναλάρχες, παλαιοί καί νέοι, ὅταν ὁ Κυριάκος θά ἀρνηθεῖ νά διαπραγματευτεῖ τήν ἐξουσία του μαζί τους! Δέν θά ἀργήσει αὐτή ἡ μέρα, ἤδη πέφτουν τροχιοδεικτικές βολές. Ὁ κόσμος πρέπει νά μαθαίνει τά νέα. Ὄχι τήν ἄποψη τῆς Κυβέρνησης. Τά νέα! Ἔχω ἐμπιστοσύνη σέ πολύ λίγους καναλάρχες πώς θά λένε τά νέα. Στό νοῦ τους θά ἔχουν τίς δουλειές τους. Ὄχι τά νέα. Φαίνεται ἄλλωστε αὐτό ἀπό τήν ἀντίδραση κάποιων νά μπεῖ γερά ἡ ΕΡΤ, διεκδικώντας ἐμπορικά ἔσοδα στό παιχνίδι τῶν ἀθλητικῶν μεταδόσεων.

Καταλήγω: ἡ ἐπένδυση στήν ΕΡΤ δέν εἶναι ἁπλῶς ἐπένδυση στήν ἐνημέρωση καί στόν πολιτισμό. Ἄν γίνει σωστά, εἶναι ἐπένδυση στήν δημοκρατία καί στό ἐθνικό συμφέρον. Ἡ Ἑλλάς θά ἀποκτήσει δεύτερο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν.

Απόψεις

2021: Οἱ στόχοι τοῦ Ἔθνους

Μανώλης Κοττάκης
ΗΡΚΕΣΕ μιά ἀμφιλεγόμενη κατά τήν Ἀριστερά διατύπωση τῆς ἀποστολῆς τῆς ἐπιτροπῆς γιά τό 2021 (περί ἑνιαίας ἐθνικῆς ταυτότητας)…

Σέ δεινή θέση οἱ γερμανικές τράπεζες

Εφημερίς Εστία
Στήν πιό ἐπικίνδυνη φάση σέ ὅλη τήν Εὐρώπη

Ἡ Νίκη καί ἡ ἧττα τῆς Σαμοθράκης

Δημήτρης Καπράνος
Ναί, δέν λέω, γίναμε ρεζίλι διεθνῶς μέ τήν Σαμοθράκη. Ὄχι πώς δέν συμβαίνουν καί ἀλλοῦ αὐτά, ἀλλά ὅταν θές νά λέγεσαι «ἡ χώρα τῶν νησιῶν» καί νά διεκδικεῖς μεγαλύτερο μερίδιο ἀπό τήν ἀγορά, ὀφείλεις νά θωρακίζεις τά νῶτα σου. Ὡραιότατο νησί, καταπράσινο καί μέ ὀμορφιές ἡ Σαμοθράκη, ἔγινε γνωστό τά τελευταῖα χρόνια κυρίως γιά τήν ἐλευθεριότητα πού ἔχει ἐκεῖ ὁ τουρίστας. Μπορεῖ, δηλαδή, νά ἐπιλέξει μεταξύ «Γοῦντστοκ», ἐνοικιαζόμενου δωματίου, Airbnb καί καλοῦ ξενοδοχείου. Ἀπό ὅλα ἔχει ὁ μπαξές. Ἐμεῖς, εὐτυχῶς, τήν γνωρίσαμε νέοι, πρίν «ἀξιοποιηθεῖ», μέ διαμονή σέ πρόχειρα καταλύματα, μέ ἀναβάσεις στίς κορυφές καί μέ μπάνιο σέ καταγάλανα νερά. Ὡστόσο, τό νησί ἀπό ὅπου ἐκλάπη ἡ περίφημη «Νίκη τῆς Σαμοθράκης» ὀφείλει πολλά στόν ἄγνωστο μεγαλοφυῆ γλύπτη, πού «κέντησε» τό περίφημο δημιούργημα, τό ὁποῖο σήμερα κοσμεῖ (κλοπιμαῖο) τό μουσεῖο τοῦ Λούβρου καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ ἐκθέματα στόν κόσμο! Στίς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1865 ἡ ἀρχαιολογική ἀποστολή τοῦ Γάλλου ὑποπροξένου Καρόλου Σαμπουαζώ πραγματοποιοῦσε ἀνασκαφές στό βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ, πού ἐτέλει ὑπό ὀθωμανική κατοχή. Κάποια στιγμή, ἕνας Ἕλληνας ἐργάτης ἀναφώνησε: «Κύριε, εὕραμεν μιά γυναίκα»! Εἶχε βρεῖ τά πόδια καί τόν κορμό τῆς Νίκης τῆς Σαμοθράκης. Ὁ Σαμπουαζώ χρειαζόταν τήν ἄδεια τῆς Ὑψηλῆς Πύλης γιά νά μεταφέρει τό γλυπτό […]

Μόρφωσις ἀναλφαβήτων!

Πρό 60 ἐτῶν
Δευτέρα, 17 Αὐγούστου 1959

«Ἔτσι κρατᾶμε ἐμεῖς τήν Ἑλλάδα ὄρθια!»

Εφημερίς Εστία
Δεκαπενταύγουστος στίς Κυκλάδες – Ἡ δύναμις τῆς κοινότητος