ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Ἡ ἐξομολόγησις τοῦ κ. Τσίπρα

ΥΠΑΡΧΟΥΝ δύο τρόποι γιά νά προσεγγίσει κανείς τίς πρῶτες ἡμέρες ἀντιπολιτευτικῆς ἀμηχανίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ὁ πρῶτος εἶναι νά παρατηρήσει πῶς συμπεριφέρεται ὁ ἀριστερός Τύπος ἀναζητώντας ἀπεγνωσμένα μάταιους πολιτικούς στόχους. Ἐπιτέθηκε, γιά παράδειγμα, στόν νέο ὑφυπουργό καί κατ’ οὐσίαν συντονιστή κυβερνητικοῦ ἔργου Ἄκη Σκέρτσο γιά τό θέμα τοῦ κατώτατου μισθοῦ, ἐπειδή τόν καιρό πού ὁ ΣΕΒ προσέφευγε κατά τῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης συνέπεσε νά ἀποτελεῖ διοικητικό στέλεχός του. Αἴφνης ὁ κ. Σκέρτσος ἐμφανίζεται ὡς ὁ ὑπερυπουργός τεχνοκράτης, ἡ ἄποψη τοῦ ὁποίου θά ἐπιβληθεῖ στόν ἐκλεγμένο ὑπουργό Ἐργασίας Γιάννη Βρούτση. Ἔτσι εἶναι, ἄν ἔτσι νομίζετε!

Δέ λειτουργεῖ ἔτσι, ἀγαπητοί, τό σύστημα Μητσοτάκη. Ἐάν ἤθελε –ἐξ ὅσων γνωρίζουμε δέν θέλει– νά μεροληπτήσει ὑπέρ τοῦ ΣΕΒ ὁ Πρωθυπουργός, δέν χρειαζόταν τόν «τροχονόμο» τῶν ὑπουργῶν κ. Σκέρτσο γιά νά τό ἐπιτύχει. Μπορεῖ καί μόνος του. Καί ἐν πάση περιπτώσει στό σπίτι τοῦ κρεμασμένου ὁμιλοῦν γιά σχοινί; Ἡ μισή Ἑκάλη δοξάζει ἀκόμη καί σήμερα τόν κ. Τσίπρα ἐπειδή τῆς μείωσε τήν ἐθελοντική εἰσφορά. Silence. Ἄλλο πρόσωπο πού ἀπεγνωσμένα ἀναζητήθηκε γιά νά κτυπηθεῖ εἶναι ἡ νεαρά ὑφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Ἄν καί πρέπει νά μετριάσει τήν συχνότητα τῶν ἀμήχανων δηλώσεών της πρίν ἐνημερωθεῖ καλά γιά τό χαρτοφυλάκιό της, εἶναι ὑπερβολή νά τῆς ἐπιτίθενται ἐπειδή πρό ἑξαετίας διερωτήθη δημοσίως ποιός εἶναι αὐτός πού στήν Ἑλλάδα ἔχει τήν ἐξουσία νά ἀπονέμει τό ἐπίθετο «ἱστορικός» στόν πᾶσα ἕνα ὥστε στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ὀνομάζονται ἤ αὐτοαποκαλοῦνται «ἱστορικά πρόσωπα». Ἄδικο ἔχει;

Καί βεβαίως πρέπει νά εἶναι πολύ ἀπελπισμένος κανείς, σέ βαθειά ἀπόγνωση, γιά νά συγκρίνει τούς νεκρούς στό Μάτι μέ τούς νεκρούς στήν Χαλκιδική. Στό Μάτι ἡ κριτική ἔγινε γιατί ὁ Πρωθυπουργός ἔδινε ἐπικοινωνιακό σώου μπροστά στίς κάμερες ἐνῶ ἤξερε ὅπως ὁμολόγησε στόν «Σκάι» ὅτι ὑπῆρχαν νεκροί. Στό Μάτι ἔγινε κριτική ἐπειδή δέν ἐκκενώθηκε ὁ οἰκισμός καί ἐπειδή δέν λειτούργησε ἡ γραμμή κινητῆς τηλεφωνίας ἐγκαίρου προειδοποιήσεως μέ sms. Καί στήν Χαλκιδική ἀνακαλύψαμε, χθές, καί πάλι, ἕναν χρόνο μετά, καί ἐνῶ ἡ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τήν ἐξουσία μόλις προχθές, πώς ἡ Ἀριστερά ἀμέλησε νά συνεννοηθεῖ μέ τίς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας γιά νά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ γραμμή ἔκτακτης ἀνάγκης. Οὔτε προχθές λειτούργησε. Οὔτε τό 112 δέν λειτουργεῖ, καί ἄς εἶχαν κάνει ἀγωνιώδη ἐρώτηση στήν Κομμισσιόν εὐρωβουλευτές τῆς ΝΔ, ὅπως ἡ Μαρία Σπυράκη.

Ἄν τά ἀθροίσεις ὅλα αὐτά διακρίνεις σέ πρώτη ἀνάγνωση μία ἀντιπολίτευση σέ ἀπόγνωση. Ἤ τήν ἀπόγνωση πού προκαλεῖ ἡ ἀντιπολίτευση. Ὡστόσο, πίσω καί ἀπό τίς τρεῖς ἱστορίες, ὑπάρχει ἕνα κυρίαρχο συναίσθημα: ἡ ἄρνηση. Αὐτό πρέπει νά κρατήσουμε. Ἰδού ὁ δεύτερος τρόπος ἀνάγνωσης τῆς τακτικῆς τῆς Ἀριστερᾶς. Ὀ ΣΥΡΙΖΑ ὡς κυβέρνηση ἀπαιτοῦσε ἐπιτακτικά τήν συναίνεση ἀπό ὅλους τούς ἄλλους –καί κατά καιρούς τήν εἶχε, ἡ ΝΔ ψήφισε οὐκ ὀλίγα νομοσχέδια– ἀλλά ὁ ἴδιος ὡς ἀντιπολίτευση φαίνεται πώς θά ἐπιλέξει μία λέξη πού ξέχασε στήν ἐξουσία: Τό… «Ὄχι». Δέν θά τό παρακάνει στίς κινητοποιήσεις, καί ἄς λένε διάφορα ὁ Γιῶργος Τσίπρας καί ὁ Νῖκος Παππᾶς (ἐκτός ἄν ἡ ΝΔ δώσει δικαιώματα), ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη θά δώσει ρεσιτάλ κοινοβουλευτικοῦ ἀρνητισμοῦ. Δέν θά συμπέσει μέ τόν Μητσοτάκη σέ τίποτε, οὔτε στό γεγονός ὅτι ὁ ἥλιος βγαίνει ἀπό τήν Ἀνατολή. Αὐτή εἶναι μία βασική παράμετρος ὑπολογισμοῦ γιά τήν κεντροδεξιά διακυβέρνηση ὑπό τήν ἑξῆς ἔννοια: Πρέπει μέ τίς πολιτικές της νά ἀπομονώσει τόν ΣΥΡΙΖΑ στήν κοινωνία. Νά τοῦ στερήσει τήν τροφή γιά τήν ὁποία τοῦ ἔχει ἀνοίξει ἡ ὄρεξη. Νά τοῦ διαλύσει τά κοινωνικά μέτωπα πρίν αὐτά δημιουργηθοῦν.

Πρός ἐπίρρωσιν ὅτι αὐτή θά εἶναι ἡ νέα ἀντιπολιτευτική τακτική Τσίπρα, εἰσφέρω καί τό ἑξῆς γεγονός. Ρωτήθηκε ὁ πρώην Πρωθυπουργός προσφάτως ἀπό συνομιλητές του γιατί ἐπιτρέπει στήν ΝΔ νά ἐκλέξει Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μέ 151 ψήφους, ἐνῶ ἄν διετηρεῖτο ἡ πλειοψηφία τῶν 180 θά εἶχε ἕνα μοχλό πίεσης πρός τήν Κυβέρνηση. Ἀπάντησε ὅτι τό ἔκανε διότι κατανοεῖ πώς δέν μπορεῖ νά ἐπαναλάβει ὅ,τι τό 2015 καί νά προκαλέσει ἐκλογές χωρίς αὐτήν τήν φορά νά κατηγορηθεῖ πώς δυναμιτίζει τήν σταθερότητα. Ἡ ἰδέα ὅτι θά πιεζόταν νά ἐκλέξει Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μαζί μέ τήν ΝΔ τοῦ ἦτο ἀφόρητη. Ὅπως λέγεται, «ὅταν τό περίστροφο εἶναι στό τραπέζι ὁ Τσίπρας θέλει νά τό χρησιμοποιεῖ. Τοῦ εἶναι ξένο ὡς ἰδέα νά μήν τό χρησιμοποιεῖ καί ἁπλῶς νά ἀπειλεῖ». Ἀπό τήν προσέγγισή του αὐτή γιά τόν ἀνώτατο θεσμό, σέ συνδυασμό μέ μιά ἄλλη ὁμολογία του, ὅτι δέν θέλησε νά συνεννοηθεῖ ἀπ’ εὐθείας μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό Σκοπιανό γιά νά μήν ἀδειάσει τόν κυβερνητικό του ἑταῖρο, μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τήν ψυχοσύνθεσή του. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός θά ἀναζητήσει ρεβάνς. Χωρίς ἔντονο πεζοδρόμιο ἀλλά καί χωρίς συναίνεση.

Απόψεις

Καταθέστε συντεταγμένες στόν ΟΗΕ ἐπεκτείνατε χωρικά ὕδατα σέ Κρήτη-Ἰόνιο

Εφημερίς Εστία
Καί πατῆστε στόν «κάλο» Τουρκία, Ἀλβανία, Λιβύη, Αἴγυπτο – Πρότασις τῆς «Ἑστίας»

Ἀποθανέτω ἡ ψυχή μας μετά τῶν ἀλλοφύλων

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΝΑΙ ἡ πρώτη ἐπιλογή τοῦ Ἐρντογάν ὁ πόλεμος;

Μόνο τό 10% τῆς Novartis στήν ἐπιφάνεια

Εφημερίς Εστία
ΛΑΒΡΟΣ κατά τῆς Εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη ἀλλά καί τῆς τέως Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, σιωπηρός ὡς πρός τήν ταυτότητα τοῦ «Ρασπούτιν», ἀντιφατικός στίς καταθέσεις του καί ἀποκαλυπτικός γιά τήν «ἐμπλοκή» τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στήν ὑπόθεση Novartis, ἐνεφανίσθη ὁ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰωάννης Ἀγγελῆς. Στήν χθεσινή πρώτη κατάθεσή του στήν Προανακριτική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς (συνεχίζεται σήμερα) ὁ κ. Ἀγγελῆς ἀπεδόμησε τήν δικαστική ἔρευνα γιά τήν πολύκροτη ὑπόθεση λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι εἶναι «μιά τρῦπα στό νερό». «Τό μόνο πού ἔχει κάνει ἡ Τουλουπάκη στήν Novartis εἶναι μιά τρῦπα στό νερό. Μόνο τό 10% τῆς ὑπόθεσης εἶναι πάνω ἀπό τό νερό. Τό 90% εἶναι κάτω ἀπό τό νερό, καί δέν φαίνεται. Ψάξτε κάτω ἀπό τό νερό. Ὅσο ψάχνετε θά βρίσκετε» εἶπε ἀπευθυνόμενος στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Εἰσαγγελία δέν ἔχει παραλάβει ἀπό τίς ΗΠΑ «οὔτε τό ἀπειροελάχιστο νόμιμο στοιχεῖο», ἀφοῦ ὅσα στοιχεῖα παρουσιάζονται ἀπό τούς συναδέλφους τους εἶναι κατά τόν ἴδιο παράνομα. «Προκαλῶ τόν ὁποιονδήποτε νά πεῖ ἕνα νόμιμο ἀποδεικτικό μέσο πού ἔχουμε κάνει. Κανένα, ἄρα ὑπάρχει δόλος» ἰσχυρίσθηκε ὁ εἰσαγγελικός λειτουργός καί συνεβούλευσε τούς βουλευτές ἐάν θέλουν «νά βροῦν ἄκρη στήν ὑπόθεση» ἁπλῶς νά διώξουν τήν κ. Τουλουπάκη. Ἀρνητική εἰκόνα ἔχει σχηματίσει καί γιά τήν κ. […]

Ἕνα τηλεφώνημα ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη

Δημήτρης Καπράνος
Μοῦ τηλεφώνησε φίλος παλιός, συμμαθητής, ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη

Ἀνάπτυξις τῆς κτηνοτροφίας!

Πρό 60 ἐτῶν
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 1959