ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Δύο ἀποφάσεις γιά τήν Θράκη

H ΕΚΛΟΓΗ δύο χριστιανῶν βουλευτῶν στόν Νομό Ροδόπης στίς ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου, ἑνός μέ τήν σημαία τῆς ΝΔ καί ἑνός μέ τήν σημαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, συνιστᾶ μία ἐξέλιξη πού μᾶς ἀνακουφίζει.

Μία εἴδηση πού μᾶς χαροποιεῖ. Ἡ ἀπουσία ἐκπροσώπησης τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου στήν προηγούμενη Βουλή καί ἡ μονοπώληση τῆς ἐκπροσώπησης τοῦ πληθυσμοῦ ἀπό μουσουλμάνους βουλευτές συνιστοῦσε ἕνα ἀρνητικώτατο προηγούμενο.

Ἦταν ἕνα πολιτικό γεγονός πού ἀπαγορευόταν νά ἐπαναληφθεῖ. Ἰσχυρές πολιτικές καί κοινωνικές δυνάμεις, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόν πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλῆ, τόν σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδῆ, τόν ὅμιλό μας «Ἑστία Ἐπενδυτική», παρενέβησαν ἡ καθεμία μέ τόν δικό της τρόπο στήν προεκλογική ἐκστρατεία καί συνετέλεσαν στήν διαμόρφωση τοῦ ἀποτελέσματος.

Τό Προξενεῖο ἀπέτυχε νά ἐκλέξει αὐτήν τήν φορά τρεῖς στούς τρεῖς βουλευτές. Ὡστόσο ἄς μήν γελιόμαστε: Βασικός συντελεστής αὐτῆς τῆς δύσκολης πολιτικῆς ἀνατροπῆς λόγω τῶν νέων πληθυσμιακῶν συσχετισμῶν ἦταν ὁ ἴδιος ὁ λαός τῆς Θράκης καί ἐν προκειμένω τῆς Ροδόπης.

Ἡ συσπείρωσή του γύρω ἀπό τό πρόσωπο τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Εὐριπίδη Στυλιανίδη πρωτευόντως καί τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Τάκη Χαρίτου δευτερευόντως, ὑπῆρξε συγκλονιστική. Εἰδικῶς γύρω ἀπό τόν βουλευτή τῆς ΝΔ συσπειρώθηκαν νεοδημοκράτες κεντρῶοι, ἀριστεροί, πασόκοι, ἐθνικιστές, οἱ πάντες. Ἀκόμη καί μετριοπαθεῖς ψηφοφόροι τῆς μειονότητας, γιά πρώτη φορά μετά τό 2000. Ἡ ὑποψηφιότητά του ἀπέκτησε οἰκουμενικά χαρακτηριστικά, γι’ αὐτό καί ἐκτοξεύτηκε στίς 12.000 ψήφους.

Τό Προξενεῖο διαπιστώνοντας τήν δυναμική τοῦ χριστιανοῦ ὑποψηφίου ἐγκατέλειψε γρήγορα τήν κούρσα, μολονότι σέ αὐτήν μετεῖχαν καί ὁρισμένοι τοπικοί χριστιανοί «ἐφιάλτες», καί γρήγορα ἔστρεψε τήν προσοχή του στήν Ξάνθη, ὅπου ἀπουσία τοῦ ἰσχυροῦ τοπικοῦ παράγοντος ἀπό τό ψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ Ἀλέξανδρου Κοντοῦ (γιά λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς του) κατάφερε καί ἐξέλεξε δύο μουσουλμάνους βουλευτές (ἕναν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἕναν τοῦ ΚΙΝΑΛ).

Ἐν πάση περιπτώσει ἡ παρτίδα σώθηκε αὐτήν τήν φορά, χάρη στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων. Διότι ἄν περίμενε κανείς νά συγκινηθεῖ ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γιά νά κινητοποιηθεῖ καί νά ἀποτρέψει νέο ἀρνητικό γεγονός, ἀκόμη θά ἤμασταν στήν ἀναμονή. Ἡ κλήση μας θά ἐπροωθεῖτο.

Παρά ταῦτα, ἐμεῖς ἐδῶ στόν ὅμιλο «Ἑστία Ἐπενδυτική» δέν ἐφησυχάζουμε. Ἡ μάχη κερδήθηκε, ἀλλά ὁ πόλεμος στήν Θράκη συνεχίζεται, καί ἡ Ἑλλάς, ὅλοι μας, βρισκόμαστε σέ ἄμυνα. Ἀγωνιστήκαμε γιά νά ἀποτρέψουμε, ὄχι γιά νά «προελάσουμε» –νά μήν τό ξεχνᾶμε ποτέ αὐτό. Ὁ στόχος τώρα ὅμως πρέπει νά εἶναι ἄλλος καί οἱ κινήσεις πρέπει νά εἶναι γρήγορες. Ὁ Πρωθυπουργός ἔχει ἐνημερωθεῖ στό ἀνώτατο δυνατό ἐπίπεδο ἀπό παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου πού ἔχουν ἀπόλυτη αἴσθηση τοῦ κινδύνου πού διατρέχει ἡ περιοχή γιά τό δέον γενέσθαι. Δύο πρέπει νά εἶναι οἱ μείζονες προτεραιότητες σέ αὐτήν τήν φάση. Ἡ ἀμυντική θωράκιση τῆς Θράκης καί ἡ πληθυσμιακή ἀναγέννηση τῆς Θράκης.

Ἡ ἀμυντική θωράκιση τῆς περιοχῆς πρέπει νά ἐνταχθεῖ στήν συνολική στρατηγική συμφωνία Ἑλλάδος – Ἡνωμένων Πολιτειῶν πού ἄρχισαν νά διαπραγματεύονται μέ τήν Οὐάσιγκτων ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Καί καλύτερος τρόπος γιά τήν θωράκισή της ἀπό τήν συμμετοχή ἀμερικανικῶν ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων στό ἐνεργειακό hub πού θά δημιουργηθεῖ στόν λιμένα τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, δέν ὑπάρχει. Ὅσον ἀφορᾶ τόν πληθυσμό, θά πρέπει νά καταστεῖ συνείδηση στήν Ἀθήνα ὅτι λόγω τῆς ἀθρόας μετανάστευσης νέων ἐπιστημόνων ἡ πλειονότης στήν Θράκη κινδυνεύει νά καταστεῖ μειονότης καί ἡ μειονότης χωρίς νά αὐξάνεται μπορεῖ νά καταστεῖ πλειονότης.

Ἡ λύση γιά αὐτό εἶναι μία καί ἅπαξ, καί περνᾶ ἀπό τίς ἁρμοδιότητες τῆς Ἀνατολικοθρακιώτισσας στήν καταγωγή (ὁ παπποῦς της ἀπό τίς Σαράντα Ἐκκλησιές ἦταν τελευταῖος Ἕλλην μειονοτικός βουλευτής τῆς Τουρκικῆς Ἐθνοσυνέλευσης) Νίκης Κεραμέως. Ἡ λύση εἶναι ὁ διπλασιασμός τῶν εἰσακτέων τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ἐννοεῖται γιατί. Σέ τρίτο ἐπίπεδο ἐπείγει σέ κοινοβουλευτικό ἐπίπεδο ἡ συγκρότηση τῆς διακομματικῆς ἐπιτροπῆς πού πρότεινε ὁ Εὐριπίδης Στυλιανίδης στήν κυβέρνηση Σαμαρᾶ, μέ πρῶτον ὑπογράφοντα τόν Κώστα Καραμανλῆ γιά τήν ἐκπόνηση μιᾶς συνολικῆς πολιτικῆς γιά τήν Θράκη. Τότε δέν συγκροτήθηκε, ἴσως τώρα εἶναι ἡ ὥρα.

Ταῦτα, καί θά ἐπανέλθουμε. Ὅπως προειδοποιήσαμε, δέν ἐφησυχάζουμε. Θά συνεχίσουμε νά «ἐνοχλοῦμε». Ὁ ἀγών δέν ἐξαντλεῖται σέ μιά ἐκλογή καί σέ μιά κάλπη. Τό ζήτημά μας εἶναι ἡ ἐπικράτεια, ὄχι τά πρόσωπα μόνον. Τά πρόσωπα ἐντέλλονται νά φυλᾶνε τό φρούριο.

Απόψεις

Ἐπιστρέφει στήν πατρίδα μετά δύο αἰῶνες!

Εφημερίς Εστία
Συμφωνία Μητσοτάκη – Μακρόν γιά ἀνταλλαγή ἀρχαιοτήτων ἐν ὄψει 2021

Χειμερινό ἀνάκτορο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΡΑΤΗΡΩ τίς ἀντιδράσεις πού προκλήθηκαν ἀπό μία σειρά ἐπιλογές τοῦ Μαξίμου γιά τήν στελέχωση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί εἰλικρινά ἐντυπωσιάζομαι.

Νέα συμμαχία Ρωσσίας Τουρκίας καί Ἰράν

Εφημερίς Εστία
Ἀπάντησις σέ ΗΠΑ καί ΕΕ – Εὐπρόσδεκτο καί τό Πεκῖνο

Σάν τήν μῦγα μέσα στό γάλα…

Δημήτρης Καπράνος
Εἶχα τήν τύχη νά συνδεθῶ μέ φιλία εἰλικρινῆ καί στενότατη μέ τόν Γιῶργο Κατσιφάρα.

Ὄχι γλυκά κρασιά!

Πρό 60 ἐτῶν
Σάββατον, 22 Αὐγούστου 1959