ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Ἀποκαλύψτε τούς ἀριθμούς

H ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ τῶν ἠλεκτρονικῶν Μέσων Ἐνημέρωσης μετά τήν ἐκλογή τῆς νέας Κυβέρνησης εἶναι ρηχή καί προβλέψιμη.

Ἀναμενόμενη. Ἐπιφανειακή. Κατά βάσιν παραπολιτική: Τί ὥρα πῆγαν οἱ ὑπουργοί στά Ὑπουργεῖα, πόσες βρώμικες κουρτίνες πρέπει νά ἀλλαχθοῦν στά γραφεῖα τους, ποιές αὐστηρές συστάσεις περί σεμνότητος καί ταπεινότητος ἔδωσε ὁ νέος Πρωθυπουργός στά μέλη τῆς Κυβερνήσεως στό Ὑπουργικό Συμβούλιο, ποιά ὑπερπολυτελῆ αὐτοκίνητα ἀπαρνήθηκε, ποιές γραμματεῖες καί πόσοι μετακλητοί ὑπάλληλοι καταργοῦνται, τά συνήθη «μικρά». Τήν αὐτή χορογραφία ἔχουμε παρακολουθήσει ἀρκετές φορές στό παρελθόν σέ ἀντίστοιχες κυβερνητικές μεταβολές. Μικροχειρονομίες ἐπικοινωνιακοῦ χαρακτῆρος πού ἀρέσουν στόν κόσμο μέν, δέν παράγουν οὐσιαστικά ἀποτελέσματα γιά τήν ζωή μας δέ.

Τό μόνο πραγματικό νέο πού μάθαμε –πλήν τῆς λακωνικότητας Μητσοτάκη, μόνο 14 λεπτά ὁμιλία στό Ὑπουργικό, τέλος τά Μπέν Χούρ τύπου Τσίπρα– εἶναι τό νέο σύστημα ἀξιολόγησης τῶν ὑπουργῶν καί τῶν Ὑπουργείων. Βάσει στόχων καί ἀποτελεσμάτων. Αὐτό πράγματι εἶναι ἐξέλιξη, καί μάλιστα μεγάλη. Εἶναι παρεμφερές σύστημα μέ αὐτό πού ἐφάρμοσε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης γιά νά ἀξιολογεῖ τούς τομεάρχες τῆς ΝΔ ἐπί τρία χρόνια στήν ἀντιπολίτευση, καί θά ἦταν ἀφέλεια νά πιστεύει κανείς πού, ἀφοῦ τό ἐφαρμόζει γιά τόν ἑαυτό του καί τούς ὑπουργούς του, δέν θά τό ἐφαρμόσει στό σύνολο τῆς δημόσιας διοίκησης γιά τό προσωπικό της. Προφανῶς καί θά τό ἐφαρμόσει.

Ὡστόσο ἐπιμένω: Ἡ συζήτηση πού διεξάγεται μέσα στήν χαρίεσσα μετεκλογική ἀτμόσφαιρα εἶναι ρηχή καί ἐπιφανειακή. Δέν ἐμβαθύνει. Τά μεγάλα προβλήματα πού θά ἀντιμετωπίσει ἡ νέα Κυβέρνηση τῆς ΝΔ στήν οἰκονομία δέν ἔχουν ἐνταχθεῖ ἀκόμη στήν δημόσια ἀτζέντα. Πρέπει ὅμως. Ἄν δέν πρέπει νά χαθεῖ χρόνος γιά ἕναν τομέα πολιτικῆς, αὐτός εἶναι ἡ οἰκονομία καί ἡ ἀποτύπωση τῶν ἀκριβῶν ἀριθμῶν. Ἀργά ἤ γρήγορα ἡ νέα Κυβέρνηση θά χρειαστεῖ νά λάβει δύσκολες ἀποφάσεις καί ὁ κόσμος πρέπει νά γνωρίζει ἀπό ποῦ τοῦ ἔρχεται ὁ λογαριασμός.

Καλός ὁ πολιτικός πολιτισμός, πώς ἡ ΝΔ δέν παραλαμβάνει καμμένη γῆ, ἀλλά ἄν αὔριο ἡ Κυβέρνηση χρειαστεῖ νά ὑπομείνει γιά ἕναν τουλάχιστο χρόνο τήν ἐπίτευξη ὑψηλῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων (ἄρα νά ἀνασταλοῦν οἱ ὑποσχέσεις γιά μείωση φορολογικῶν συντελεστῶν), ἤ ἄν ἀπαιτηθεῖ νά αὐξηθοῦν τά τιμολόγια τῆς ΔΕΗ γιά νά μήν πτωχεύσει ἡ κρατική ΔΕΚΟ εἰς βάρος τῆς οἰκονομίας, ἤ ἄν εἶναι ἀνάγκη νά ἀνακεφαλαιοποιηθοῦν οἱ τράπεζες μέ δημόσιο ἤ δανεικό χρῆμα, τότε ὁ κόσμος δέν πρέπει νά βρίσκεται ἐπάνω στό ρόζ συννεφάκι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πώς ὅλα καλά καί ὅλα ὡραῖα. Διότι πολλά ἀπό ὅσα θά βροῦν στά Ὑπουργεῖα οἱ ὑπουργοί δέν εἶναι οὔτε καλά οὔτε ὡραῖα. Τό ἀντίθετο. Προφανῶς αὐτή τήν δουλειά, τῆς ἀποτύπωσης τῶν ἀριθμῶν, δέν πρέπει νά τήν κάνει ἡ Κυβέρνηση μέσω τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἀλλά οἱ Εὐρωπαῖοι μέσω ἑνός ἀντικειμενικοῦ διαιτητῆ: τῆς Eurostat. Θεωρῶ αὐτονόητο πώς ἡ νέα Κυβέρνηση θά ζητήσει τούς ἀκριβεῖς ἀριθμούς τῆς οἰκονομίας ἀπό τήν Eurostat, ὥστε νά πάψουν νά ἀμφισβητοῦνται ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ τά στατιστικά στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Σέ κάθε περίπτωση, ὅταν καί αὐτό ἀκόμη τό Eurogoup ὑπογραμμίζει πώς οἱ παροχές Τσίπρα θά φθάσουν τό 1% τοῦ ΑΕΠ καί θέτουν ὑπό διακινδύνευση τόν ἤδη ὑψηλό στόχο γιά πλεόνασμα 3,5%, ὁ Πρωθυπουργός πρέπει νά ἀπευθυνθεῖ πρός τό Ἔθνος καί νά τοῦ ἐξηγήσει. Γιά τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας, πράγματι, δέν ὑπάρχει καμμία περίοδος χάριτος. Εἰδικῶς ἄν ἀπαιτηθεῖ νά ἀναπληρωθοῦν οἱ παροχές Τσίπρα μέ νέα μέτρα. Ὅποιος ἀμελήσει νά πεῖ στούς Ἕλληνες τήν ἀλήθεια τώρα, ἀμέσως, δέν πρόκειται νά γίνει πιστευτός ἄν ἀποπειραθεῖ νά πράξει τό ἴδιο μετά ἕναν χρόνο. Θά ἀναμείνουμε μέ ἐνδιαφέρον τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιά τίς προγραμματικές δηλώσεις. Μέ τήν προσδοκία πώς θά μᾶς δικαιώσει.

Απόψεις

Καταθέστε συντεταγμένες στόν ΟΗΕ ἐπεκτείνατε χωρικά ὕδατα σέ Κρήτη-Ἰόνιο

Εφημερίς Εστία
Καί πατῆστε στόν «κάλο» Τουρκία, Ἀλβανία, Λιβύη, Αἴγυπτο – Πρότασις τῆς «Ἑστίας»

Ἀποθανέτω ἡ ψυχή μας μετά τῶν ἀλλοφύλων

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΝΑΙ ἡ πρώτη ἐπιλογή τοῦ Ἐρντογάν ὁ πόλεμος;

Μόνο τό 10% τῆς Novartis στήν ἐπιφάνεια

Εφημερίς Εστία
ΛΑΒΡΟΣ κατά τῆς Εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη ἀλλά καί τῆς τέως Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, σιωπηρός ὡς πρός τήν ταυτότητα τοῦ «Ρασπούτιν», ἀντιφατικός στίς καταθέσεις του καί ἀποκαλυπτικός γιά τήν «ἐμπλοκή» τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στήν ὑπόθεση Novartis, ἐνεφανίσθη ὁ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰωάννης Ἀγγελῆς. Στήν χθεσινή πρώτη κατάθεσή του στήν Προανακριτική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς (συνεχίζεται σήμερα) ὁ κ. Ἀγγελῆς ἀπεδόμησε τήν δικαστική ἔρευνα γιά τήν πολύκροτη ὑπόθεση λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι εἶναι «μιά τρῦπα στό νερό». «Τό μόνο πού ἔχει κάνει ἡ Τουλουπάκη στήν Novartis εἶναι μιά τρῦπα στό νερό. Μόνο τό 10% τῆς ὑπόθεσης εἶναι πάνω ἀπό τό νερό. Τό 90% εἶναι κάτω ἀπό τό νερό, καί δέν φαίνεται. Ψάξτε κάτω ἀπό τό νερό. Ὅσο ψάχνετε θά βρίσκετε» εἶπε ἀπευθυνόμενος στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Εἰσαγγελία δέν ἔχει παραλάβει ἀπό τίς ΗΠΑ «οὔτε τό ἀπειροελάχιστο νόμιμο στοιχεῖο», ἀφοῦ ὅσα στοιχεῖα παρουσιάζονται ἀπό τούς συναδέλφους τους εἶναι κατά τόν ἴδιο παράνομα. «Προκαλῶ τόν ὁποιονδήποτε νά πεῖ ἕνα νόμιμο ἀποδεικτικό μέσο πού ἔχουμε κάνει. Κανένα, ἄρα ὑπάρχει δόλος» ἰσχυρίσθηκε ὁ εἰσαγγελικός λειτουργός καί συνεβούλευσε τούς βουλευτές ἐάν θέλουν «νά βροῦν ἄκρη στήν ὑπόθεση» ἁπλῶς νά διώξουν τήν κ. Τουλουπάκη. Ἀρνητική εἰκόνα ἔχει σχηματίσει καί γιά τήν κ. […]

Ἕνα τηλεφώνημα ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη

Δημήτρης Καπράνος
Μοῦ τηλεφώνησε φίλος παλιός, συμμαθητής, ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη

Ἀνάπτυξις τῆς κτηνοτροφίας!

Πρό 60 ἐτῶν
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 1959