ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Ὑπάρχουν ἰδεολογίες;

ΤΟ ΚΟΝΤΡΑΣΤ μόλις κατῆλθε ἀπό τό βῆμα τοῦ Κοινοβουλίου κατά τήν συζήτηση τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων, ὁ βουλευτής τῆς Α΄ Ἀθηνῶν Δημήτρης Τζανακόπουλος, καί κατέλαβε τήν θέση του ὁ…

… ὑπουργός Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ἦταν ἐντυπωσιακό καί δηλωτικό γιά τίς νέες συνθῆκες: ὁ καλοντυμένος στήν τρίχα, ὡς γιάπης πολυεθνικῆς, πρώην ὑπουργός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐξέφρασε τήν διαμαρτυρία του –κατά βάθος ἀμηχανία του– γιά τήν τοποθέτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅτι ἡ πολιτική τῆς ΝΔ στήν διακυβέρνηση δέν θά ἔχει ἰδεολογικό πρόσημο καί πώς θά διακρίνεται «γιά τό μέτρο, τήν λογική, καί τό ἀποτέλεσμα».

Ἡ διακήρυξη Μητσοτάκη ἀποσυντόνισε τόν ΣΥΡΙΖΑ τῆς «μεταπολίτευσης», καί ὁ Τζανακόπουλος ὡς γνήσιο τέκνο του ἐπιχείρησε νά φέρει τό παιχνίδι στά μέτρα τοῦ κόμματός του, μιλώντας γιά τίς κλασσικές διαχωριστικές γραμμές Ἀριστερᾶς – Δεξιᾶς. Στό πλαίσιο αὐτό ἔθεσε ἐρωτήματα γιά τά ἐπιδόματα, γιά τό ἀσφαλιστικό, τήν 13η σύνταξη, κλασσικά εἰκονογραφημένα καί ἀγαπημένα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Τό πρόβλημα γιά τόν πρώην ὑπουργό ἀλλά καί γιά τήν παράταξή του συνολικά εἶναι πώς ὅσα εἶπε ἀπό τοῦ βήματος ὁ Πρωθυπουργός ἀλλά καί οἱ ὑπουργοί –ὁ Πιερρακάκης πού τόν διαδέχθηκε μίλησε γιά τήν προετοιμασία τῆς χώρας στήν τεχνολογία 5G καί γιά τήν ψηφιακή ταυτότητα πολίτη– συνιστοῦν μία ἐντελῶς νέα ἀτζέντα πού βγάζει τόν ΣΥΡΙΖΑ ἐντελῶς ἔξω ἀπό τά νερά του. Σέ πρώτη φάση, τουλάχιστον. Ἐκεῖνος τοποθετεῖται ἀκόμη μέ τήν κεκτημένη ταχύτητα τῆς διακυβέρνησής του καί στοχοποιεῖ τόν Μητσοτάκη ὡς νεοφιλελεύθερο.

Ὁ Μητσοτάκης ἀπό τήν πλευρά του κάνει μία διπλή ἐπιλογή: ἀνακοινώνει κατ’ ἀρχάς συγκεκριμένα ἔργα καί πολιτικές σέ λαϊκές περιοχές πού πλειοψηφεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Πρότυπο σχολεῖο στό Περιστέρι, Πάρκο στόν Κορυδαλλό, ἔργα στό Κερατσίνι, εἰδικές πολιτικές γιά εὐάλωτες ὁμάδες –νά δοῦμε ἄν θά τά κάνει βεβαίως. Καί αὐτά μέ βάση τήν συριζέικη ρητορεία, πού ἀμήχανη ἄφησε ἀσχολίαστες τίς συγκεκριμένες ἐξαγγελίες, ἀποτελοῦν πολιτικές κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ὄχι νεοφιλελεύθερες ἐπιλογές. Ἰδού ἡ τριγωνοποίηση τῆς πολιτικῆς κατά τόν κλασσικό ὅρο τοῦ Ντίκ Μόρρις. Νά καταλαμβάνεις τόν χῶρο τοῦ ἀντιπάλου.

Ἔπειτα ὁ Πρωθυπουργός υἱοθέτησε μιά μετρημένη ἀτζέντα μέ ἐξαγγελίες πολιτικῶν –ἐδῶ θά εἴμαστε νά ἀξιολογοῦμε αὐστηρότατα ἄν θά ἐφαρμοστοῦν βεβαίως– οἱ ὁποῖες βασίζονται στήν κοινή λογική. Ἀλλαγές σέ ἁπλά πράγματα, καθημερινά. Ὄχι βασισμένες στίς ἰδεοληψίες καί στίς ἐτικέττες τοῦ παρελθόντος. Ὁ λιγώτερος φόρος στό εἰσόδημα καί στήν ἰδιοκτησία εἶναι κίνηση ἁπλῆς λογικῆς. Ἡ ἵδρυση ἀγγλόφωνων τμημάτων στά ἑλληνικά ΑΕΙ καί ἡ προσέλκυση 10.000 ξενόγλωσσων φοιτητῶν εἶναι κίνηση ἁπλῆς λογικῆς. Ἡ κατασκευή μαρίνων στά νησιά εἶναι κίνηση ἁπλῆς ἀναπτυξιακῆς λογικῆς. Ἡ ἵδρυση εἰδικῶν τμημάτων στά δικαστήρια γιά ἀπονομή δικαιοσύνης-ἐξπρές, τό ἴδιο. Τά ἀστικά ἠλεκτρικά λεωφορεῖα ὁμοίως. Ἡ ψηφιακή ταυτότητα πολίτη γιά τίς συναλλαγές μέ τό Δημόσιο, τό αὐτό. Ἁπλή λογική. Ἡ ψῆφος τῶν Ἀποδήμων –μόνο ἐμεῖς καί ἡ Ἀλβανία δέν τούς ἐπιτρέπουμε ψῆφο, κατά τόν ὑφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο– εἶναι κίνηση ἐθνικῆς λογικῆς. Τό νέο νηολόγιο πού ἀνακοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὥστε νά προσλαμβάνονται Ἕλληνες ναυτικοί κατά προτεραιότητα στά καράβια, εἶναι κίνηση ἁπλῆς λογικῆς.

Τί ἀντιπαράθεση νά κάνεις γιά αὐτά μέ βάση τίς παλαιές διαχωριστικές γραμμές; Αὐτά πού ἔλεγαν ὁ Τζανακόπουλος καί ἡ συμπαθεστάτη κ. Ἀχτσιόγλου, πώς ὅλα τά παραπάνω εἶναι «δεξιότατες» πολιτικές; Ἀστεῖο. Ξεπερασμένο. Χθές! Ὁ κόσμος ἔχει φύγει μπροστά ἀπό τούς πολιτικούς. Ἐρωτᾶ τόν ἑαυτό του «μοῦ κάνει, δέν μοῦ κάνει;» καί ἀπαντᾶ χωρίς νά συμβουλεύεται τό κεφάλαιο τοῦ Μάρξ. Στήν πραγματικότητα, ὁ Πρωθυπουργός μέ τίς προγραμματικές δηλώσεις πλαίσιο ἔθεσε τό μεῖζον κεντρικό πολιτικό ἐρώτημα: Ὑπάρχουν ἰδεολογίες; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἰδεολογία, ὄχι ὑπάρχουν. Μία ἰδεολογία. Φιλελευθερισμός μέ κοινωνικό καί πατριωτικό πρόσωπο. Ὁ βίος καί ἡ πολιτεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά καί ἡ ἀμήχανη κριτική πού ἄσκησε στή νέα κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἡ μόνη διαχωριστική γραμμή ἐντός αὐτῆς τῆς ἰδεολογίας, ὅπου κινεῖται πλέον ρεαλιστικά ἡ Ἀριστερά τῶν μνημονίων, εἶναι «πόσο κράτος χρειαζόμαστε, ὀλιγώτερο ἤ περισσότερο». Ἀλλά στήν πραγματικότητα ὁ ΣΥΡΙΖΑ, στήν νέα σοσιαλδημοκρατική του ἐκδοχή, πλέον ἀνήκει ἀπό ἀπόψεως οἰκονομικῆς θεώρησης τῶν πραγμάτων στό ἴδιο εὐρύτερο συστημικό οἰκονομικό καί γεωπολιτικό μπλόκ μέ τήν κεντροδεξιά. Καί ἄν θέλει νά ἀντέξει στόν μαραθώνιο πού ἀρχίζει, ἡ μετάλλαξή του δέν πρέπει νά περιοριστεῖ στό νέο ἀστικό ντύσιμο τῶν βουλευτῶν του. Οὔτε στόν ὡραῖο τόνο συναίνεσης στά ἐθνικά πού εἶχε ἡ ὁμιλία τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, καί μπράβο του γι’ αὐτό. Χρειάζονται καί ἄλλα. Ἡ νέα ἐποχή ἔχει τό νοῦ της στήν ἑπόμενη γενιά, καί θά τρέξει πολύ γρήγορα. Ὅποιος μπορεῖ.

Απόψεις

Ἐπικίνδυνος ἄξων Ρωσσίας – Τουρκίας γιά γεωτρήσεις στήν Μεσόγειο

Εφημερίς Εστία
Μέ ἀπέλαση τοῦ Mr Bitcoin καί μέ στρατιωτική συμμαχία μέ τήν Σ. Ἀραβία ἀπαντᾶ ἡ Ἀθήνα

Νησιά ὑπό κατοχή

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Βορείου Αἰγαίου Κώστας Μουτζούρης εἶναι παλαιός γνώριμος, τολμῶ νά πῶ καί φίλος

Ἄμεσες ἐργασίες στό Τατόι

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ἄμεση ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως στό κτίριο τῆς οἰκίας Ἀρχικηπουροῦ, γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει ἐγκεκριμένη μελέτη, καθώς καί τήν ἐπίσπευση τῶν κατά νόμον διαδικασιῶν ἀποδοχῆς τῆς δωρεᾶς ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου Φίλων Τατοΐου τῶν ἐγκεκριμένων μελετῶν τριῶν κτιρίων, τῆς οἰκίας Φροντιστῆ, τοῦ Βουτυροκομείου καί τοῦ κτιρίου τῶν Τηλεπικοινωνιῶν, προκειμένου νά ἀρχίσουν καί σέ αὐτά ἐργασίες ἀποκαταστάσεως, ζήτησε ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ Λίνα Μενδώνη ἀπό τήν Ὑπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ἀττικῆς, κατά τήν διάρκεια συσκέψεως τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ ΥΠΠΟΑ. Ἐπίσης, ζήτησε τήν λήψη ἄμεσων σωστικῶν μέτρων στό κτίριο τῶν Ἀνακτόρων τοῦ π. Βασιλικοῦ κτήματος στό Τατόι, ἀπό τήν Διεύθυνση Προστασίας Νεώτερης Ἀρχιτεκτονικῆς Κληρονομιᾶς. Οἱ σωστικές παρεμβάσεις κρίνονται ἀναγκαῖες, προκειμένου νά μήν ἐπιβαρυνθεῖ περαιτέρω τό κτίριο μέχρι τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκπονήσεως τῆς μελέτης ἐφαρμογῆς, ὁ διαγωνισμός τῆς ὁποίας προκηρύχθηκε τόν Σεπτέμβριο 2019 καί βρίσκεται στήν τελική φάση ἐπιλογῆς ἀναδόχου. Ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν μελετῶν προβλέπεται τόν Ἀπρίλιο τοῦ ἑπομένου ἔτους, ἐνῶ τόν Μάιο 2021 προγραμματίζεται ἡ δημοπράτησις τοῦ ἔργου. Παράλληλα, προχωροῦν οἱ διαδικασίες πού ἀφοροῦν τά δίκτυα κοινῆς ὠφελείας μέ προτεραιότητα στήν ὑδροδότηση καί ἠλεκτροδότηση τοῦ κτήματος, καί στήν συνέχεια τῆς ἀποχετεύσεως. Πρόκειται γιά ἐνέργειες ἀναγκαῖες, ὥστε νά διασφαλισθεῖ ἡ σωστή λειτουργία τῶν ἐργοταξίων. Τό ἑπόμενο δίμηνο προγραμματίζεται ἡ ἐγκατάστασις ἐντός […]

Μέ τήν σκέψη στό μέλλον ἡ Ναυτιλία τό 2020

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐμπορική ναυτιλία, ὁ κλάδος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ὁ ὁποῖος μεγαλουργεῖ διεθνῶς…

Ἀθηναϊκή ταβέρνα

Πρό 60 ἐτῶν
Σάββατον, 23 Ἰανουαρίου 1960